В четвер, 22 листопада у порядку денному ВРУ, разом із проектом державного бюджету з'явиться і законопроект №2413а «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» підготовлений для розгляду у другому читанні. За досить нейтральною назвою ховається фантастично корупційний документ, до якого лише у Головного юридичного управління парламенту (ГЮУ ВРУ) назбиралось 9 сторінок зауважень щодо несумісності його із Конституцією України та чинним законодавством.

Що ж такого «цікавого» в цьому законопроекті і чому його намагаються пропхнути одночасно із бюджетом? Насамперед це наділення Національного банку повноваженнями з регулювання фінансового та страхового ринків України. Тобто, створення супер-монополіста, якій би одноосібно визначав не лише правила гри, а й учасників гри на цих ринках. Зокрема, йдеться про визначення Національним банком:

При цьому, як зазначають в ГЮУ ВРУ, законопроект не містить жодних вимог до рішень державних регуляторів, критеріїв чи обмежень, яких вони мають дотримуватися. В свою чергу, Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово нагадував про те, що: «національне законодавство повинно надавати адекватний юридичний захист від свавілля та, відповідно, із достатньою чіткістю зазначати межі повноважень, наданих компетентним органам влади, та спосіб їхнього здійснення». Відсутність прозорості у регулюванні питань, пов'язаних з роботою фінансової системи, на нашу думку, йде у розріз із задекларованими цілями законопроекту щодо підвищення інвестиційної привабливості України та є корупційним чинником.

Крім того, розширення регуляторних повноважень НБУ, які є факультативними відносно його основної функції (стаття 99 Конституції України), може нести загрози для її належного виконання, що є неприпустимим.

Значна частина норм законопроекту не узгоджується з іншими законами або сформульована некоректно, що суперечить конституційним принципам верховенства права та визначенню України правовою державою (статті 1 та 8 Конституції України). Наприклад:

Окрім того, законопроект не передбачає всебічного та повного викладення у ЗУ «Про Національний банк України» завдань, функцій та порядку виконання функцій, пов'язаних з покладенням на Нацбанк державного регулювання ринків небанківських послуг, замість цього використовується посилання на «інші закони»...

Залишилися також неврегульованими питання, пов'язані з здійсненням НБУ захисту прав споживачів фінансових послуг. Не визначені правові механізми захисту клієнтів небанківських фінансових установ у разі призупинення дії чи анулювання ліцензій.

Враховуючи те, як НБУ «відрегулював» банківський сектор, неважко собі уявити, до яких проблем призведе його діяльність у царині цінних паперів та страхового ринку. Монополії, це завжди низька якість, висока вартість та корупція. Саме через це вітчизняні урядовці та законодавці так полюбляють створювати монополії. НБУ — не є винятком з цього правила і донедавна в нього також було право законодавчої ініціативи. Добре, що відібрали.