Війна принесла нам багато забутих і нових слів та понять, які ми тепер використовуємо щодня. Іноді ми не замислюємося, що багато хто з них – це спадок радянського режиму.

Братська могила

Братська могила називається саме так лише у російській, білоруській та українській мовах. В інших країнах використовуються терміни масова чи загальна.

Наприклад,
mass grave англійською,
fosa común іспанською,
mogiła zbiorowa польською.

Братськими могилами в СРСР почали називати масові поховання солдатів під час Другої світової війни.

Комендантська година

Комендантська година – також радянський термін.

Англійське слово «комендантська година» – curfew походить від старофранцузького словосполучення couvre-feu, що означає «прикриття вогню» .

Так називався в середні віки час, коли потрібно було гасити вогонь, щоб уникнути пожеж.
Відповідно і у французькій мові комендантська година зараз називається couvre-feu.
Такий самий переклад поняття і в італійській – coprifuoco.
У польській мові комендантська година це godzina policyjna.

«Поліцейським часом» називають це поняття і в більшості слов'янських мов. А ось болгарською кажуть «вечерен час».

У російській (і знову ж таки в українській та білоруській) комендантська година походить від слова «комендант».
Це пов'язано з тим, що в срср військовий комендант підписував перепустку і давав дозвіл пересуватися в заборонений час.

Військкомат

Військкомат (воєнкомат) – традиційне радянське скорочення від «військового комісаріату».

Слово «комісар» французьке, і зараз використовується у міжнародних організаціях, а також у поліцейських структурах Італії та франкомовних країн.

Однак у нашу мову воно прийшло разом із радянською владою, коли у 1918 році було засновано військові комісаріати (воєнкомати) на чолі з військовими комісарами (воєнкомами). До їхньої відповідальності входили облік військовозобов'язаних, призов, мобілізація тощо.

Поняття комісар широко використовувалося радянською владою, особливо на початку, і навіть стало синонімом «червоного». Колись, наприклад, міністерства називалися народні комісаріати, які очолювали народні комісари (відповідно наркомати і наркоми). Але потім ці назви посад у більшості були змінені на цивільні, а от військкомати та військкоми називаються так і досі, навіть в Україні.