Концептуальний офіс «ІНШІ»

Напередодні річниці Революції Гідності Україна підійшла до найбільш критичної межі історії своєї державності. Точніше, до позначки, коли стара система повністю вичерпала прогресивні функції й остаточно увійшла в режим токсичності для суспільства.

ЧОМУ ПОТРІБНО ЗАМІНИТИ СИСТЕМУ?

В Україні встановився режим олігархічного (клептократичною) консенсусу, який визначив межі суспільних змін, таким чином, перетворивши реформи в симулякри, які не впливають на глибинні процеси в економіці, соціальних і політичних відносинах. «Точкові» і навіть «рішучі» реформи не допоможуть знайти вихід із ситуації. Сам політичний клас, який повинен робити ці «реформи» став загрозою національній безпеці.

Е-декларації є візуалізацію глухого кута, в який завела Україну нинішня система і обслуговуюча її правляча еліта. Підтримувати функціонування існуючої системи в повному обсязі, в режимі business as usual — означає консервувати на довгі роки можливість неправомірного збагачення вузького кола осіб за рахунок загального ресурсу. Що згубно для країни, навіть за постійної заміни конкретних осіб, які входять до цього вузького кола.

Сьогодні система спрямована на дефрагментацію країни, стабілізацію злиднів, консервацію економічного і технологічного відставання України.

За цієї системи в України немає майбутнього.

І це неможливо виправити за допомогою позачергових виборів. Зберігаючи нинішній інституційний дизайн держави і чинне виборче законодавство, систему змінити неможливо. Відбудеться лише перехід на інше коло: «реванш клептократів — новий майдан», з великою кількістю крові та жертв.

Тому, «старий» суспільний договір — «ми не питаємо, звідки у вас гроші, а ви не питаєте, звідки вони у нас» — вже не працює. Так, він допоміг зберегти країну в певних (нехай ефемерних) державних формах. Але зараз він підлягає перегляду. І новий договір не може скластися сам по собі. Він може бути результатом лише свідомої роботи з виявлення та узгодження інтересів громадян країни.

ВІДКРИТА ПРОПОЗИЦІЯ СУСПІЛЬНОГО ДОГОВОРУ

У зв'язку з цим і виникла ідея відкритої пропозиції КОНСТИТУЦІЙНА РЕСПУБЛІКА УКРАЇНА (публічної оферти) для консолідації зусиль окремих громадян, громад, громадських та політичних організацій з метою демонтажу інститутів діючої влади, які повністю себе дискредитували, і створення Конституційної Республіки Україна.

Автори відкритого звернення пропонують розпочати дискусію навколо укладення нового Суспільного договору, де суб'єктами є не влада і суспільство, не еліти, не влада — бізнес — грантоїди, а відповідальні громадяни. Тобто ті, хто мають права і ще свідомо беруть на себе відповідальність дотримуватися принципів співіснування в Республіці.

Республіка — це рівність тих, кому не все одно (Рес і Публіка — спільна справа). Тобто ті, кого цікавить життя в своїй країні, повинні мати рівні шанси на отримання доступу до основних позицій влади. Але крім прав, ці громадяни готові взяти на себе і відповідальність. І якщо ми говоримо, що перший етап Революції Гідності дав нам свободу, то другий повинен привести до появи відповідального громадянства.

Новий суспільний договір має стати актом публічного встановлення нормо-принципів співжиття і співуправління в Республіці Україна.

Крім того, ми підтримуємо ідею інклюзивного конституційного процесу, через широку суспільну дискусію, Конституанту – розробка тексту нової Конституції України Конституційним Установчими зборами і затвердження її всенародним референдумом.

ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕСПУБЛІКИ

1. Відповідальне громадянство. Громадяни не лише мають право, але свідомо беруть на себе обов'язок дотримуватися принципів співіснування в Республіці. Моделей відповідального громадянства є безліч і ми не претендуємо на істину в кінцевій інстанції. Важливо тільки те, що участь у підписанні нового Суспільного договору повинна бути свідомим актом громадянина, права якого розширюються, але і він добровільно бере на себе певні зобов'язання дотримуватися принципів Суспільного договору.

2. Право законодавчої ініціативи — для кожного відповідального громадянина. Механізм реалізації може полягати в технології «живої демократії», попередньої плебісцитарноті тощо.

3. Безумовна регулярна ротація державних службовців усіх рангів і всіх гілок влади. Перебування чиновника на своїй посаді обмежується певним терміном (каденцією), це є запобіжником від виникнення корупції, зловживання владою і некомпетентності.

4. Економічна багатоукладність — забезпечення вільного і рівноправного розвитку різних економічних моделей і форм власності. Йдеться про відмову від мономодельної економіки, розвиток різних форм господарювання: економіки участі, кооперативного сектору, приватної і республіканської власності, тощо. Множинність дає поштовх природній дерегуляції економічного простору, зниженню податкового тягаря, створенню кластерів економіки технологічного прориву та ін.

5. Індекс екологічного балансу — баланс споживання екосистемних послуг і дій по відновленню і захисту природи є показником оцінки рівня збалансованості розвитку.

Індекс Екологічного Балансу використовується як:

a. Коефіцієнт кореляції єдиного базового податку;

b. Основа нової монетарної системи. В якості базису для визначення крос-курсу валют в зовнішньоторговельних операціях.

Наслідки широкого застосування ІЕБ в економіці відтворює збалансоване забезпечення національних валют в міжнародній торгівлі, зробить неможливим повторення криз надвиробництва як товарної, так і грошової маси.

6. Єдиний базовий податок. Податок з кінцевого продажу товарів, активів і послуг скоригований на Індекс екологічного балансу. Скасування всіх інших центральних податків.

7. Республіканська частка — щомісячна довічна виплата кожному відповідальному громадянину Республіки грошового еквівалента рівної частки доходів від використання загальнореспубліканських активів (природних ресурсів, державного майна і культурних цінностей).

Джерелом наповнення фонду «республіканської частки» будуть: частини доходів, отриманих в результаті корисного використання майна, що є власністю громадян Республіки на підставі цивільно-правових угод, також доходів від передачі за плату у володіння окремого майна; частини доходів отриманих від природного і інших видів ренти (оренди) за використання майна громадян Республіки; частини доходів отриманих в зв'язку з застосуванням санкцій при залученні до відповідальності за порушення антимонопольного законодавства; застосування санкцій за отримання доходів від застосування санкцій за діяння, що належать до адміністративних правопорушень і злочинів, скоєних з корисливих мотивів (корупційних діянь); частини доходів отриманих в результаті націоналізації майна з підстав визначених законами Республіки; частини доходів отриманих в результаті стягнення боргових зобов'язань за цивільно-правовими угодами, предметом яких було використання майна, що є об'єктом власності громадян Республіки, в порядку виконання судових рішень та ін.

Таким чином, деолігархізація б здійснювалася не в інтересах бюрократичного державного апарату або інших олігархів, а в інтересах громадян Республіки. Кожен би відчув результат деолігархізації в своїй кишені.

8. Пріоритет договірного права над законом в сфері приватних відносин. Сфера приватного права повинна формуватися на підставі договорів, що робить Республіку складнішою ніж представницька демократія. Але в той же час, приватне право скорочує регуляцію і втручання держави в приватне життя, звужує сферу застосування державного регулювання — воно є тільки там, де мова йде про загальне (республіканське).

9. Самостійність у вирішенні питань внутрішнього життя для самодостатніх, відповідальних громад — за умови дотримання ними принципів Республіки.

10. Повне або часткове позбавлення громадянських прав — за порушення умов Суспільного договору, а також публічних осіб, які керують загальним — за порушення Кодексу Честі (на додаток до адміністративної та кримінальної відповідальності).

«ПОЛІТІЙНІСТЬ» КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕСПУБЛІКИ

- В умовах Конституційної Республіки функція держави — це створення платформи для надання послуг громадянами різними суб'єктами і захист її від зовнішніх і внутрішніх посягань, порушень Суспільного договору.

- Така держава не концентрує владу в руках окремих елітарних груп, а делегує функції надання послуг недержавним гравцям, децентралізує повноваження і прийняття рішень, фінансів і відповідальності.

- Представницька демократія не покрила дефіциту участі й раціональності правління. З введенням загального голосування держава кращою не стала. Навпаки, з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій виникла необхідність в меритократичних інструментах і в безпосередній участі громадян в прийнятті управлінських рішень.

Трансформація, яка очікує нашу країну, передбачає відмову від догматичного мислення, і в таких сферах, як юстиція.

- Імплементація в республіканське законодавство ідеї «ринку прав» і механізму співіснування різних юрисдикцій (зокрема — створення правової рамки для функціонування «трансферних територій»).

- Поширення ідеї громадянської / публічної юстиції. Форма активності громадян (громадянського суспільства) направлена на розвиток навичок бути учасниками актів правосуддя (суд присяжних). Поширення новітніх практик діяльності третейських і мирових судів тощо.

- З метою забезпечення морально-етичного і правового контролю за процесом досягнення мети цієї оферти, ми пропонуємо створити Суд Честі для посадових осіб, які займаються загальним.

ПЕРЕХІД

Перехід до Конституційної Республіці не відбудеться сам по собі. Це повинно бути спрямована дія Суб'єкту, зацікавленого в подібній трансформації.

Сьогодні очевидно, що ні олігархат, ні існуючі політичні гравці, ні влада не зацікавлені в зміні правил. Їх цілком влаштовує ця Система.

Суб'єктом, здатним стати провайдером зміни Системи, стане одна з політичних сил нового типу, з яскраво вираженим анти-політичними і анти-істеблішментськими позиціями.

Даний Суб'єкт побудується за класичною формулою «Ідея (І) + Організація (О) + Фігури (Ф) = Ресурс (Р) = Медіа (М) = Експансія (Е) = Влада (В)».

Це суб'єкт зможе виділити соціальний конфлікт (розмежування), мобілізувати навколо нього маси пасіонаріїв і, в підсумку, отримати ресурс для завершення Революції.

Революційна сила знаходиться ще в процесі формування. Вона створюється в дискусійних клубах, в волонтерських рухах, громадських активностях, в окопах на «нульовий» лінії розмежування.

Є кілька варіантів прояви цієї сили: шляхом просвіти, добровільного угоди і Суспільного договору або нового етапу революції, через силу і терор.

Політичний час прискорився. Але потрібно розуміти, що ліміт на помилки вже вичерпаний. Ми змінимося або загинемо.

ЩО РОБИТИ ЗАРАЗ?

Стати підписантом «відкритої пропозиції». Це можна зробити як шляхом особистого підпису тексту публічної оферти на відкритих зустрічах підписантів, так і повідомити про своє рішення приєднатися до даної ініціативи на сторінці Конституційна Республіка Україна.

Взяти участь у зборах учасників ініціативи. Надалі зустрічі будуть проходити регулярно і в різних регіонах. Дату і місце зустрічі повідомимо на сторінці.