Не тільки топ-вбивством і топ-вибухом запам'ятався день 23 березня 2017 року. За межами уваги медіа залишився переворот у НАЗЯВО — Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти, — новому незалежному колегіальному органі, уповноваженому «на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти».

Короткий зміст попередніх скандалів навколо НАЗЯВО:

Під тиском МОН, звинувачень про бездіяльність і загрози розпуску (відкликання з'їздом) члени НАЗЯВО вимушені були діяти: 23 березня стався переворот. Обраний голова був переобраний. Його наступницею стала Наталія Кузнєцова. Крім цього, Храпатому висловили недовіру як керівнику секретаріату. Невдовзі з'ясується ступінь серйозності цих кадрових зрушень, тобто чи Кабмін затвердить нову голову та звільнить керівника секретаріату.

Які наслідки перевороту?

Очевидно, що в особі Кузнєцової МОН і «клюб ректорів» отримав добровільну союзницю та щиру відстоювачку корпоративних інтересів. Ніщо так красномовно не свідчить про людину як факти її біографії, факти журналістських розслідувань статків та статусів членів родини:

Погодьтеся, не всім так щастить у житті, навіть за умови прикладання гіперзусиль. Очевидно, що Наталія Кузнєцова — кров від крові, плоть від плоті навколовладних структур, які обслуговують кланово-олігархічну еліту України. Малюнок їхньої долі є свідченням незацікавленості і неспроможності до реформування, бо хто ж нашкодить собі? Вони входять до малочисельної когорти вигодоздобувачів, які багатіють в умовах перманентної кризи в країні. Їхня гіперзадача — зберегти все як є. Тому не дивно, що команда Яценюка-Кириленка-Гриневич зупинила свій вибір саме на цій особі. Хто краще виступить у ролі захисниці status quo?

Особливо контраверсійно звучать тези Кузнєцової під час засідання НАЗЯВО про те, що вона є представницею і захисницею інтересів середнього класу та особою з незадовільним станом здоров'я (див. початок промови з 1:25:43, а тези з 1:31:40 та 1:32:44). Очевидно, що людина з подібним статусом і статками за будь-якими ознаками не може ідентифікуватися як представниця середнього класу. Виключне місце Кузнєцової у суспільстві засвідчує її належність до еліти. Публічна заява про слабке здоров'я має стати аргументом на користь не затвердження Кабміном її на посаді, бо навіщо нам — платникам податків, з високою імовірністю непрацююча голова і витрати на оплату її лікарняних? А якщо заявлені тези не відповідають дійсності, то тоді мова йде про маніпулювання Кузнєцовою членами НАЗЯВО.

Загалом, перегляд засідання після того як надали слово пані Наталі дає підстави стверджувати, що перед нами керівниця з авторитарним домінуючим стилем управління. Він цілком прийнятний для підприємницької діяльності у висококонкурентних умовах, проте, не підходить для колегіальних незалежних органів, що представляють інтереси різних стейкголдерів. Можна, звичайно, перетворити академіків на слухняних виконавців, однак, чи це сприятиме вирішенню проблеми забезпечення якості вищої освіти?

І, насамкінець, з високою імовірністю можна стверджувати, що за часів головування пані Кузнєцової у НАЗЯВО суспільство не отримає новий підхід і нормативне забезпечення боротьби з академіною недоброчесністю — плагіатом, хабарництвом, непотизмом. Можливо, навіть є загроза розробки за її керівництва системи уникнення відповідальності та забезпечення юридичного захисту академічно недоброчесних осіб, особливо з врахуванням запиту від представників еліти — плагіаторки і псевдонауковки Катерини Кириленко, плагіатора Гурака, Волосовця, Гриневич та інших.

У любому випадку, пані Кузнєцовій своїми діями або бездіяльністю прийдеться або підтвердити, або спростувати висловлені тут припущення про наслідки та загрози перевороту у НАЗЯВО.