Указ Зеленського, на мій погляд, схожий на якусь шизофренію, на безглузду маячню, протизаконну цензуру, інфантилізм і узурпацію.

Це просто якийсь жах! Здається, що писали якісь люди з «95-го кварталу», які не відрізняють виконавчу владу від всіх інших державних органів, простих громадян і бізнесменів, від посадовців виконавчої влади, від держ.службовців і таке інше. Не відрізняють міжнародних переговорів взагалі, від міжнародних переговорів державних органів чи органів виконавчої влади...  Люди не розуміють різницю між поняттями «міжнародний» і «міждержавний», ... поняття «коментар» від «заяви від імені держави» , «заяви від імені державного органу», ...
Реально схоже на якийсь «юридичний» витвір секретарки з «95-го кварталу», чи чиєїсь дитини.
Підкреслюю, в тексті указу мова йде не про офіційні коментарі і заяви від імені держави, а на всі коментарі іноді без розрізнення, — чи то держслужбовець, чи то просто громадянин.

Ну от вдумайтеся, наприклад, у фразу:
«»""6. Під час організації та проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід посадових осіб має бути забезпечено: ...
3) обов'язкове включення до складу учасників з української сторони:
а) в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід:
Прем'єр-міністра України — першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України; """"

Якщо посадові особи якоїсь української фірми захотіли зустрітися з людьми з іншої країни (міжнародні переговори), ... значить за указом вони мають запрошувати прем'єр-міністра ??? Такий текст, це з серії — батьків немає вдома. Це просто треба викликати на банкову служби по роботі з неблагополучними підлітками і психіатричні бригади... 
Зрозуміло, що не всім весільним фотографам це буде зрозуміло, але для юристів, це просто — жах, страх і ужас. Реальна психіатрія. 
Далі просто цитую частини текстів Указу і конституції ... (не повно, але достатньо)

https://www.president.gov.ua/documents/6712021-41005 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №671/2021
...відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Установити, що з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру можуть виступати лише Президент України, Прем'єр-міністр України і Міністр закордонних справ України. ... [немає приписки, що "з ініціативами міжнародного характеру ВІД ІМЕНІ ДЕРЖАВИ можуть виступати ...", — це абсурд і пригнічення громадянських прав українців у сфері культури, економіки і науки,  та ще і НЕ в юрисдикції України (за кордоном).  — С.Г.]
3. Державні органи під час здійснення зовнішніх зносин:

1) погоджують з Міністерством закордонних справ України шляхом направлення письмових запитів:

підготовку закордонних візитів керівників державних органів та візитів іноземних офіційних делегацій в Україну;

офіційні заяви, коментарі з питань реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, ініціативи міжнародного характеру. Виступи посадових осіб з такими заявами, коментарями, ініціативами здійснюються виключно в межах їх компетенції за відповідними дорученнями Президента України, Прем'єр-міністра України або Міністра закордонних справ України;

ініціативи щодо набуття Україною членства в міжнародних організаціях, міждержавних об'єднаннях;

підготовку міжнародних двосторонніх чи багатосторонніх документів незалежно від їх конкретного найменування (договір, меморандум, конвенція, угода, протокол, комюніке, додаток до протоколу тощо) та суб'єктів, з якими укладається такий документ;

пропозиції щодо кандидатур для призначення представниками України в статутних та інших органах міжнародних організацій, висування для обрання на керівні посади в міжнародних організаціях, крім випадків, установлених законодавством, якщо добір кандидатур здійснюється за результатами конкурсу;

проведення міжнародних консультацій, переговорів, зустрічей, бесід, інших заходів, пов'язаних із реалізацією державної політики у сфері зовнішніх зносин, за участю представників іноземних держав, міжнародних організацій, представників акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій, представників іноземних підприємств та організацій;

участь у міжнародних консультаціях, переговорах, конференціях, засіданнях статутних та інших органів міжнародних організацій, засіданнях міжурядових комісій та інших двосторонніх і багатосторонніх органів; ............... 2).....3) 
[ (добавлене мною пояснення) отут здається пішла шизофренія коли хтось з авторів/редакторів/секретарів зплутав в тексті список 1,2,3,4  з окремими гілками списку 3.1), 3.2), 3.3); 4.  Далі йде 4 і воно НЕ стосується преамбули пункту 3. "Державні органи під час здійснення зовнішніх зносин:...". це самостійний пункт 4. а не з гілки 3.4) і він захопив усіх громадян країни, а не "3.Державні органи під час здійснення зовнішніх зносин...", захопив всіх, включно з "посадовими особами" різних фірм, асоціацій, і громадських організацій. Отака похибка зробила цей наказ злочинним і антиконституційним. Але це не відміняє злочинну претензію-узурпацію обмежити в правах "державні органи". Багато державних органів, які є незалежними від президентської вертикалі, від виконавчої гілки влади (депутати, суди, ). Вони і обговорюють і коментують і приймають рішення стосовно міжнародних питань незалежно від дозволу президента, премьєра чи міністра зовнішніх справ. У 4 пункті слово "стосується" (рос — касается), у 5-му слово "пов'язаних", може стосуватися будь якої будь чиєї діяльності .  Отак вилізла системна некомпетентність офісу президента — С.Г.  ]
..................................................
4. Посадові особи та державні органи інформують Президента України, Міністерство закордонних справ України про зміст службових контактів з питань, що стосуються реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин, з представниками іноземних держав, міжнародних організацій протягом десяти днів після проведення таких контактів, а в разі одержання особливо важливої інформації — невідкладно.

5. Офіційне листування державних органів з питань, пов'язаних з реалізацією державної політики у сфері зовнішніх зносин, з іноземними державами, міжнародними організаціями, їх органами та посадовими особами, акредитованими в Україні іноземними дипломатичними представництвами, консульськими установами, представництвами міжнародних організацій здійснюється через Міністерство закордонних справ України, крім випадків, передбачених законом або міжнародним договором України. [ тут пункт 5. з коректною преамбулою за суб'єктами,  — С.Г.  ]

6. Під час організації та проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід посадових осіб має бути забезпечено [ тут пункт 6. знов без преамбули за суб'єктами, "для всіх" — С.Г.  ]:

1) завчасне повідомлення державними органами Міністерству закордонних справ України про домовленості, досягнуті стосовно проведення міжнародних переговорів, зустрічей, бесід Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, державних органів;

2) підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів, документів до міжнародних переговорів, зустрічей, бесід Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України здійснює Міністерство закордонних справ України разом з іншими центральними органами виконавчої влади, державними органами відповідно до їх компетенції, а до міжнародних переговорів, зустрічей, бесід міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу — відповідний орган разом із Міністерством закордонних справ України;
3) обов'язкове включення до складу учасників з української сторони:

а) в разі проведення в Україні міжнародних переговорів, зустрічей, бесід:

Прем'єр-міністра України — першого заступника або заступника Міністра закордонних справ України;

Першого віце-прем'єр-міністра України, Віце-прем'єр-міністра України — керівника відповідного структурного підрозділу апарату Міністерства закордонних справ України;

міністра України, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, державного органу — представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;

посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів з главами та співробітниками акредитованих в Україні іноземних дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій представника Міністерства закордонних справ України, який обіймає посаду дипломатичного радника у відповідному органі або визначений за рішенням Міністра закордонних справ України;

.................
Наприклад, — яким статтям Конституції протирічить...
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Статтею 6 Основного Закону держави прямо передбачено, що "державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України".
Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.
Стаття 80. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: ...
5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору;...
14) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;.....
23) схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України; ...
32) надання законом згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України;...
Верховна Рада України здійснює також інші повноваження, які відповідно до Конституції України віднесені до її відання.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: ...
9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;...
12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;...

Стаття 106. Президент України: ...
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
[тут немає "тільки, виключно Президент" — С.Г.]

PS: Бідний Кулеба схопився вже спростовувати цю шалену нісенітницю в указі). Але поки здається тільки в якихось деталях.
("Кулеба отметил, что указ не означает того, что внешнюю политику кроме министра иностранных дел может комментировать лишь президент Украины и премьер-министр.")
https://news.obozrevatel.com/politics/kuleba-otreagiroval-na-ukaz-zelenskogo-vyistupat-po-vneshnej-politike-mogut-raznyie-lyudi.htm 

PS2:"Но в 21.00 этот указ сразу нарушил глава Офиса президента и сделал таким образом незаконное заявление по самой болезненной теме – о войне на Донбассе.
Заявление Ермака о прекращении сопротивления украинскими войсками под видом "прекращения огня", которое выгодно исключительно российским агрессорам, готовящим наступление, полностью противоречит международной обстановке. Вместо подготовки страны к сопротивлению Ермак фактически делает демобилизационные заявления, противоречащие государственным интересам.
Любые попытки Офиса президента требовать от украинских военных прекращения огня, когда российская угроза усиливается – это прямой вред обороне страны, ослабление нашего сопротивления и абсолютная безответственность власти.
(gordonua 23.12.21)