Чому західні держави правові, а Україна — ні? Відповідь — у культурі. А основою культури є релігія. Попри 70 років СРСР, православна релігія досі залишається основою української культури. Так само як і попри всю секуляризацію культура західних країн є похідною від католицько-протестантської релігійності. Так само як і попри комунізм, культура Китаю є значною мірою похідною від конфуціанства (хоча й не тільки від нього). 

 

У чому ж відмінності української та західної релігійності? Західна релігійність здебільшого раціональна, а українська — значною мірою містична. Західна релігійність стала раціональнішою завдяки процесу Реформації ХVI ст., а пізніше завдяки процесу Контрреформації. Обидва процеси сприяли тому що Біблія перекладалась національними мовами і віряни протестантських та римо-католицької церкви знайомились із вченням, в той же час як містично-обрядова складова почала відходити на другий план.

 

Що ж стосується православних в Україні, перші масові переклади Біблії з`явились у нас наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст., а у 1894 р. Російська імперія заборонила вивчення Біблії вдома. І до сьогодні, абсолютна більшість українців пов`язує свою релігійність з атмосферою храму, з обрядами, зі святами, але не з конкретним вченням Біблії.

 

Вивчення морального закону Біблії кожної неділі зрозумілою мовою у церкві впродовж кількох сотень років сприяло тому, що закони держави сприймались мешканцями західних країн як і моральний закон. Тобто завдяки тому що церква привчала виконувати моральний закон, виконувати закони держави було простіше.

 

Які висновки можна зробити з даного порівняння? Доки в Україні релігійність буде містично-обрядовою, правової держави у нас може довго ще не бути, бо основна проблема з виконанням законів є не у їх відсутності, а у відсутності моральної основи щоб їх виконувати. І не варто говорити про секулярну основу права СРСР, яка була насправді релігійною. Ще у 1980-і рр. радянський дослідник Микола Закович захистив дисертацію про радянську обрядовість. Але про радянську релігію яка давала моральну основу для тієї держави ми поговоримо у наступних публікаціях.