З 21 березня 2022 року в Україні набув чинності Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану».

Варто зазначити, що саме експерти «Центу оборонних стратегій» за підтримки Національного фонду на підтримку демократії (National Endowment for Democracy) протягом 2021 року працювали над тим аби поняття «бойовий імунітет» було впроваджено в українське законодавство.

Нагадаю, що принцип «бойового імунітету» існує в правових системах ряду держав, зокрема у США та Великій Британії. Враховуючи досвід застосування, вказаного принципу, провідними країнами Світу, експертами «Центру оборонних стратегій було запропоновано внести зміни до українського законодавства поняття «бойового імунітету», що передбачлало б:випадки, коли військовослужбовці можуть не підлягати кримінальній відповідальності: за наслідки застосування зброї, бойової та іншої техніки, втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна під час відсічі збройної агресії проти України, збройного конфлікту, ведення бойових дій, воєнних дій, участі у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом, крім випадків віддання або виконання явно кримінально протиправних наказів, умисного порушення законів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та правил застосування сили, або вчинення злочинних діянь, що мають характер воєнного злочину або злочину проти людяності.

Нами були підготовлені відповідні проєкти рішень та змін до законодавства.

Зазначена ідея набула особливої актуальності після повномасштабного агресивного вторгнення військ РФ на територію України. Саме тому, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та інших законів України щодо визначення обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння та забезпечують бойовий імунітет в умовах дії режиму воєнного стану».

Вказаним Законом, серед іншого (змін до Кримінального кодексу України), було внесено зміни до Закону України «Про оборону», в якому, як і пропонувалось експертами «Центру оборонних стратегій», було запроваджено поняття «бойовий імунітет».

Так, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про оборону»бойовий імунітет — звільнення військового командування, військовослужбовців, добровольців Сил територіальної оборони Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні України, осіб, визначених Законом України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», від відповідальності, у тому числі кримінальної, за втрати особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна, наслідки застосування збройної та іншої сили під час відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту, виконання інших завдань з оборони України із застосуванням будь-яких видів зброї (озброєння), настання яких з урахуванням розумної обачності неможливо було передбачити при плануванні та виконанні таких дій (завдань) або які охоплюються виправданим ризиком, крім випадків порушення законів та звичаїв війни або застосування збройної сили, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

Таке визначення «бойового імунітету» багато в чому містить пропозиції запропоновані нами. Також, вартозауважити, що до внесення пропозицій «Центром оборонних стратегій„, сама ідея такого правового захисту військовослужбовців, як «бойовий імунітет» взагалі не обговорювалась. Тому висловлюємо вдячність народним депутатам України, органам центральної виконавчої влади, Президенту України, що дослухались до пропонованими нами важливих ініціатив.

В той же час, вважаємо за доцільне, продовжувати роботу над підготовкою змін до статті 43-1 «Виконання обовязку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України«, яка, на нашу думку, потребує вдосконалення. Вже маємо бачення і напрацювання таких змін про що поінформуємо органи військового командування, народних депутатів України, експертне та наукове середовища.

Крім того, ми продовжуватимемо аналіз та моніторинг застосування норм законодавства на практиці, що гарантують „бойовий імунітет«, усіма зацікавленими сторонами.

Експерти „Центру оборонних стратегій“ готові і надалі працювати аби вдосконалювати правовий захист та гарантії для військовослужбовців та усіх хто захищає Україну.