Громадська кооперативна корпорація являється господарською організацією збірної власності. Власною структурою вона утворює другий контур двохконтурної економічної системи країни на базі народного господарства(онтологічний баланс  протистантського та православного світоглядних контурів).

   Для того, щоб трансформувати політичну картину дійсності необхідно трансформувати спочатку сам ринок, який буде живити відповідну альтернативну політичну матрицю(в класовому суспільстві політика витікає з конююктури ринку, а політика в становому суспільстві залежить від захоплення ринку та підпорядкуванні його собі).

   Ціль створення. Капіталізація країни, громад та кожного громадянина республіки. Консолідація громад в єдину господарську систему, яка утворить другий контур двохконтурної економіки країни. Розвиток інноваційної форми підприємств збірної власності згідно принципу громадського капіталізму. Повноцінне розгортання діяльності фондового ринку країни. Розвиток культури володіння та обігу цінних паперів. Впровадження платформи доступу до цінних паперів та інших фінансових інструментів.

   Мета. Оживлення ділової активності в громадах, капіталізація жителів громад та країни в цілому. Створення інвестиційного клімату та сприятливих умов для внутрішніх та зовнішніх інвестицій. Створення згідно спеціальних програм нових інноваційних та технологічних підприємств. Створення високотехнологічних товарів і послуг.

               

       

                                 Місія Громадської Кооперативної Корпорації.

 

    Трюк даної фінансово-господарської структури заключений в тому, щоб виключити валюту з міжнародною вартістю з взаєморозрахунку на еквівалент бартеру у формі векселя для взаємодії між екононічними господарськими одиницями корпорації та іншими компаніями, які приймуть для взаєморозрахунку вексель корпорації.

   Щодо зовнішньої торгівлі розробити вексельну систему для перетворення закупівель сировини з інших країн у замовлення для вітчизняної індустрії: постачальникам платити грошима, які можна було б витратити лише на покупку товарів, вироблених в Україні. Механізм, що стимулюватиме національну економіку, працюватиме у формі бартеру в посередництві векселя, як фінансового інструменту: імпортна сировина в майбутньому може оплачувалася готовою продукцією вітчизняної індустрії, що дозволить уникнути тягаря фінансового посередництва та відтоку капіталу. Держава повинна зайняти позицію здорового протекціонізму, який зосередить економічну діяльність на виробництво товарів для держави, громади та кінцевого українського споживача. Державний контроль над іноземною валютою та торгівлею дасть вітчизняній економічній політиці альтернативну свободу.

   Таким чином, наша держава за допомогою Кооперативної Громадської Корпорації зможе створювати високоліквідні активи в грошовому еквіваленті, які їй так потрібні, коли робоча сила та сировина доступні для розвитку нової економічної діяльності, замість того щоб позичати гроші. В даній валютній системі не потрібний прямий друк грошей, оскільки основним механізмом буде випуск векселів та облігацій Кооперативної Громадської Корпорації, випущених на внутрішньому ринку для фінансування розвитку, забезпечуючи виробників шляхом випуску виробниками гарантованих державою векселів, замість відкриття кридитної лінії. Цими платіжними обіцянками підприємці сплачуватимуть постачальникам. Теоретично останній може врахувати їх у Центральному Кооперативному Банку. Таким чином вексель Громадської Кооперативної Корпорації стане реальною валютою виключно для використання компаніями з фідуціарним обігом. Дана система може працювати завдяки високій степені довіри громадян, які в свою чергу будуть учасниками та бенефіціарами даної корпорації.

                          Варіант утворення кооперативного банку громади.

   Громадські, державні та приватні фонди утворюють кооперативний банк громади; наприклад, заради економічної доцільності дві, три, бо декілька громад можуть об'єднатися в структуру громадського кооперативного банку згідно територіального імперативу, який в свою чергу виступить  типовим співзасновником Центрального Кооперативного Банку України. Також такий типовий кооперативний банк громади стає ініціатором заснування господарського кооперативу громади в який увійдуть громадські та приватні підприємства.

   Далі аналогічні громадські кооперативи засновують кооперативну корпорацію на рівні країни(2400 кооперативів громад), яка буде надалі займаєтися емісією та врахуванням векселів, її правління потенційно складатиметься з представників держави, громади та приватних юридичних осіб, а поручителем за векселями виступить держава. Векселі можуть не фігурувати ні в бюлетенях національного банку, ні в державному бюджеті, що дозволить зберегти комерційну таємницю даної бізнес технології. В свою чергу кооперативні банки громад утворять Центральний Кооперативний Банк України.

  

                                    Центральний Кооперативний Банк України.

 

ЦКБУ(ФРС) утворений  громадськими кооперативними банками. Центральний Кооперативний Банк України буде являтись фінансовим ядром Громадської Кооперативної Корпорації. ЦКБУ утворений коперативними банками громад буде займатись в основному 4 речами:

 

    Додаткові функції.

   Країна у фінансовій матриці ЦКБУ поділена на ряд фінансових округів, які об'єднані кооперативним банком цього округу(можливо фінансовий округ буде ідентичний виборчому округу для розробки в майбутньому системи голосування до верхньої палати парламенту). Ці громадські кооперативні банки утворюють ЦКБУ(можливо з долею державної участі).

  

                              Перспективні завдання кооперативних банків.

   Одним із базових завдань кооперативних банків є також їх діяльність на користь міста чи громади та його мешканців. Враховуючи вищезазначене, заснування аналогічних фінансових установ в Україні розглядається, як шлях оптимізації фінансових потоків на рівні та на користь територіальних громад. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», банківські установи створюються у формі публічного акціонерного товариства або кооперативного банку.

    Дефіцит власних бюджетних коштів та зростаюча потреба у фінансуванні підприємств комунальної власності потребує від представницьких органів територіальних громад пошуку потенційних можливостей залучення фінансо вих ресурсів. Вирішити ці питання без фінансових інновацій досить складно. На нашу думку, саме створення спеціалізованої фінансової установи центрального кооперативного банку та відповідно кооперативних банків громад — сприятиме фінансуванню перспективних проектів соціально-економічного розвитку територіальних громад, а також приватних проектів.

   Банківські установи, що функціонують в Україні, є звичайними комерційними банками, діяльність яких орієнтована не на вирішення місцевих і регіональних завдань, а на отримання прибутку для власників. Тож створення кооперативного банку громади, на нашу думку, дозволить, використовуючи фінансові ресурси території, забезпечити задоволення потреб місцевої економіки й, безпосередньо, системи комунальних господарств громади.

   Кооперативний банк громади також може мати ознаки комунального банку  з часткою участі представницьких органів територіальної громади у формуванні статутного капіталу за рахунок коштів місцевого бюджету і комунальних підприємств у розмірі 25 %;

— який в управлінні підзвітний територіальній громаді, що дає можливість представницьким органам здійснювати контроль над ним; — метою діяльності якого є поєднання комерційних і суспільних інтересів для задоволення потреб територіальної громади. Серед основних видів діяльності кооперативного банку слід виділити:

— залучення депозитних вкладів населення громад;

— оперативне використання тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств;

— кредитування населення, малого і середнього бізнесу (впровадження кредитування на пільгових умовах співвласників банку й підприємств комунального сектора області). Зниження відсоткових ставок має бути компенсоване за рахунок прибутку банківської установи без нанесення збитку її акціонерам, насамперед, при прийнятті рішення на загальних зборах щодо виплати дивідендів);

— кредитування створення і функціонування об'єктів міської невиробничої інфраструктури, екологічних й оздоровчих підприємств, благоустрою міста та прилеглих до нього територій тощо;

— професійну діяльність на ринку цінних паперів в частині розміщення і обслуговування місцевих облігаційних запозичень. На наш погляд, функціонування такого банку сприятиме зближенню економічних суб'єктів адміністративно-територіальної одиниці з місцевим господарством за рахунок використання їх фінансових ресурсів на фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку територіальної громади та дозволить розв'язати низку проблемних питань підприємств комунального сектора.

Найбільш прийнятними з економічної точки зору напрямами використання залучених ресурсів є перспективні інвестиційні проекти, здатні дати суттєвий мультиплікаційний ефект і забезпечити у майбутніх періодах розширення виробничих потужностей, створення нових якісних робочих місць, зростання доходів домогосподарств, збільшення бюджетних надходжень всіх рівнів, зокрема, місцевих бюджетів.

Кооперативний комунальний кредит має такі основні форми:

 

    Вексельна система Громадської Кооперативної Корпорації.

   Фактично векселі Кооперативної Корпорації будуть цінними паперами громади гарантованими державою, будучи формально приватними, вони не будуть враховуватися в бюджеті і ніяк не відобратимуться в державних звітах. Це дозволить оперувати серйозними сумами поза увагою іноземних країн — фінансових донорів.

   Векселі «Громадської Кооперативної Корпорації» виконуватимуть також три важливі функції: засібу платежу, активів підприємств та інвестиційних інструментів. Векселі призначатимуться для внутрішнього обороту, але їх також можуть приймати іноземні компанії, адже гарантії будуть практично державні. Векселі випускатимуться з терміном погашення 12 місяців, але цей термін може неодноразово продовжуватися. Держава отримає ліквідний механізм дешевого внутрішнього кредиту, концентруючи капітал на власній економіці, без будь-яких вилученнь чи репресивних заходів. Але такий метод не може тривати вічно, він буде розрахований на визначені життєві цикли та терміни, які дозволить набрати економіці необхідного обертового моменту, а далі економіка перейде на звичні економічні рейки, а борг за векселями громадської кооперативної корпорації буде погашатись протягом наступних 12 років.

   В таких умовах Нацбанк може випускати нові гроші, забезпечені векселями Громадської Кооперативної Корпорації, яка стане другим повноцінним контуром економіки країни. Так наприклад, підприємства, що виробляють військову продукцію можуть отримувати, як оплату векселі Громадської Кооперативної Корпорації(«Гром" вексель від слова громада). Ці векселі з одного боку використовуватимуться як засіб платежу так і у формі активів в капіталі підприємств, а також, як інвестиційний інструмент з річною відсотковою ставкою 5 %. Векселі, забезпечені необхідними підписами можуть розглядатися, як торгові векселі та можуть бути зараховані державним банком.

   Банки чи промислові компанії, які мають такі векселі, можуть у визначений час погасити їх в державному банку; в свою чергу для державного банку вони служитимуть основою для емісії нових банкнот.

 

 

   Перспективна структура типового кооперативу громади:

                               А.

               Приватна сторона кооперативу громади.

  1. Fintechteleport. Блокчейн маркетсплейз, приватна ІТ компанія. Розробник інформаційно-комунікаційної сторони стартапу.
  2. Wodanshub. Фінансово-програмна біржа. Фінансово-спеціалізований фріланс. Розропляє, як приватні так і соціальні проекти та програми громади. Може діяти, як в структурі корпорації так і незалежно. В компанію входить юридична компанія, фінансово-інвестиційна, можливо банк, компанія ІТ фінтехсервіс Fintechteleport.
  3. Приватні фонди, підприємства, компанії розміщені на території громади.

 

                               В.

          Громадська та державна сторона кооперативу громади.

 

  1. Кооперативний Банк Громади(розглянути технологічну сторону потрібності створення).
  2. Громадська інформаційно-комунікаційна компанія.
  3. Державні та громадські фонди(фонд місцевого збору, зарплатний фонд, соціальний фонд, страховий фонд, пенційний фонд громадиПерспективний план структури громадської кооперативної корпорації:
  4. Спеціалізоване комунальне підприємство(СКП):

- Громадська Біржа(фінанси, товари… можливо в складі СКП). -      Вексельний Дім Громади(в складі СКП).

 

В майбутньому СКП візьметься за консалтинг зарплат, пенсій, соц виплат, страхування з посередництвом фондової діяльності. Тобто вирішенням дебюторсько-кридиторської проблеми двох сторін.

 

             Варіанти роботи з бютжетом громади через спеціалізовані фонди.

 

   СКП в структурі кооперативу потенційно може трансформувати систему розприділення суспільних коштів в посередництві фондової діяльності. Децентралізація бютжету на громади і державу. Бютжет розприділений на цілеві фонди громади та держави. А ці фонди частину капіталу можуть примножувати за рахунок міжнародних РЕПО операцій вексельної системи.

   Загальний бютжет громади розприділяється на спецфонди громади. Один із спецфондів який зв'язаний з інвестиційним розвитком проектів та прибутком громади закріпляється за СКП.

   СКП може також створити податковий прибутковий фонд громади, де люди купляють податкові векселі на яких ще і заробляють. Ти не платиш місцеві збори ти купляєш зборовий цінний папір на якому ще й заробляєш з можливістю не тільки погашати податковий кредит, але й отримувати з цього прибуток. Заробляй сплачуючи податки.

  В подальшій перспективі СКП може працювати з цілим б'ютжетом громади, або з установленою громадою його інвестиційною частиною. Може також працювати з трансформацією місцевих зборів та державних податків.

  СКП в перспективі може отримувати спец ліцензії наприклад на нафтобудування, або інше ліцензійне право та створювати спільні підприємства, як в межах кооперативу так і поза його межами.

 

 

                    Перспектива створення двохконтурної валютної системи.

 

   З ростом технологічного рівня розвитку в нас появляється досить сприятливі умови для створення власної сильної моделі валютної системи. Як відомо наша валютна система являється технологічно залежною та дотаційною. Щоб зробити її технологічно повноцінною ми повинні переглянути її принципову схему, визначити недоліки та на основі цього сконструювати ефективну валютну систему – кровоносну систему економіки, включивши в неї всі технологічні напрацювання сьогодення; фінтех, блокчейн на інші, з урахуванням технологій перспективного майбутнього.

   В даному екскурсі ми розглянемо доцільність створення двухконтурної валютної системи, як досконалішої системи фінансових взаємовідносин в країні та за її межами.

   Перший контур складатиме класична валютна система країни з стандартною структурою, ієрархією та мультиплікацією; нацбанку, держбанків уряду, комерційних банків та інших класичних фінансових установ та структур.

   Другий контур складатиме систему взаємодії нацбанк, центральний кооперативний банк з мережею кооперативних банків громад основаної на повноцінному використанні вексельної системи та восьми технологічних пунктів Wodangrup.

  Також другий контур включатиме сучасні блоки моделі фінтеху та можливо блокчейну. Щоб зайняти належний рівень в цифровій економіці фінансова система другого контуру включатиме наявність власної серверної системи в кожній із громад; тобто вона матиме власну сітку з дата центрами в кожній із громад та відповідного програмного забезпечення на власному обладнанні включно з ПО ПК, відповідний мобільний додаток та термінали(дата центр, програмне забезпечення, термінал, додаток ПК та мобільний додаток).

   Також другий контур включатиме наявність проектно-програмної біржі типу Wodans Hub, для розробки перспективних програм та проектів з консалтинговим супроводом їх втілення. Така біржа може бути структурована по обласних центрах та матиме фрілансерів з усього світу. Також біржа виступить комунікатором з іноземним високотехнологічним бізнесом на міжнародному рівні.

   В другому контурі ми створимо пілотний проект з ББК та ББД, яке буде базуватись на валютно-фінансовому розрахунку кооперативного банку та громадської корпорації.

   Алгоритм 13. Формування та виплата Безумовного Базового Капіталу(ББК) та Безумовного Базового Доходу(ББД). Через структуру кооперативних банків громад використовуючи трюк 13-тої зарплати, пенсії, державної виплати. Тринадцята зарплата, тринадцята пенсія, виплата при народженні, 13 страховка та інші тринадцятки, які сформують(капіталізуються державою первинним внеском)спеціалізовані фонди з відділенями у кожній громаді. Базовий фонд буде мати назву Фонд Безумовного Базового Капіталу розприділеного на кожного громадянина, починаючи з його народження. Паралельно зі стандартною програмою при народженні нового громадянина здійснюється виплата державою в умовній сумі 100 000 тис гривень. Таким чином буде закладено основу ББК громадянина республіки жителя громади. Ці кошти з державних рахунків перераховуються на персональні рахунки новонароджених в кооперативний банк громади. Далі спеціальний відділ банку через вексельну систему, або іншим шляхом задіює цей первинний капітал кожного громадянина в міжнародний РЕПО ринок, де  примножує даний базовий безумовний капітал.

   Виплата ББК. Виплата ББК розприділена на певні життєві етапи:

 

   Формування первинного капіталу ББД потенційно може відбутись при директиві уряду 13. Директива 13 з фонду преміальних та інших заохочуючих виплат в державних установах та підприємств, а також у приватних юридичних осіб, а у випадку безробіття центрами соціальної зайнятості сформувати фонд ББК 13, в який кожен за свого працівника буде вносити раз на рік 13 зарплату, пенсію чи соціальну виплату, яка сформує базовий ресурс який кооперативним банком запуститься на РЕПО ринок. Даний ББД який щомісяця перераховується на карту жителя громади він може потратити в спеціальних соціальних магазинах громади, де продукція вітчизняного виробництва чи вироблена в його громаді; продукти і одяг, а також з базового доходу можна здійснювати оплату комунальних послуг. Якщо в людини буде базовий набір їжі, одягу та оплати комунальних послуг то вона матиме більше часу на вільну творчість та час для додаткового заробітку.

   Тобто кооперативний банк громади візьме на себе додаткові соціальні гарантії, примножить капітал та налагодить системну виплату. Він запустивши валютний ресурс на міжнародний міжбанківський ринок буде заробляти для виплати ББК і ББД.

  Наступним його кроком буде створення фінансової платформи, яка буде обслуговувати всіх бютжетників, безробітних тобто потенційно кожного жителя громади, таким чином знявши з держави сильне соціальне навантаження. Мета банку в майбутньому обслуговувати всіх бютжетників.

  Кооперативні Банки працюватимуть згідно восьми принципів технології "гроші роблять гроші" з посередництвом фріланс – аналітичної біржі WodanHub.

  В подальшому Кооперативні Банки громад стануть базовим елементом зародження повноцінного фондового ринку в країні. Вони зародить та популяризують культуру володіння та обігу цінних паперів, як в громаді так і в країні вцілому.

 

                            Зовнішня взаємодія на прикладі співпраці з США.

 

Алгоритм 1:

Формуванням інвестиційних програм шляхом створення попереднього ринку майбутніх продаж товарів і послуг з подальшою реалізацією проектів(шлях від зворотнього, спочатку маркетинговий прорахунок потенційного клієнта та продаж) базованих на фінансовому інструменті трати і векселя, які відіграють роль конвертатора часу та грошей, та валюти з одної в іншу.

1.Створення спільного підприємства Аркан(США – Україна), яке займається просуванням та реалізацією на ринку інтелектуальних фінансових програм і продуктів. Власником інтелектуальних програм являється фізична особа, а права на використання має СП Аркан.

  СП "Аркан" являтиметься компанією комунікатором, яка виводить американські компанії через вказаний нею банк і через вказану нею фінансову компанію, як лід менеджера американські господарські структури на український ринок. Ця компанія комунікатор, яка буде виводити через банківську систему американські компанії на український ринок. Американські компанії будуть виходити на ринок без ризику на противагу стандартній схемі інвестування коли сюди заходить долар, а потім уже розпочинається реалізація інвестиційного проекту; долар в Україну не буде заходити, тут нам потрібна гривня … долар буде заводитись через депозитарні розписки, які буде робити вказаний банк. Компанія комунікатор буде стояти над процесом та забезпечуватиме лише процес реалізації проектів згідно програм.

  1. 2. Фінансова компанія лід менеджер, яка буде вести проекти та давити робочі дерективи оперативному банку, який заключить договір з банком андерайтером. Програми, які реалізовуватиме компанія направлена на те щоби банк діючи спільно з фінансовою компанією, як лідменеджера реалізував заплановані програми. Лід менеджер повинен бути зареєстрований на території України.
  2. 3. Спеціалізована фріланс Біржа, або фінансово-аналітична технологічна консалтингова компанія здійснюватиме реалізацію програм та проектів, як в громаді так і в державі, проекти пов'язані з структурною перебудовою всієї української економіки на базі Громадської Кооперативної Корпорації з її центральним банком; атомна енергетика, ракетобудування, кораблебудування, аграрний комплекс України, і основне це реформа самого фінансового фондового ринку. Фондовий ринок може значно збільшити власну капіталізацію за рахунок реалізації високотехнологічних програм та проектів. Штат фрілансерів такої компанії чи біржі складений з фрілансерів зі всього світу, вузькопрофільних спеціалістів та менеджерів.

   Для держави та громад така Біржа потенційно може розробити програму розприділення бюджету через спеціалізовані державні та громадські фонди. При сучасних технологіях являється неефективним розподіл коштів через єдиний бютжет. Натомість створюється ряд спецфондів, де за ті кошти які призначені для сплати податку ви купляєте фінансовий інструмент в результаті чого отримуєте дохід. Тому це набагато вигідніше, як і державі, яка матиме профіцит коштів для вирішення поточної діяльності так і для простого платника податків; купівля сертифікату громадської корпорації.

  Спочатку така структура може працювати як пілотна соціальна програма, яка зніме з бюджету базове соціальне навантаження. Дана технологія вирішує проблему дефіциту бюджету, як на території України так і на території США та розвиватиме вексельний ринок, як на території США так і на території України.

   Тому необхідно в рамках даної програми, щоб американський банк через фінансову компанію започаткував створення подібного міжнародного вексельного ринку, злучивши спеціалістів США та втілив модель вексильного ринку тут. Якщо спрацює структурна перебудова української економіки по наших програмах то вона стане цікавим партнером для США, тому що з реалізацією проектів американський банк андерайтер отримає 12% річних з реалізації проектів. При чому що банк США не буде вкладати сюди не одного доллара, тому що вкладаючи доллар йому необхідно одразу виходити на конвертаційний ринок. Ми відходимо від системи конвертацій Банк сюди заходить, як андерайтер з фінансовими інструментами та дипозитарними розписками, а виходить, як доміцилянт доміцілюючи трати. Створюються структури без залучення грошових ресурсів, в штатах створюється актив, а реальні кошти беруться під актив на українському ринку.

  В свою чергу компанія комунікатор матиме можливість використовувати інтелектуальний потенціал американської школи менеджменту, науки уравління та реалізації проектів. Взаємокорисно буде започаткувати процес виходу американських високотехнологічних компаній в Україну, тому що при налагодженні правильної системи взаємодії вони можуть заробляти в десятки разів більше.

  Першим типовим проектом може виступити створення на базі громадської кооперативної корпорації системи торгових мереж, які виконують функцію доставки товарів, які продаються через інтернет(виникає необхідність створення маркетплейсу типу амазон, але спеціалізованого на товарно послуговій продукції двох країн (США, Україна) своєрідного "Амазон" на колесах у власній кооперативній системі з власною клієнтською базою. На основі використання спільного виробництва електрокарів та відповідних логістичних центрів з швидкою зарядкою та швидким інтернетом В рамках спільної кампанії здійснюється виробництво малих, середніх та великих електрокарів; великі машини розвозять по сотах(штатах, областях), середні між сотами, маленькі безпосередньо до споживача.

Зацікавленість американського банку в тому що він заробляє 12% річних, як доміцілянт та андерайтер, виходить на український ринок не задіюючи грошові активи, задіюючи активи які знаходяться в його резерві. Практично американський банк виступає в ролі доміцілянта, який доміцілює трати та в ролі андерайтера, який на ринку розміщає ці трати і відповідно отриманий ресурс відправляє на міжбанківський український ринок. Він може потенційно це робити через вибраний український банк, використовуючи цей банк, як операційний банк.

Банк започатковує інноваційну монетарну систему на українському та американському ринках, яка буде базуватись на вартості грошей від якої буде залежати вартість векселів і трат, тому що вони будуть взаємоповязані. Першою програмою буде вирішення проблеми дебюторсько – кредиторського(потім поступово всіх інших програм) заборгування(якщо працюємо від структури гром корп тоді наш клієнт від пенсіонера до компанії, яка зареєстрована чи працює в громаді). Можна застосувати вирішення проблемного кредиту(приватно, громади, підприємства). Це буде цікаво для банку, який відпрацює технологію вирішення проблемних кредитів(2 трильйони проблемних кредитів)

Доцільність участі американської сторони в результаті реалізації проектів буде полягати створенням робочих місць, як в банківській так і в науково технічній та виробничій галузях. Створення додаткових робочих місць для менеджерів та виробників високотехнологічних товарів та послуг. Тому що в результаті цих операцій на теритрію України потрапить виготовлено в США високотехнологічне обладнання та продукція. Щоб трансформувати український ринок необхідно перейняти високоліквідний менеджмент, який найкращий в США та являється законодавцем моди в менеджменті, запозичити їх навики та моделі взаємодії, перейняти американську дисципліну менеджменту.