Приходить властивість часу для створення універсальної світоглядної конструкції, яка з плином часу повинна стати альтернативою різношерстним політичним ідеологіям та релігіям світу, які роздирають людей на шмаття, об'єднавшись таким чином в універсальну філософію – науку життя, творчості, закону та порядку.

Приходить період для більш точного опису картини світу; більш зрозумілішого пояснення законів світобудови. Можливо нам ще не підсилу освітлити розуміння цілого всесвіту, але ми здатні вже просвітлити хоча б ту частину, яка стосується безпосередньо нас, нашого часу, простору та стану матерії.

Тільки універсальний науковий підхід, що межує з філософією мислення може вирішити завдання консолідації людей, зменшити конфлікти та збільшити степінь гармонійної взаємодії. В Гелійській Доктрині, наприклад, народи та раси розглядаються повноцінними органами в тілі людства. Вони повинні вирішувати завдання класу виживання та розвитку, як власного так і єдиного організму вцілому. Силова домінація одного народу над іншим повинна бути максимально знівельована. Причина домінації полягає в степені розвитку; чим народ розвинутіший тим більшу степінь домінації він буде генерувати.

60ed4f20708e6.jpg

Перед тим, як заглибитись в корекцію деталей системи ми повинні мати уявлення про текучу дійсність та нашу роль в цій життєвій системі; прояснити хто ми, де ми і куди далі рухаємось. Так як феномен людини тісно зв'язаний з соціумом, без якого такого явища, як людина не існує априорі, так само і людства не існувало би без планети на якій воно розвивається; не має планети, яка забезпечує всім необхідним – немає ні людини, ні соціума. Ми практично фрактали, які інтегровані одні в одних і зникнення попереднього фракталу одразу тягне за собою руйнування всієї ланки життя. І якщо задуматись, як людина змінює свій простір, втручаючись у всі аспекти життя, то можна припустити, що людство поступово стає повноцінною геологічною силою, яка на даний момент часу цілком в змозі досить швидко знищити цілу планету, або підлаштувати її під свій лад, під власне розумне керівництво. Тому доречно припустити спираючись на численні факти, що людство являється інтелектом живої планети її розумом, її нейронною системою, її «сірою мозковою речовиною». Тоді слід розміркувати далі, а до чого у власному розвитку направлена наша земля, яка її мета, ціль чи намір; згідно якій життєвій програмі слідує. Деякі вчені вважають, що наша планета проходить курс трансформації в розумну планету – Ноосферу, де людству відведено зайняти роль її нейронної системи, без якої планета не трансформується в Ноосферу. І тут появляється більш чітка ціль для людей; взяти відповідальність та активну участь у природній трансформації живої планети нашого тіла та дому. І поки ми не привели в порядок власну планету на інші планети нам ще зарано і небезпечно, тому що розходуємо ресурси своєї поки що планети заради іншої — мертвої. Роботи і на Землі предостатньо; озеленити пустелі, очистити життєвий простір, висадити ліси, збільшити флору і фауну, вийти на більш високий рівень технологічного розвитку; перейти з техногенного періоду, який нищить землю в екотехнологічний, який буде допомагати, землі як організму швидше трансформуватись та жити здорово.

І так Ноосфера і людство, як її нейронна система з функцією інтелекту; тоді беремо розвинуту людину, як приклад і через кібернетичну призму бачимо, що людина має приблизно 90 млрд нейронів, які забезпечують оптимальний рівень її розумових властивостей.

Тому у нас з'являється перша ціль це кількість людей необхідних для Ноосфери:

Кількість 90 млрд. людей.

В універсальну форму взаємодії входить гласний і негласний договір, універсальна світоглядна конструкція.

Віяння нового часу також вимагає перегляд та реконструкцію застарілих принципів, вірувань, переконань, традицій, культів. Скоріш за все для подальшого розвитку нам необхідна універсальна модель поглядів, принципів та переконань на базі швидше наукового пізнання. Для того щоб рухатись далі нам необхідно звільнити свідомість від релігійних догм та застарілих політичних концепцій, створити універсальну світоглядну картину, яка консолідує людей, кожен народ, кожну окремо взяту особистість, звільнить людей від рабства невігластва та немочі. А без створення універсальної світоглядної моделі, яка пояснить причинно-наслідковість, розкриє властивість життєвих законів за слідуванням, яких Ми повинні розвиватись в унісон з природою, світом та всесвітом.

В цьому контексті Гелійський Стандарт приймає та поважає кожну релігію, але не стоїть з ними в одному ряді, чи пропонує їм свій аналогічний альтернативний варіант. Геліанство діє з позиції науки та філософії, може також застосовувати академічний підхід аналізу та стратегічного прогнозування. Геліанство в релігійному спектрі швидше подібне ведичній культурі у вістрі якої завжди стоїть знання. Геліанство також вважає що знання – добро, а його відсутність зло. Корінь зла будь якого формату універсальне невігластво породжуюче розумову недостатність, а від того і всі фатальні помилки, за якими слідують сотні мільйонів жертв.

Як відомо найбільшими причинами кровопролиття та насилля являється боротьба за виживання та ресурси, релігійні погляди з релігійною домінацією та політичні ідеології і саме цей «трьохголовий змій» забирає набільшу кількість «безневинних душ». Гелійський Стандарт у формі інтегрального універсалізму розпочинає роботу над конструюванням універсальної інтегральної моделі та картини світу, зшиваючи по клаптиках шматки працюючої та нівельованої істини на базі вільного мислення та практичної науки, інтегруючи працюючі принципи в єдину універсальну формулу, яка здатна якнайкраще відтворювати життя в рамках закону буття. І першочерговим завданням постає створення альтернативної політичної ідеології.

В контексті політичної ідеології зміст соціалістичного суспільства(комунізму) заключається в тому щоб зробити чотири речі: знищення сім'ї, власності, релігії, нації. В результаті ви попадаєте в міжнародний гулаг(лужне середовище).

В контексті політичної ідеології зміст капіталізму(кислотне середовище)…полягає в наднаціональному прибутку заради прибутку. В такому випадку капіталістичні обєкти та субєкти пожиратимуть ті ж самі сімї, власность народу, духовні цінності, нації… і все заради прибутку.

В такому випадку має бути альтернатива з чітким балансом сил, подібно кислотно лужному балансу в організмі людини – громадський капіталізм.

Кожен народ в часовому проміжку народжує ту чи іншу світоглядну, релігійну чи політичну чи наукову течію, яка притаманна даному часу, простору і стану матерії. Так народжувалася релігії, філософії, політичні стратегії та соціальні картини буття. Всі вони переважно носили фрагментарний характер, обгрунтовуючи та освітлюючи тільки певні грані дійсності і ні одна з них не була в змозі дати цілісну картину світу. Якщо взяти панівні релігії то вони по своїй природі постійно пригнічували повноцінний розвиток науки та вільного мислення, законсервовуючи власну вузьку позицію з якої отримували політичний та фінансовий зиск, а всіх інших, тим часом клеймували «єритиками» та нейтралізовували. Теж саме стосується і до політичних ідеологій. Кожна нація мала своїх провідників та пророків, які народжували світоглядні концепти, які згодом опановували не тільки власні народи, але брали верх над іншими заповняючи прогалини в їх світоглядній картині світу; не маєш власної прийде чужа, віра, воля і влада.

А що ж Ми, чи здатні дати не тільки собі, але й подарувати іншим світоглядне благо, яке примножує колорит та функціональність життя вцілому? Яку основну ідею власного існування несемо ми, чи не маємо свого, що користуємось чужим, чи занадто слабкі духом, щоб генерувати своє та жити своїм. В нашій дійсності панує чужа релігія, політичний устрій, фінансова система, народжена на в нас і не нами. Ну, хіба що Ми не взмозі нічого створити, тому запозичуємо в інших приймаючи тим самим і чужу владу.

Але з іншого боку наша історія одна з древніших, наша генетика одна з багатших, наш науковий потенціал один із найколоритніших. Але Ми ще не досить цілісні, не досить синергетичні. І наша візія, якщо чесно пророча, адже досих пір не сформульована глобальна стратегічна візія людства в цілому, його дійсна роль, ціль, мета та алгоритм дії.

Фрагментарно близьким до цілісної картини світу з наукової точки зору був Вернадський з концептом Ноосфери та роллю людини в якості інтелекту живої планети. Було багато експериментів з політичним устроєм, який би міг стати хорошим прикладом для себе та інших народів; історія республік, перша конституція та інші життєво необхідні експерименти зразкового соціального устрою.

В нашому випадку це може бути універсальний національний інтегралізм, де кожний системний елемент життя від атома до галактики приймається, як системно зв'язне ціле, діючи в посередництві фрактального принципу. В свою чергу центральною ідеєю фрактальної концепції є самоподоба, як природних феноменів, так і соціокультурних явищ, динаміка яких раніше вважалася хаотичною. Самоподібність означає, що в рамках системи деякі її ділянки різного масштабу повторюють конфігурацію системи в цілому, т. Е. В межах загальної форми укладений «тиражований» фрактальний патерн. Так наприклад природніми фракталами являються берегові лінії, гори, русла річок, дерева з їх гіллястими кронами і листям, сніжинки, кровоносна і нервова системи людини та ін. Фрактальні властивості демонструють соціальні та культурні системи, що мають ієрархічні рівні: наприклад, країна — місто — квартал; народ — соціокультурна група — сім'я, і т. п. Більш того, будь-який соціокультурний об'єкт на кожному з безлічі самих різних ієрархічних рівнів культури — від державного устрою до індивідуальної моди, від планування міста до способу упаковувати подарунки і т. д. — символічно являє собою самоподібна модель своєї культури. Важливо мати на увазі, що подібність не означає абсолютної ідентичності, мова йде про принципову подібність, яке може проявлятися просторово або концептуально.

Насправді Ми ще можемо запропонувати світу універсальний погляд та доктрину створення, як особистого так і загального блага. Адже ціль життя це створення життєвих благ. Створення блага являється базовою цінністю всіх навкруг, благо життя, благо побуту, благо інфраструктури та ін.

Отже Інтегральний Універсалізм з флагманським концептом Ноосфера, громадський капіталізм, мережева держава, інтегральна філософія на зміну релігійній парадигмі мають шанс стати альтернативним напрямком соціальної і державної організації та універсальної системи взаємодії. В цьому концепті елементарні життєві елементи інтегровані у єдину універсальну модель взаємодії, діючи в рамках спільної механіки дадуть кращі результати. Світоглядна система розглядає людство, як інтелект живої планети, яка в свою чергу являється живим елементом живої сонячної системи і так далі... Ціль альтернативної системи формування розумної планети та розумної людини, що сворює благо, як реалізовану цінність.