5e524f9af2f45.jpg


Немає сильнішого ворога для мене, ніж я сам, точніше спотворений власний образ відносно універсального закону буття , який своїм боягузтвом, ліню, дурістю, невпевненістю в собі рветься в небуття.

Мені ще багато чого варто навчитися, щоб дати вирішальний бій з самим собою. Бути готовим до перешкод, які величезними кам'яними стінами і прірвами сумнівів , болотами комфорту і уразливості, низкою помилок і провалів постали на життєвому шляху. Щоб бути належно підготовленим до достойного життєвого шляху необхідно в першу чергу відточити власний Логос, але для початку його необхіно в собі виявити та розвинути на належний рівень. Бо якщо власний Логос(розум) двоїться (диявол), протирічить собі, конфліктує з текучою дійсністю і життєвими процесами, спотворює справжнє розуміння та усвідомлення (сатана) значить він являється заражений вірусом, хворим Логосом. Здоровий Логос (розум) не повинен протирічити собі та оточуючі дійсності , він повинен володіти здатністю складувати змісти в одне системне ціле, здатністю класифікувати, розприділяти та синтезувати життєві явища і процеси. Власний здоровий Логос(розум) слідує завжди Аргенції, яка являється антивірусом спотвореної дійсності.

Аргенція — тенденція, властивість відповідного проміжку часу згідно плану проекції вищого Універсума. Поняття складене з двох слів, які скорочені; перше слово «Аркан», як закон вищої природи космосу та друге слово «Генерація». Скорочено і разом отримуємо поняття — аргенція, тобто генерація, або ретрансляція вищого керівного закону буття з першоджерела в матеріальний світ. В свою чергу сам Світ справедливий та відточений до атома, він абсолютно врівноважений та розумний.

Люди, як вершина живого виду на Землі наділені правом вибору та особливою здатністю творіння, будучи прототипом Універсума в мініатюрі, ніхто більше з тваринного чи рослинного ряду цією здатністю не володіє в них все відбувається поступово та лінійно.

Людство в цілому може обійтися без жорстокості, насилля та війн; жити щасливо та процвітати, але вони не використовують власний Логос та похідну від нього свідомість, яка здатна сприймати та ретрансльовувати Аргенцію. Тобто вищий закон транслюється, але мало тих хто здатний його сприймати, щоб діяти та творити матерію у відповідності з ним.

Коли особистість , група людей чи взагалі цілий народ діє у відповідності з Аргенцією тоді внього все ок , є розвиток , творчість, добробут , богацтво як матеріальне так і духовне. Коли ж сам сигнал та здатність сприйняття Аргенції спотворена і живий вид робить все на свій лад, тоді включаються захисні механізми і людина проходить крізь страждання, біль, кров і сльози, але в кінцевому результаті всерівно дійде до цілі злиття з вищою волею та виконання закону.

Тобто принаймі є вибір; жити в радості , щасті, благополуччі тепер і зараз згідно Аргенції, або прийти до тої ж самої Аргенції із запізненням крізь муки, піт, сльози, кров і страждання. Ціль одна для всіх, тільки шлях досягнення різний. Відчуйте аргенцію і ви нарешті пізнаєте справжніх самих себе, бо пізнавший себе пізнає і всесвіт.

Розвиваючи у власному світлі Логос, Планон у своїх діалогах конструює цікаву системну інтелектуальну гру, де виводить декілька нових змістових понять, як інструментів оперування текучою дійсністю, яка як правило зароджується в посередництві думок з власного світогляду. Змістовне поняття — «Еленхос» являло собою тактику співбесіди з співрозмовником задаючи йому правельні запитання, де інтелектуальне вістря у вигляді запитання було направлене на співрозмовника чи дискурсанта. Платон перший дав визначення слову «Знання», як цілісно обгрунтованої та змістовної думки, яка системно зв'язана та продукує процеси та явища (творячи чи знищуючи життя).

Платон неодноразово наголошує давати собі рахунок та слідкувати за ходом власних думок, викидаючи з ментального процесу вірусні форми. Тому що в залежності від того, як ти будеш думати та усвідомлювати так будеш діяти і поступати приймаючи ті чи інші рішення.

Здоровий Логос продукує діалектику — мистецтво цілісного мислення зі здатністю збирати хаотичні елементи в системну життєву конструкцію. З діалектики випливає правильна думка. Думає той хто системно зв'язує, хто зводить множество до єдиного. Правильна думка проявляє розуміння цілісності. Тому ми повинні навчитись не тільки правильно мислити, але й правильно діяти. Тому що неосвідчена людина не здатна зробити нічого доброго в житті. Такою системою мислення були озброєні древні Елліни.

Елліни — давньогрецькі племена з особливою світоглядною конструкцією, своєрідним світоглядом, культурою, традиціями, наукою та філософією. Вони засновники особливої організації громади та держави — Полісу, принципами і правилами якого користуємось і досі. До Еллінів відносились Пеласги — землероби і скотоводи, нащадки представників Трипільської культури, які прийшли з Причорномор'я в теплу Аркадію.

Адміністративним центром Аркадії, було місто — Триполіс. Пелазги розбудували Еллінську цивілізацію та являються праотцями в генеалогії Давньої Греції.

Елліни започаткували перші міста та міста держави — Поліси, в які були обєднані перші міські громади; звідси випливає і політія, як особлива форма соціально-економічної та політичної організації суспільства. Тобто елліни винайшли та застосували перші явище політики та політичних процесів.

В політиці еллінів людину, яка відмовлялася, з тих чи інших причин, приймати участь в «політї» (управлінні полісом) визначали як «ідіота» (ἰδιώτης — приватна особа). Ідіот свідомо відмовляється управляти собою та брати відповідальність за власне та суспільне життя, він відмовляється від себе самого та від суспільства яке його породило. Ідіот — людина з хворим Логосом.

Тому більшість негараздів нашого суспільства випливає з прогресуючого вірусу ідіотизму — особистої відмови в управлінні собою, власною громадою та державою. Сучасні «ідіоти» рефлексують тільки на зовнішні подразники, які порушують їх зону комфорту. Вони відмежовуються від процесів політичної участі та прийняття особистих і громадських рішень. За них завжди має хтось, щось зробити, вони дуже легко знімають з себе відповідальність та перекладають вину на кого завгодно, тільки не на себе.

Будьмо уважні зберігаючи здоровий Логос та здоровий глузд, бо все решта похідне від цього. Далі буде.