Гроші починають власне сходження, як товарний еквівалент, який представляє собою абстрактну
вартість. Через ряд особливостей загальноприйнятним еквівалентом (грошима) стають грошові
метали – золото та срібло. Такі гроші обертаються спочатку у формі повноцінної монети, згодом – зіпсованої, а потім – паперових знаків, що розмінювалися на золото (срібло), при  цьому залишаючись за
сутністю товарними грошима. Далі в якийсь момент часу держава усвідомила, що може  не забезпечувати розмін паперових грошей на метал, підтримуючи їх циркуляцію за рахунок свого авторитету та влади.
      Паперові гроші з представника золота в обігу перетворилися на самостійного представника вартості, емітованого державою, – казначейські білети, тобто гроші, що представляють вартість внаслідок законів не ринкових, а державних — хартальних грошей. Але, така практика була недовгою, оскільки держава легко впадає в спокусу «самофінансування», що породжує гіперінфляцію та руйнування не лише економіки, а й самої держави.
      На зміну хартальним грошам приходять кредитні, а в їх основу  покладено вексельний обіг, ринкові вартості, обмін яких здійснюється вже передусім на основі функції грошей як засобу платежу, а
не засобу обігу. Кредитні гроші спочатку мають форму банкнот комерційних банків; банкнота  – це вексель на банкіра, але поступово замінюються на банкноти спеціалізованих емісійних банків, які на сьогодні практично всі є державними установами. Отже, відбувається своєрідний синтез хартальних
та кредитних грошей. І паралельний розвиток процесу дестафації попервах жодним чином не порушує цієї ситуації: електронні гроші за своєю сутністю залишаються формою кредитних грошей.
      Поява криптовалют принципово змінює ситуацію. За своєю економічною сутністю криптовалюта, зокрема біткойн це той самий переказний вексель, або тратта, який супроводжується рядом
 передавальних написів, або індосаментів (блокчейн). Але основою емісії криптовалют є не товарні чи кредитні операції (обмін вартостями), а певна логічна програма . Таким чином, еволюція сутності також
призводить до появи «розумних» грошей.
      Як показує аналіз еволюції попередніх видів грошей, цей процес характеризується постійним протистоянням між ринком, котрий створює черговий вид грошей, і державою, що намагається націоналізувати їх емісію. Гучні заяви про необхідність «опанувати» процес випуску (майнінгу) криптовалют, які лунають із боку різних державних діячів, вказують на те, що такого протистояння не вдасться уникнути й у випадку з криптовалютами. Вочевидь, альтернативна глобальна економіка дійсно вимагає принципово нових грошей