На ринку фізіотерапевтичних приладів України існує багато різноманітних електростимуляторів. Але прилад VEB-1 серед них є унікальним. В основі його роботи лежить стимуляція нервових вузлів людини з метою збільшення їх робочої частити. При цьому покращується якість передачі інформаційних пакетів від центральної нервової системи до окремих органів і навпаки. По суті, прилад сприяє підвищенню ступеня достовірності інформаційного обміну в організмі людини. А це, у свою чергу, сприяє підвищенню якості саморегулювання організму. Як що ще простіше – то основний ефект від роботи приладу – в організмі людини створюються умови для більш успішної протидії зовнішнім шкідливим факторам. Зокрема різноманітним вірусним та бактеріальним інфекціям.

5f40bb65348ef.jpg

Проблему підтримки свого здоров'я на потрібному рівні різні люди вирішують по різному.

Загалом існує така послідовність дій щодо здоров'я. Профілактика, лікування, реабілітація.

Профілактика передбачає певні комплексні заходи. Зокрема періодичний огляд лікаря, здійснення певних вправ, профілактичне вживання ліків, профілактичне фізіотерапевтичне (санаторне) обслуговування.

Видів профілактики є багато:

- огляд лікаря (робиться на основі аналізів роботи ваших органів з точки зору збереження імунітету (Фагоцитозу по-науковому);

- фізичні вправи (але дехто вважає, що вони не є корисними з точки зору тривалої перспективи

- здорове харчування (а яке воно для вас – здорове харчування? Мало хто може дати відповідь на це питання);

- різноманітні медитацій – споглядання у стані розслаблення, або релаксація,

- тощо.

Завдання усіх видів профілактики — гармонізувати потреби вашого тіла і вашого духа, а також підвищити адаптативні властивості вашого організму – в загальному розумінні – покращити одну з важливих властивостей імунітету, по-науковому – посилити процеси фагоцитозу.

Для такої гармонізації потрібен час, якого у соціально- та економічно активної людини не є багато.

У вирішенні цієї проблеми — необхідності занять профілактикою та обмеження часу для її здійснення, може допомогти генератор VEB-1 — призначений для створення електричних імпульсів з частотою від 144 Гц до 1120 Гц амплітудою від 50мкА до 1,2 мА, який здатні забезпечити роботу нервових центрів людини на максимально високих частотах, що, у свою чергу, згідно досліджень к.м.н. Бабелюка В.Є., д.т.н. Добровольського Ю.Г., інженера Консунського І.Г. та к.м.н. Поповича І.Л. (м. Трускавець) сприяє покращенню фізіологічних показників роботи організму в цілому.

Генератор VEB-1 відповідає Технічному регламенту безпеки згідно ДСТУ ІЕС 60204-1:2004 (декларація про відповідність Технічному регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання UA.002.D.05386-16 від 22 червня 2016 р.

За результатами медичної апробації на базі лікувально-діагностичного центру санаторію Молдова (м. Трускавець, Україна) [посилання на літературу] достовірно встановлено, що за результатами 5 – 7 процедур (одна процедура триває до 30 хвилин разом із часом підготовки до процедури) у пацієнта відбуваються наступні зміни в організмі:

Приклад – ГРЗ: температура менша, ніж при звичайному протіканні хвороби;

слабкість проявляється невеликими періодами;

працездатність відновлюється швидше.

Практично, людина здатна працювати з невеликими обмеженнями (холодні умови праці, важка фізична праця, тощо).

Цікава також оцінка експертів з нетрадиційної медицини, так званих екстрасенсів. На їх думку:

З точки зору суто наукової, а саме – електротехніки, людське тіло є індуктивним контуром. Тому, при впливі імпульсами постійного електричного струму, наведеними вище, з ефектом, який є know how авторів, в ньому формується електромагнітне поле у формі спіралі заповненої смугами змінних полюсів.

Нервові вузли, вплив на які надає прилад, мають низку характерних функціональних властивостей, що залежать від наявності синапсів і великої кількості нейронів, що входять до їх складу. Однією з таких властивостей є трансформація ритму збуджень. Частота збуджень, які надходять з нервових вузлів на периферію до робочого органу, коливається від 50 до 200 коливань в 1с. При впливі імпульсами прямокутної форми в діапазоні від 7 до 18 Гц, були експериментально зафіксовані діапазони частот для кожного основного нервового вузла. Низька частота кожного з зафіксованих діапазонів, надавала мінімального впливу стимуляції на відповідний нервовий вузол, висока частота – максимальне, що дає стійкий лікувальний ефект.


Електростимулятор та Коронавірус.


Вчений Ігор Попович зазначає, що одним із симптомів COVID-19 є так звана «цитокінова буря», прозапальний адренергічний механізм якої може бути нівельований активацією протизапального холінергічного механізму шляхом неінвазивної стимуляції ядер вагуса (VNS). Безпосередня VNS реалізується шляхом електростимуляції нервових закінчень шкіри через процедури transcutaneous auricular vagus nerve stimulation (taVNS) або сervical vagus nerve stimulation (nVNS). Апаратура і методики описані Ігорем Поповичем, який готовий був надати докази, що ефективна також фотостимуляція вушної раковини поляризованим світлом, а також електростимуляція нервових центрів патентованим авторським приладом "VEB-1". Опосередкована VNS реалізується шляхом електростимуляції скальпа в локусі F3, на який проектується left dorsolateral prefrontal cortex, нейрони якої, своєю чергою, активують ядра вагуса.

«Такі прилади в Україні є, їх можна швидко виготовити в достатній кількості і рятувати життя тяжко хворих. Агов, очільники медицини! Схаменіться! Бо смерті від „цитокінової бурі“ за 2 місяці на вашій совісті. А їх можна було запобігти, людські життя можна було врятувати!», – закликає до медичної та наукової української спільноти Ігор Попович.


P.S. Мозок являється своєрідною біо машиною в якій інформація протікає чи освоюється двома методами з допомогою системи хімічних та електричних імпульсів. Коли інформація тече по нейрону це електричний сигнал, а коли виникає сигнал взаємодії між нейронами це уже хімічна взаємодія, хоча електричний сигнал також проходить . Місця таких контактів взаємодії являються синапсами і чим кількість синапсів більша та сильніша, тим мозок працює краще. А чим емоційна сторона сильніша, тим швидше засвоюється інформація; якщо системний сигнал чисто електричний чи слабий хімічно, тоді інформація для мозку не значна і може не фіксуватися. Мозок це тисячі паралельних та послідовних суб процесорів; один рахує форму, другий об'єм, третій запах і так далі. Мозок електрично нейтральний, але шляхом трансформації їжі утворюється негативний потенціал нейронів – 50 мкВ, які готові до взаємодії з позитивною порцією сигналу інформації. Чим вища плотність синапсів тим мозок функціональніший, а в людини кількість синапсів найплотніша та системно зв'язна. Коли ми вживаємо з їжею глюкозу, яку мітохондрії трансформують в клітинний заряд негативного знаку, шляхом позбавлення позитивного заряду з клітини. Далі процеси в головному мозку подібні до двійкової системи передачі інформації 1 і 0, які систематизуються в бази даних та оперативну інформацію, яка мігрує організмом. Щоб сигнал пройшов надійно потрібен ряд повторної інформації, своєрідне підтвердження важливості даних. Нейрон працює подібно до аналогового принципу з дозволом та гальмування передачі даних. Щоб рухатись ми блокуємо лишнє, включаючи тільки потрібне, тобто основа це блокування всіх незадіяних систем та дозвіл на потрібну дію тільки тих елементів організму, що відповідають за конкретну дію чи реакцію. В загальному базовий інстинкт це гальмівний блок нервової системи, яка блокує незадіяні системи організму. Робота нейронів це своєрідні процеси прийняття рішення, де їх рахунок 90 млрд нейронів і кожний генерує 5000 синапсів. Мозок в основному харчується глюкозою, глутаміновою кислотою; ця молекула самий розпоширений елемент в природі і її найбільше у природніх білках. Інша кислота гама впливає на гальмувний процес прийняття рішення, тобто вона держить в нейронах мінусовий заряд, або електричний мінус. В базовій системі керування організмом та системі прийняття рішень використовується електрохімічний тип взаємозв'язку подібний до двійкової системи цифрових технологій.