Програма «Духовна Україна». Частина 2.

5e4b5e5b1e492.jpg


Президент парламентської республіки виступає основним гарантом законів, конституції, головним військовим головнокомандувачем. Всю економічну політику здійснює уряд. Базовою структурою в кожному міністерстві являється рада по науці, інноваціям та дослідженнях.
Парламентська Верхня Палата займається виключно законодавчою діяльністю, Нижня займається установчою, контролюючою та ініціативною діяльністю, Уряд та Президент розподіляють виконавчу владу; Президент – силове крило та зовнішню політику, Уряд економіку, інфраструктуру та всі інші галузі господарства, культури, права, включаючи фінансову політику; Нацбанк принципова відповідальність Уряду. Любий вищий чиновник звільняється тільки через контрольно ревізійну комісію Нижньої Палати Парламенту. Основа порядку країни полягає в чіткому та збалансованому розприділені прав та обовязків органів влади від елементарних до вищих її форм.

Реконструкція розбалансованого правового поля повинна здійснюватись консолідаційними директивами президента та парламенту в межах власних компетенцій.


Консолідація — це своєрідний вид правотворчості, особливість якого полягає в тому, що новий, укладений акт не змінює змісту правового регулювання, не вносить зміни і новели в чинне законодавство. У процесі підготовки консолідованого акта всі норми попередніх актів розміщуються у певній логічній послідовності, розробляється загальна структура майбутнього акта. Здійснюється певне редагування, зовнішнє оброблення приписів з тим, щоб всі вони викладалися єдиним стилем, використовувалася уніфікована термінологія. Усуваються протиріччя, повторення, коректується застаріла термінологія, норми близького змісту об'єднуються в одну статтю (пункт). Саме консолідованими, а не кодифікованими актами є, наприклад, Соціальний кодекс Німеччини, французькі Кодекс про працю, Кодекс ощадних кас, Дорожній, Сільськогосподарський, Податковий кодекси, Звід законів США, англійські консолідовані статути. У Великій Британії, наприклад, видаються десятки такого роду актів, що об'єднують акти парламенту, прийняті з одного і того ж предмета регулювання за весь тривалий час його існування. В Україні консолідація нормативно-правовових актів не практикується, наслідком чого є громіздкість вітчизняного законодавчого масиву, повторюваність у ньому низки положень у різних актах. Консолідований значить згуртований, міцно об'єднаний.

Громада Мережевої Держави.

Громада, як соціальне утворення та явище розглядається в системі держави, як самодостатня господарська, управлінська, правова, культурна одиниця – «елементарна клітина держави» ; громада , як підприємство, громада як військова базова одиниця, громада, як цілісна освітня інституція. Громада має мати власну сировинну та товарну біржу, податковий орган та власну фінансову структуру. Первинне завдання сформувати цілісну самодостатню одиницю та налагодити мережеву взаємодію таких громад. Львівська громадська мережа може нараховувати 95 цілісних громад на первинному етапі, в подальшому виходячи з господарських, територіальних та культурних потреб деякі громади можуть укрупнюватись підписанням відповідних договорів та проведення міні референдуму на місцях.
Громади можуть мати свої вищі освітні заклади , громадський суд у вигляді уповноважених комісій, центральний офіс в якому буде розміщено новостворені громадські інституції ; розвитку місцевої інфраструктури, генерального планування і зонування, організація питань забудови території (видача дозволів, виділення ділянок та ін.), житлово-комунальна інфраструктура, пасажирські перевезення, утримання доріг місцевого значення, громадська безпека, середня, дошкільна та позашкільна освіта, первинна охорона здоров'я, культура, соціальна допомога.

На рівні району та області вирішуються лише питання утримання об'єктів спільної власності району чи області, розвиток інфраструктури району/області, забезпечення лікування в лікарнях стаціонарного профілю (район) та високоспеціалізованої медичної допомоги (область) та освіта в школах-інтернатах (район) і професійно-технічна освіта (область).

Кожна громада повинна зрощувати та продукувати свою інтелектуальну еліту, всіляко підтримувати юні таланти та починання, тому що громадська мисляча еліта, яка знищувалась та нівелювалась віками, насправді постійно здійснює трансформацію суспільства в її кращий стан.

Громада в ідеальній соціальній конструкції розуміється
нами, як самодостатня заможня господарська одиниця, як громадська сильна і потужна прибуткова організація, куди входять всі члени територіальної громади.
Громада, як базова оборонна структура.
Громада, як самобутній культурний та освітній центр.
Громада, як самодостатня адміністративна одиниця – базова клітинка держави Україна.
Громада, як новітня парадигма державного устрою.

Громада в мережевій державі утворить суспільний лад з справедливим розприділенням ресурсів та засобів виробництва з якого вона буде отримувати прибутки та ділитись з державою. Громадянам потрібно здійснювати владу, а не делегувати своє право та мати сформовану парадигму економічного мислення. Громадянське суспільство складене з обєднань громадян будинку, вулиці, району, мікрорайону, міста. Ні область ні район не має мати власності. Державна власність формується з приватної власністі громадянина, сімї, громад та з стратегічних господарських спец об'єктів.

Наша тактиктична позиція відпрацьовування доступних цілісних бізнес ансамблів виробництв замкнутого циклу, крок за кроком, позиція за позицією об'єднуючи зусилля та організовуючи наступні структури цілісного характеру становлення громадянського капіталізму. Головне визначитись з первинною обґрунтованою та розрахованою послідовністю становлення громадянських структур згідно економічної доцільності та територіальної приналежності. Наша вторинна тактична лінія направлена на максимальне користуватування власними по територіальному імперативу товарами та послугами; збільшуючи власне споживання ми збільшуємо власний дохід та особисту та колективну капіталізацію.

Основним державним органом в громаді являтиметься «Громадська Магістратура» з мережі яких і вибудовуватиметься вертикаль двухпалатного парламенту мережевої держави.

Громадська Магістратура — представницький та контролюючий орган розміщений в кожній територіальні громаді. Завдання проведення швидких референдумів, контроль місцевого самоврядування та якості роботи трьох гілок державної влади. Управляє громадським магістратом уповноважений громадою «Трибун», при уповноваженні утворює та координує «громадянську сотню» (100 * 100 = 10 000 середня кількість жителів громади), громадянська сотня крім референдумної функції відіграє щей військову функцію (по новому законодавству всі громадяни включаючи жінок повинні бути в базові громадській армії). Громадські Трибуни утворюють Нижню Палату двохпалатного парламенту з установчою та контролюючою функцією. Таким чином ми створимо обєкт вільної громадянської інституції, яка стане дієвим інструментом справедливого громадянського суспільства, структура буде уповноважена розглядати справи національної важності, дозволяти чи накладати громадянське вето.

Нація це організований народ, тому в якості звязуючого елементу виступить громадянська Магістратура, як вільна громадянська інституція, контролююча виконання прав та обовязків своїх громадян. Магістратура при необхідності може скликати національні збори. В очільника Магістратури «Трибуна» є три заступники: військовий старійшина, старший права, старший господарництва, які кожен в своєму секторі розвиває профільну громадянську політику. Громадська Магістратура це та громадянська інституція за якою посліднє слово, послідний підпис, крапка в прийнятті рішення. Магістратура це впорядкований «Майдан», зважене воєвиявлення громад та громадян держави, цілком новий інструмент громадянської республіки. Вимоги до трибуна – корінний житель громади, військовозобовязаний, результативна особистість (послужний список) маючий вищу освіту, патріот. Громадський Капіталізм та сильну Республіку творитимуть саме громадянські Магістратури.

Громадська територіальна Магістратура включає в себе
Центральний офіс територіальної громади в якому розміщені:
— офіс уповноважених громадян «трибунів»,
— офіс територіальної оборони та сил правопорядку,
— офіс громадської корпорації включаючи фінансову структуру,

Та інші життєво-необхідні структури.

Альтернативна Економічна Доктрина — «Громадський Капіталізм».

В національному господарництві можна і потрібно навести лад раз і назавжди, провівши кардинальні зміни в системі мислення та особливому економічному методі, який складений з двох базових факторів економічного курсу держави:

- Базовий фінансово-інвестиційний національний вектор. Основна інвестиція держави здійснюється в кінцевого власного бенефіціара – людини громадянина.

- Базовий фінансово-логістичний національний вектор. Замикання всієї економічної логістики на власній фінансово – господарській системі — Громадській Корпорації. Для запобігання витоку національного капіталу за межі власної країни та акумулювання фінансової спроможності громадян України та створення прогресивної економіки з інноваційними процесами та технологіями.

На простому прикладі головна і єдина інвестиція держави має здійснюватись безпосередньо у власного громадянина, а уже він розпоряджається цими активами на свій розсуд; оплачує кращу школу, садок, комунальні послуги та інше. Але власні розрахунки веде в рамках єдиної господарсько- фінансової національної системи — Громадської Корпорації, яка виробляє всі необхідні товари і послуги. Наприклад: якщо в тебе на рахунку гроші ти можеш їх тратити тільки в середині системи (нерухомість, машини, обладнання, ресурси та ін.) Неможливо оплатити товари чи послуги тих компаній. які не мають особливого договору про співпрацю з громадською корпораціїю. Тим самим ми замкнем всі фінансові цикли у внутрішній системі подібно до кровоносної системи в організмі.

Держава в свою чергу повинна в новій парадигмі не фінансувати суспільні об'єкти; комунальні господарства, лікарні, об'єкти інфраструктури та інше, а спрямувати весь наявний капітал кінцевому громадянину, а уже він буде достойно оплачувати за власні товари і послуги, навчаючись відповідальності та господарській активності. Замість фінансування критичних об'єктів держава фінансує у власних громадян, які в свою чергу фінансують ті самі об'єкти з власної доцільності. Тобто припустимо я отримую на місяць 21 тисячу гривень базової державної інвестиції та достойно оплачую національні товари і послуги, наприклад 1 тис гривень в місяць за дитину в школі, 1 тис за садок, 3 тис за комунальні послуги. Таким чином ми капіталізуємо та виведемо на власний достойний господарський розрахунок хмару проблемних обєктів, які покращать власні умови та будуть боротися за клієнта. Тобто, таким методом ми ліквідуємо всі види можливої корупції та забезпечимо внутрішній господарський розрахунок громад та їх господарських об'єктів; школи, комунальні господарства та інші. Ми такою правильною державною інвестицією забезпечимо приток крові в громадський організм, забезпечивши його можливістю виживання та процвітання, але за одної умови із правильними замкнутими фінансовими зв'язками, для унеможливлення витоку громадського капіталу – крові соціального організму. Система взростить активного свідомого громадянина, господаря в своїй сімї, громаді та державі.

Виборна програма «Мережевої Держави'«Виборне право та пряма дія.Складна система завжди складається з простих принципів, автономних системних процесів, функцій та об'єктів. Народжуючи нову парадигму соціального устрою ми повинні переглянути всі елементи системи та при необхідності їх вдосконалити згідно запросу громади, світу, наукового прогресу та інших важливих чинників. Організація виборного права являється одною з важливих складових організації життя громади.

Виборами займається громадська магістратура, яка обирається на момент виборного процесу. Кандидати вносять грошовий еквівалент за участь у виборному процесі. Вони також документують локанічну, власну програму дій та декларацію намірів розвитку та функціонування, таким чином вони зафіксують в документах власну програму та обіцянки за які потім можна спитати та відізвати. Гроші на виборний процес організовують самі висуванці у розмірі виборного внеску на організацію та виборну компанію, все це здійснює альтернативний громадський орган «громадська магістратура». Громадська магістратура з уповноваженими на контракті також займається швидкими процесами громадської прямої дії тобто швидкими місцевими, регіональними та державними референдумами.

Функція Громадської Магістратури:

*Організація виборного процесу.
*Організація та проведення референдумів.
*Оборона та громадянський захист , має в власному розрахунку Штаб Базової Армії.
*Організовує роботу громадської палати двохпалатного парламенту , який обирає правителя країни який в свою чергу формує директорію, яка дії виключно в громаді. Районні та обласні президентські адміністрації скасовуються на томість появляється директорія республіки. Велика палата «громадянський конгрес» з'їзд важливі рішення 2400 уповноважених на рік. Мала палата громадянська «громадянська директорія» 24 уповноважених по напрямках, виконавча та кординаційна та інша владна функція. Крім того в обласні сотні працюють в власному штатному розрахунку. Тоді ми отримаємо внутрішню та зовнішню конкуренцію та неможливість олігарху купити місце ні в громаді ні в округу. Влада вибудовується та функціонує зверху в низ.
*Створює та організовує діяльність Громадської Корпорації – фінансово – господарської структури громади в рамках програми народного капіталізму.

Округи трансформуються в границі об'єднаної територіальної громади та опікуються громадською магістратурою. В парламент по списках проходять ті хто на округах набрав відповідну найбільшу кількість голосів; по партійних списках підрахунок робиться в кількісному розрахунку. Вони займають партійну палату парламенту, яка зайнята виключно законотворчими процесами.

Українська Народна Армія.

Військова Доктрина.

Війна складається з таких основних послідовних правильних етапів її ведення:

1 Світоглядницька війна – протистояння концепцій, ідеологій, релігій – базова бойова одиниця; віра, церкви, секти, філософські школи…

2 Культурна війна — протистояння традицій, культури, музики, театр (кіно)… — естрадні групи, фільми, ігри, документалістика, фестивалі, святкування. Створення альтернативної історії.

З Науково – технологічна – інноваційний шпіонаж та знищення або переманювання інтелектуального людського ресурсу.

4 Економічна – захоплення ресурсних та господарських активів, створення оперативно тактичних господарських структур захоплюючих ринки.

5 Структурно адміністративна – захоплення в посередництві підготовлених агентів державних та громадських постів.

6 Війна спецслужб – спецоперації по нейтралізації ведучого прошарку нації та розвиток агентурної сітки, робота здійснюється постійно не зважаючи на мирний чи військовий стан. Спецслужби працюють на всіх етапах війни.

7 Політична війна.

8 Інформаційна мережева війна – соціальні та інші інформаційні мережі.

9 Війна із застосування армії.

Українська Національна Армія майбутнього повинна являтись передусім інститутом громадянського патріотичного виховання та вишколу власних громадян, які являються кістяком нації – впорядкованого, організованого, розумного, озброєного народу, його несучим стержнем. Армія повинна культивувати дух любові до власної держави та навчати громадянина виховувати та захищати її. Армія повинна бути громадянською. Військова традиція являється базовим явищем дисциплінарного суспільства, яке являється єдино можливою платформою для успішного росту своєрідного етносу чи суспільства в цілому; через це проходили всі розвинуті суспільні утворення.

Українська Національна Армія в своїй основі має розприділяється на дві основні частини: Базову (УНСО) та Активну (ЗСУ). Базова та Активна Армії закріплені конституцією, статутом територіальної громади та іншим необхідним для інтеграції законодавством. Базова (УНСО) армія являє собою озброєну та боєздатну територіальну оборону, яка знаходиться на балансі територіальної громади та здійснює згідно військового кодексу оборону громади, а також у стані війни і цілу державу. Народ повинен бути озброєний і озброєний він може бути правильно тільки через територіальну оборону, де озброєні люди впорядковані, під присягою та військовим кодексом. Використав зброю не по призначенню і ти попадаєш під юрисдикцію військового трибуналу. Це дисциплінує народ та позволить його правильно та поступово озброїти.

Базова (УНСО) це 80% військово зобов'язаних, які проходять службу на місцях. Вони мають керівний склад та інструкторів, які раз у квартал проводять військовий збір, відпрацювання та тренування (Швейцарський варіант). Практично все призовне населення проходить службу у себе по місцю прописки. У Базовій Армії на забезпеченні громади тільки керівництво, інструктори, матеріальна та військова база. Військовий збір та навчання це відрядження у яке за свій рахунок ідуть, як роботодавці так і самі працівники.
Громадська або Базова(УНСО) УНА це легіони українських громад , де все дієздатне населення при зброї. Вони треновані, вони чітко знають, як діяти в ситуації захисту громади та країни. Базова (УНСО) застосовуються ще при присіканні правопорушень будь якого виду. Вводиться та затверджується кожною громадою спочатку військовий інструктор, надається йому службовий кодекс та приміщення. Потім він набирає першу десятку десятка, потім сотня, а потім уже і вся громада стає громадським військовим легіоном. Населення тренується та озброюється поступова, більшість населення в громаді буде виходити на військовий збір на два тижні в році, хтось рідше хтось частіше в залежності від займаної громадської військової посади.

Є така ймовірність, що розвиваючи тему Базової Армії, яка може в близькій перспективі повністю поглинути в себе таку структуру, як міністерство внутрішніх справ, де все забезпечення внутрішнього правопорядку буде здійснюватися Базовою (УНСО)Армією. Це економніше, професійніше, швидше, відповідальніше, зручніше… А чиновники будь якої громадської чи державної служби, які попались на хабарництві і які будуть знаходитись у військовому статусі, нестимуть відповідальність згідно військового кодексу, а це вже зовсім інша відповідальність, де велика крадіжка прирівнюється до національної зради… Ну звичайно що військовий кодекс та законодавство потрібно ще переформатувати, але зробивши правильно раз ми отримаємо порядок на багато десятків , а то й сотень років.

Державна або Активна(ЗСУ) УНА – високопрофесійна контрактна армія 20% від особового складу УНА. Активна(ЗСУ) високотехнологічна, професійна армія зі своєю науково-виробничою базою, високотехнологічним обладнанням, новітніми зразками озброєння, спецпідрозділами, розвідками, контрозвідками включаючи економічну та світоглядну системи безпеки…

Хочеш миру готуйся до війни. Війна триває завжди, хто добре підготовлений та оснащений той переможець. Заступивши на державну службу військового ти ступаєш в стан війни, яка має фази пасивної та активної форми; пасивна фаза – мирний громадянський період, де виключно відбуваються баталії спецслужб та іде відкрита економічна, культурно – цивілізаційна баталія, активна фаза це коли війна переходить у відкриту активну форму, тобто війна іде завжди і ніколи не переставала іти допоки існувало людство і чия нація це усвідомлює та добре підготовлена завжди являється переможцем та процвітає. Військова доктрина, яка тягнеться ще з прадавніх часів розглядає сильне укріплення власної території і основа укріплення спочатку базується на укріплення психології захисника, потім іде технологічне, інфраструктурне оснащення та військова інфраструктура.
Кожен громадянин з часом повинен бути підготовлений психологічно, організаційно, технологічно стати на захист свого краю. Наша базова військова доктрина – доктрина Запорозької Січі; щось подібне реалізовано в Швейцарії , де захисником практично являється кожен громадянин чітко знаючий своє місце та організаційні дії. Наша доктрина в кінцевій формі зводиться до базової та активної армії. Базова армія це кожна територіальна громада в своїй структурі, як Січ. Активна армія це високотехнологічна професійна армія за контрактом.

Військові погляди:

- Війна триває завжди від коли існує людство.
— Війна має неперервний трафік .
— Війна має пасивну скритне протистояння ( економіка, культура, спорт, світогляд), та активну фазу відкрите військове протистояння.
— Переможець у війні зберігає расову , світоглядницьку, культурну, економічну та інші ідентифікації , які потім нав'язує переможеним людським організаціям.
— Передова війни в активній чи пасивній фазі завжди являлась світоглядницька конструкція ( ВІРА) чи концепція ( комунізм, фашизм, капіталізм, лібералізм)

Дуже важливо для держави визначити внутрішню та зовнішню військову доктрину; директиви прийняття рішення у випадку внутрішньої чи зовнішньої агресії; створити її для себе та виставити світу для ясності та розуміння, в цілях упередження від злих намірів. Доктрина полягає в цілковитій мілітаризації нації та створення ефективної армії з потужним виробничо- науковим потенціалом.

Правова Доктрина — “ Український Стандарт».

Українським Стандартом являється три консолідовані документи первинної дії:

Конституція держави.
Конституція громади.
Конституція людини –громадянина.

Що у верху то і внизу. Як здійснюється порядок життєдіяльності у вищому еталоні буття так він здійснюється в елементарній її частині людині, простій сімї, родині, народі… Таким еталонним чином повинна бути організована влада та самоврядування. Цілісна форма держави в двох складових утворить мережеву синергетичну державу Україну, самобутню громадянську республіку.
Країна має набути цілісності, як сім'я, як унітарна, але з природнім синергетичним розприділенням сил, прав та обов'язків держава.

PS. «Народ України розглядається, як колективна особистість, солідарна спільнота, єдиний соціальний організм, тому „Ми, український народ організована нація, щоб створити досконалий союз, установити правосуддя, забезпечити внутрішній спокій, запровадити спільну оборону, сприяти загальному добробуту та убезпечити нам самим і нашим нащадкам блага людської волі – видаємо і встановлюємо цю Конституцію для держави Україна“.

Український народ являється самобутнім та самодостатнім; обєднаний спільною ідентичністю – расовою, мовною, світоглядно-культурною. Відтак засадничою рисою являється плекання власної цілісної ідентичності з позитивним ставленням до розвитку ідентичності інших народів. Натомість байдуже або негативне ставлення до увиразнення власної ідентичності вказуватиме на деструктивний суспільний процес. „Система – це сукупність елементів, які взаємодіють задля досягнення спільної мети“. Вищість загального блага – це фундаментальний закон існування соціальних систем, будь це бджолиний рій чи мурашник, людська сім'я чи міжнародна організація. Як тільки власні інтереси починають переважати над загальносистемними інтересами, система втрачає спільну мету і розпадається.

Зміна системи з недосконалої на альтернативну тягне за собою обов'язкову зміну основних суспільних договорів та документів. Тут ми коротко наведемо приклад базових документів з основними принципами, які консолідовані в загальному правовому полі та діють з єдиним курсом та з прозоро визначеним напрямком.

Українська Народна Конституція.

Конституція Ураїни повинна бути всенародним договором, а не нав'язаними купкою не уповноважених для цього осіб „правилами поведінки для рабів“.

Українська, Народна Конституція являється основним законом у вигляді громадянсько суспільного договору затвердженого на всеукраїнському референдумі.

Вона виражає всі життєво творчі договірні пункти українського народу. Також відображає механізми взаємодії в державі в громаді та між громадянами республіки. Закріплює норми, правила, форму, зміст та вектор – організованого українського народу. Не можливо досягнути кращих результатів користуючись тими самими системами, які нас не влаштовують, тому виводимо, як системну формулу вдосконалені:


1. Спільні Засади.
2. Права, Свободи та обов'язки людини – громадянина республіки.
3. Пряме народовладдя, вибори, референдум.
4. Громадська Магістратура.
5. Громадське Самоврядування.
6. Верховна Рада України – двохпалатний парламент.
7. Президент України .
8. Уряд України – кабінет міністрів.
9. Державна Прокуратура.
10. Правосуддя.
11. Територіальний устрій.
12. Конституційний Суд.
13. Військові сили, правоохоронні органи та силові структури України.
14. Українське національне богацтво, земля , надра, континентальний шельф. Фінансово – господарські структури України, приватні справи та обєднання.
15. Безпека української нації, освіта, охорона здоровя, національне багацтво.
16. Заключні, перехідні положення та внесення змін до конституції України.


Конституція Української Громади.

З прив'язкою до громадянства та власності.

Громадянство перш за все визначає приналежність до конкретної громади, яка в свою чергу входить в мережеве обєднання громад у формі держави — республіки Україна. Включає в себе розширені елементи народної конституції розписаної конкретно для громади. Являється разом з народною конституцією первинним законом мережевої держави. Включає в себе такі розділи, як:

1. Громадське самоуправління.
2. Громадська магістратура.
3. Громадська рада та правління громади.
4. Громадське господарництво та фінансова система.
5. Громадська охорона та базова армія.
6. Громадська правова, фінансова, силова безпека.
7. Громадська світоглядна конструкція (релігія чи філософія).
8. Громадська екологія.
9. Громадський суд.

Головний господарський принцип громади, а в цілому і мережевої держави полягає в правильному замиканні фінансово – торгових потоків на власних виробниках тим самим допомагаючи їм та державному інвестуванні у власного громадянина. Замкнувши всі потоки ми створимо замкнутий цикл приречений на ріст та стрімкий розвиток. Щоб зростати та процвітати необхідні дві речі замкнутий цикл товарно-фінансових потоків та достатня інвестиція у власного громадянина, тобто ніяких субсидій, доплат, пенсій, дотацій, допомог від держави – існує щомісячна базова громадянська державна інвестиція та можливість отримати товари і послуги у власній приватно – державній корпоративній мережі.


Конституція людини – громадянина України.

Цей документ являється правовим визначенням людини громадянина, кодексом прав, свобод та обов'язків людини громадянина республіки Україна. Процес набуття та позбавлення громадянства, екзамен на громадянство та інші положення людського кодексу. Всі три основні документи взаємодоповнюючі, консолідовані та нероздільно взаємопов'язані.
Три конституції це приорітетна правова основа, всі інші нормативно правові закони положення, протоколи, акти, розпоряженя одностайно консолідуються під ці три первинних документи.Громадянин являється кінцевим бенефіціаром прав, свобод, держави, національних багацтв. Він основна ціль розвитку громади та держави співвласником та співзасновником якої являється.

Програма — Громадська Магістратура.

Громадський представницький та контролюючий орган розміщений в кожній територіальні громаді. Завдання проведення швидких референдумів, контроль місцевого самоврядування та якості роботи трьох гілок державної влади. Управляє громадським магістратом уповноважений громадою „Трибун“, при уповноваженні утворює та координує „громадянську сотню“ (100 * 100 = 10 000 середня кількість жителів громади), громадянська сотня крім референдумної функції відіграє щей військову функцію (по новому законодавству всі громадяни включаючи жінок повинні бути в базові громадській армії). Громадські Трибуни утворюють Нижню Палату двохпалатного парламенту з установчою та контролюючою функцією. Таким чином ми створимо обєкт вільної громадянської інституції, яка стане дієвим інструментом справедливого громадянського суспільства, структура буде уповноважена розглядати справи національної важності, дозволяти чи накладати громадянське вето. Нація це організований народ, тому в якості звязуючого елементу виступить громадянська Магістратура, як вільна громадянська інституція, контролююча виконання прав та обовязків своїх громадян. Магістратура при необхідності може скликати національні збори. В очільника Магістратури „Трибуна“ є три заступники: військовий старійшина, старший права, старший господарництва, які кожен в своєму секторі розвиває профільну громадянську політику. Громадська Магістратура це та громадянська інституція за якою посліднє слово, послідний підпис, крапка в прийнятті рішення. Магістратура це впорядкований „Майдан“, зважене воєвиявлення громад та громадян держави, цілком новий інструмент прямої дії та громадянської республіки. Вимоги до трибуна – корінний житель громади, військовозобовязаний, результативна особистість (послужний список) маючий вищу освіту, патріот. Громадський Капіталізм та сильну Республіку творитимуть саме громадянські Магістратури.

Судова програма Український Суд«.

Українська судова система повинна дійсно відповідати незалежності своєї гілки влади та відповідати принципу виборності. Найнижчі та ключові судові посади повинні являтись виборними та підконтрольними громаді і громадянам республіки. Тобто вся система повинна формуватись з низу вверх створеною за якостю та професійною здатностю судових службовців. Громада в любий час може ініціювати міні референдум по недовірі місцевим суддям та переобрати їх. Нижчі судові працівники формують вищих на професійно конкурсній основі, залишаючи ключові пости принципу виборності. Допоки суддю не будуть обирати та знімати з послідуючим службовим розслідуванням він залишатиметься безкарним. Судьою може стати громадянин україни військовозобовязаний базової армії, пройшовший професійний відбір та давший військову та цивільну присягу.

Програма — Український Національний Банк (УНБ).


Єдине завдання фінансової структури УНБ держати сильною національну валюту – гривню. УНБ згідно службовим положенням не може мати прибутку; весь прибуток йде на процес ревальвації та підтримки сильної позиції української валюти. Банк не повинен давати власний прибуток до бютжету чи на інші розходи він повинен за рахунок власного надлишку виймати зайву вагу валюти, обновлювати, надавати нові елементи захисту та інші притаманні фінансовій політиці питання. УНБ не повинен надавати гроші приватним банкам, а єдиним можливим фінансуванням можуть бути державні та комунальні фінансові структури.

УНБ повинна взяти на себе ініціативу створення української крипто валюти , створити майнінгові центри та поставити сітку терміналів по всій території України, а в даних терміналах можна перевести в готівку власну крипто валюту, а також декілька інших найсильніших ( біткоїнт) у гривневому еквіваленті в парі з конвертаційним центром, щоб можна гривню переведену в готівку електронну одиницю через термінал поміняти на євро , долар чи іншу стратегічну валюту. Таким чином ми збільшимо попит на національну валюту та створимо необхідний стратегічний запас іноземної стратегічної грошової маси . Іноземна валюта потрібна для закупівлі необхідних ресурсів товарів і послуг за кордоном.
УНБ повинно створити український комунальний банк, який розпочне процес створення „Національної Корпорації“ та „базового громадянського капіталу“ із замкнутими циклами виробництва, торгівлі та розприділення, а також національного крипто руху. Створюються господарські виробничо-товано-послугові процеси замкнутого циклу та учасникам корпорації заливаються кошти базового розрахунку для обігу в середині корпорації. Це основний принцип правельної капіталізації громадян держави замкнутого циклу, коли капітал не витікає, а обертається та накопичується в середині системи збагачуючи кожного її учасника — громадянина республіки України.
Мати офшорів являється Англія, всі офшори по „британському праву“ створив її уряд, вона добрий зразок для власного прикладу „офшорної держави“ по зразку Великобританії.
Коли в світі фізичний капітал спадає, а натомість обороту набирає інтелектуальний капітал та шостий технологічний устрій, потрібна на рівні держави альтернативна фінансова структура і це УНБ.

Програма – „Українська Громадська Корпорація“.

Ми прекрасно розуміємо, що для успішної життєдіяльності держави необхідна злагодженість, одностайність та добра організація народу. Ми все ж таки являємось соціальними особистостями, де особистий добробут залежить також від добробуту сімї, роду, громади народу та людства в цілому. Громада являється цілісним організмом з своєрідним соціальним егрегором, живою силою, де кожен знає та відчуває іншого – це цілісний орган в тілі країни. Приватна власність в громаді являлась споконвічним правом на володіня матеріальними благами, землею, засобами виробництва та ін. Приватна власність була священною споконвік віків, вона формувала доброго та відповідального господарника, який забезпечував продовольством власний рід та необхідними речами, громаду. Була ще в громадах і збірна власність, яка належала всім людям; луги для випасання худоби, ліси, млини, кузні та інші господарські обєкти. Тож приближуючись до сьогодення громада як структурна одиниця держави, може постати не тільки в адміністративній формі, а й у господарській також.
Складна економіка держави може бути вибудувана з мікроекономік громад з повноцінними замкнутими виробничими та торгівельними циклами, обєднану в єдину господарську мережу. Перед тим як міцніше обєднати країну в господарському плані необхідно правельно розприділити права, зони відповідальності та взаємозвязок. Громада як елементарна структурна одиниця країни може утворити власну впорядковану мікроекономіку, виражену в форму господарського обєкту Громадську корпорацію. Громадська корпорація з часом могла б стати акціонерним товариством з змішаною формою власності; держава, громада, приватний інвестор, де контрольний пакет акцій принципово належав громаді без права викупу та обовязковим правом отримання в кінці року дивідендендної частини в грошовому еквіваленті. А щоб гроші залишались в громадській корпоративній системі їх перераховують на особистий рахунок та використовують тільки в межах системи це найважливіший аспект громадської системи. І перший господарський обєкт який би розпочав становлення корпорації була б банківська