Про обмежувальні заходи

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» на усій території України запроваджено карантин, який триває з 12 березня до 24 квітня (з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 239). Для досягнення цілей карантину Урядом запроваджено низку обмежувальних заходів, які стосуються усіх сфер життя населення держави, зокрема кримінальної юстиції.


5e97273e8eb69.jpg


Можливість дистанційного досудового розслідування

Фактично процесуальне законодавство готове до роботи в умовах обмежувальних заходів, запроваджених разом із карантином. Так, відповідно до ст. 232 КПК України, передбачено дистанційне досудове розслідування, до якого відносяться:


Хто ухвалює рішення?

Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування ухвалюється слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі відеоконференції допиту в судовому засіданні – слідчим суддею за клопотанням сторони обвинувачення.

У разі, якщо сторона кримінального провадження чи потерпілий заперечує проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, слідчий суддя може ухвалити рішення про його здійснення лише вмотивованою постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній таке рішення. Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно перебуватиме підозрюваний, не може бути ухвалене, якщо він проти цього заперечує.


На якій підставі ухвалюється рішення?

Підстави, що передбачають здійснення дистанційного досудового розслідування під час епідемії коронавірусу COVID-19 визначенні у п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 232 КПК України, а саме: неможливість безпосередньої участі осіб у досудовому провадженні з інших поважних причин; необхідності забезпечення безпеки осіб; необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності досудового розслідування; наявність інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим суддею достатніми.


Технічні засоби, які застосовуються

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки, передбачені КПК України.

Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису.


Зв'язок за допомогою електронної пошти

Згідно до ч. 3 ст. 111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених Кодексом.

Глава 11 КПК України, передбачає виклик слідчим, прокурором та судовий виклик, зокрема відповідно до ч. 2 ст. 136 КПК України, якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою відповідним листом електронної пошти.

У зв'язку з чим рекомендується слідчим, прокурорам, слідчим суддям повідомляти особі про право здійснювати комунікацію із стороною обвинувачення та судом через електронну пошту.


Наявні протиріччя

Однак відповідно до ч. 5, 6 ст. 232 КПК України передбачено, якщо особа, яка братиме участь у досудовому розслідуванні дистанційно згідно з рішеннями слідчого чи прокурора, знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або на території міста, в якому він розташований, а також якщо особа знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією, яка перебуває під юрисдикцією органу досудового розслідування, або поза територією міста, в якому він розташований, службова особа, органу досудового розслідування зобов'язана вручити такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення слідчої (розшукової) дії.


Рекомендація із дотримання процесуальних прав

Однак дотримання вимоги щодо перебування поряд із особою до закінчення допиту чи впізнання може наразити, як працівників правоохоронних органів так і осіб, які братимуть участь у слідчих (розшукових) діях на небезпеку зараженням вірусом COVID-19, у зв'язку з чим рекомендується слідчим, прокурорам проводити допит та впізнання без виклику осіб до органу досудового розслідування, а вручення пам'ятки про процесуальні права та перевірку документів, що посвідчують особу, здійснювати через засоби електронного зв'язку.


Фіксація дій (складення протоколу)

Вимоги КПК України щодо протоколу та додатків до нього передбачає, що у випадку фіксування процесуальної дії під час досудового розслідування за допомогою технічних засобів про це зазначається у протоколі, якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього.

Відповідно до ч. 4-6 ст. 105 КПК України перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається можливість ознайомитися із текстом протоколу. Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні процесуальної дії. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може особисто підписати протокол, то ознайомлення такої особи з протоколом здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання особою. Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності — понятих.

Однак відповідно до ч. 7 ст. 232 КПК України передбачено, що винятками для не залучення не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.


Рекомендація із підписання

Враховуючи вищенаведене після завершення фактичного проведення слідчої (розшукової) дії, слідчий, прокурор повинен надати готовий протокол для ознайомлення учасникам, засобами електронного зв'язку, після ознайомлення із протоколом осіб, що брали участь у слідчій (розшуковій) дії, повинні на відео підтвердити факт ознайомлення із протоколом та повідомити про неможливість підписання протоколу через епідемію коронавірусу COVID-19 на території України, що повинна бути зафіксовано на відео, яке повинно бути долучено до протоколу.


Слідчий органів досудового розслідування
Національної поліції України
Роман Грига,
спеціально для JustTalk


Додатки:

Повідомлення про дату, час та місце проведення процесуальних дій або про прийняті процесуальні рішення чи здійснені процесуальні дії

Постанова про дистанційне досудове розслідування

Рапорт про опитування у режимі відео- або телефонної конференції особи

Протокол допиту

Протокол одночасного (перехресного) допиту

Протокол пред'явлення для впізнання

Клопотання про допит в судовому засіданні