Ініціативна група при створенні Громадської ради.
Постановою КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 3 листопада 2010 р. N 996 Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики затверджено ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.
Пункт 5 Цієї Постанови рекомендує органам місцевого самоврядування під час утворення громадських рад при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженим цією постановою Типовим положенням.
Нащо створювати Ініціативну групу (ІГ) ?
Цитати з Положення:
«Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які ОСОБИСТО присутні на установчих зборах '
«Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. '
«До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. '
«Членство в громадській раді є індивідуальним»

Тобто, ІГ має сформувати список кандидатів в Громадську раду (ГР) і підготувати для установчих зборів порядок денний.
З початком установчих зборів ГР функції ІГ вичерпані. Всі учасники установчих зборів (УЗ) мають РІВНІ права та обовязки.
Цитата з Положення:
«Під час проведення УЗ, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи,
з числа кандидатів до нового складу громадської ради
обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар»

Далі затверджується порядок денний :
— виступ про те, як працювала попередня ГР (якщо вона була);
— кількісний склад ГР (він залишається незмінним до завершення роботи ГР, від цієї цифри рахують кворум);
— рейтингове голосування за осіб, які ОСОБИСТО присутні на установчих зборах (персоналії в ГР можна змінювати).
По всіх питаннях голосують всі кандидати в ГР (їх може бути значно більше ніж 35).
Цитата з Положення:
«Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який
підписується головою та секретарем установчих зборів. „

Моя особиста порада для всіх ГР: в ІГ повинен бути хоч один юрист від громадськості, який наполягатиме на пропозиції порядку денного для УЗ.
https://www.facebook.com/HroRada/

bf966214ea-ichxtqlnydq.jpg