В світлі роботи над Національною економічною стратегією ми шукаємо вектори для стрімкого інноваційного розвитку української економіки. Це, звичайно, розвиток підприємницьої культури, модернізація і цифровізація традиційних галузей, розвиток фондового ринку, активізація українського експорту продукії з доданою вартістю.

Але також актуальним є пошук особливого українського шляху в нову економіку. Що може стати українськими проривами?

1. Енергетика. Підтримка існуючої енергетичної інфраструктури може виявитися недоцільною. Вартість сонечної енергії швидко знижується. Є розрахунки які показують економічну доцільність суттєво збільшувати потужності в генерації ВДЕ (орієнтовно в 4 рази більше максимальної потреби), з обмеженим обсягом систем зберігання.

Система зі 100% відновлюваної генерації стає можливою технологічно і економічно.

2. Локалізація виробництв та перехід до масової персоніфікації товарів. Цей тренд відкриває можливості для Україні через географічній, інфраструктурний і кадровий потенціал.

3. Смарт-логістика та автономний транспорт. Автономний транспорт розвивається стрімко і це змінить логістику докорінно. Необхідна розбудова інфраструктури для автономного електричного транспорту (наприклад, на основних транспортних коридорах одразу прокладати систему підзарядки електромобілів/траків на ходу). Необхідна регуляція, яка сприятиме автономному транспорту раніше за Європу; запрошення Waymo, Tesla, Local Motors для тотальної модернізації міського транспорту. Також розвиток технологій D2C (доставки безпосередньо кінцевому клієнту к моменту споживання).

4. Фуд-революція. В Україні деградує тваринництво. Особливо в ВРХ. Але сучасні технології виробництва альтепротеїнів (зокрема, клітинне м'ясо — це не Beyond meat) це можливість швидко повернутися на світовий ринок кінцевих харчових продуктів. Для цього потрібна прогресивна регуляторна база, а також просування нових можливостей серед українських аграріїв та інвесторів.

5. Нові гроші, які визнані державою. Впровадження на державному рівні нових FinTech рішень і перетворення України на один зі світових FinTech центрів.

6. Індустрія цифрових розваг. Побудова в країні світового центру e-gaming. Це $200 млрд до ВВП на 2030 за сучасних трендів. І розвиток індустрії GameDev.

7. Світовий центр R&D. Навіть за умов технічного відставання, українці (hidden champions) працюють на великі глобальні корпорації, отримують в США патенти. За кілька тижнів ми презентуємо чергову версію ТОП-100 українських патентів в світі — там і біо технології, і нові матеріали, і техніка.

В стратегії потрібно врахувати: пріоритет інноваційного зростання; державні гранти і системи фінансування фундаментальної і прикладної науки; покращення захисту інтелектуальних прав; співінвестування в творення R&D центрів на базі НДІ тощо.

8. Розбудова національної космічної екосистеми, розвиток орбітальних сервісів, створення і виробництво легких та середніх ракетоносіїв і двигунів.

9. Розвиток індустрії гостинності у векторах екологічного, медичного та інших видів туризму. Перетворення України на країну з найвищім рівнем гостинності.

10. Розвиток персоналізованої предиктивної дистанційної медицини, розвиток напрямів med tech та цифрових технологій в системі охорони здоров'я.