На розгляду ВРУ внесені законопроекти № 6330 від 19.11.2021 року та № 6331 від 19.11.2021, які повинен удосконалити інструменти системи державного фінансового контролю. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73249 та  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73250
 
По-перше: органи державного фінансового контролю можуть отримати додатково права:
- здійснювати фотозйомку, звукозапис, відеозапис під час перевірки з метою збору доказів, фіксації фактів порушень законодавства;
- створювати інтегровані автоматизовані системи підтримки прийняття рішень;
- доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;
 
По-друге: запропоновано аби направлення на ревізію складали у електронній або у паперовій формі.
 
По-третє: за перешкоджання діяльності посадових осіб органу державного фінансового контролю, надання недостовірної інформації та/або документів, надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених строків надання інформації та/або документів, ненадання персональних даних для складання протоколу про адміністративне правопорушення, створення інших перешкод посадовим особам під час виконання їх завдань та функцій, тягнуть за собою кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства.
 
По-четверте: встановлять підставу ініціювання розгляду питання щодо розірвання контракту з керівниками суб'єктів господарювання державного сектору економіки у разі недосягнення визначених контрактом показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану суб'єктів господарювання державного сектору економіки.