Під час торгівлі криптовалютами глибина ринку, прослизання та ліквідність є одними з кількох часто згадуваних термінів, які можуть вплинути на вартість і кінцевий прибуток інвестора. Тому розуміння того, як ці три терміни впливають на ваш прибуток, є важливим уроком для кожного трейдера. 

Що таке глибина ринку?

Глибина ринку є одним із основних факторів, який слід враховувати при виборі біржі для торгівлі криптовалютами.  

Глибина ринку означає ринкову ліквідність цінних паперів на основі кількості постійно діючих ордерів на купівлю (пропозиції) і продаж (пропозиції) за різними ціновими рівнями. Окрім рівня цін, глибина ринку враховує розмір або обсяг замовлення на кожному рівні ціни. 

Іншими словами, якщо біржа має величезну базу активних користувачів, які можуть надати велику кількість постійних доручень, ця біржа вважається такою, що має достатню глибину ринку або ліквідність.

Що таке прослизання?

Ковзання – ще один фактор, який слід враховувати при виборі біржі. Ковзання — це різниця між кінцевою ціною виконання та ціною запиту ордера — прослизання слід розглядати як аспект транзакційних витрат, якого неможливо уникнути. 

 Ковзання може бути як позитивним, так і негативним. Позитивне прослизання виникає, коли ціна виконання вища за початкову ціну запиту; якщо ціна виконання буде нижчою за ціну запиту, така ситуація буде сприйматись як негативна.

Наприклад, припустімо, що ви закриваєте свою довгу позицію в біткойнах (BTC), коли ринок має тенденцію до зростання, і встановите ціну запиту 25 000 доларів США. За таких ринкових умов кінцева ціна виконання може перевищити вашу ціну запиту, і замість цього ваша позиція буде закрита за 25 500 доларів США. Ця додаткова різниця в 500 доларів США відома як позитивне прослизання.  

Зворотне також може статися, особливо під час спадного ринку, де кінцева ціна виконання нижча за ціну запиту. У такому випадку різниця між ціною запиту та кінцевою ціною виконання буде відома як негативне прослизання. 

Як глибина ринку впливає на прослизання? 

 Торгівля на біржі з достатньою глибиною ринку може значно знизити витрати, понесені в разі негативного прослизання. На біржах із достатньою глибиною ринку встановлення ціни запиту, близької до ринкової, зазвичай призведе до швидкого виконання ордерів через велику кількість тих, хто приймає замовлення.  

З іншого боку, торгівля на біржі з невеликою кількістю користувачів може призвести до значної різниці між ціною запиту та кінцевою ціною виконання. Замовлення часто не могли бути виконані за ціною запиту, що призводило до вищих витрат на прослизання.  

Глибина ринку також тісно пов'язана з ліквідністю. Біржі з достатньою ліквідністю гарантують швидке виконання угод за справедливими цінами. 

Чи можна уникнути прослизання?

Відповідь, на жаль, ні. Певне прослизання відбудеться незалежно від того, яку платформу ви виберете або якими активами ви вирішите торгувати, будь то криптовалюти, акції чи ф'ючерси. Однак користувачі можуть мінімізувати негативне прослизання, вибравши торгувати на біржах з достатньою глибиною ринку та ліквідністю.

Початківці, які знаходяться в процесі такого вибору, повинні приєднатися до провідної біржі криптовалют, такої як Huobi Global. Поточні ведмежі настрої скеровують користувачів до більш жорстких заходів уникнення ризику, і вибір проведення торгів на відомій біржі з великими обсягами торгів є одним із кроків, які можна зробити для зменшення ризику.