Сповідувати і поширювати віру допомагає Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» .
 
Релігійні організації — це громади, управління і центри, монастирі,  братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади та інші. Вони є юридичними особами. З дня державної реєстрації, користуються правами і несуть обов'язки відповідно до чинного законодавства і свого статуту (положення).
 
Для здійснення добродійництва, вивчення та розповсюдження релігійної літератури та іншої культурно-освітньої діяльності, можуть утворюватися товариства, братства, асоціації, інші об'єднання.