Релігійні організації можуть мати свої статути (положення), що реєструються в порядку, встановленому для громадських об'єднань.
 
Положення приймаються на загальних зборах віруючих громадян або на релігійних з'їздах, конференціях.
 
Статут повинен містити відомості про:
 
1) вид, приналежність і місцезнаходження;
 
2) місце  в організаційній структурі релігійного об'єднання;
 
3) майновий стан;
 
4) права  на заснування підприємств, засобів масової інформації, інших  організацій, створення навчальних закладів;
 
5) порядок внесення змін і доповнень;
 
6) вирішення майнових та інших питань у разі припинення діяльності.
 
Статути можуть містити й інші відомості, пов'язані з особливостями діяльності організації. Вони не повинні суперечити чинному законодавству.