Новий закон про столицю, який сьогодні парламент має голосувати в парламенті, це чітка сповідування принципу «разделяй и властвуй». Вікіпедія дає таке визначення цьому: «Розділяй і владарюй (лат. divide et impera) — це принцип державної влади, до якого часто вдаються уряди держав, що складаються з різнорідних частин, і, згідно з яким, найкращий метод управління такою державою — розпалювання та використання ворожнечі між її частинами. У ширшому сенсі — тактика (частіше прихована) створення, посилення та використання протиріч, відмінностей чи розбіжностей між двома чи більше сторонами контролю над ними. Нерідко використовується слабкішою меншістю для управління більшістю».

Але в офісі президента, який себе точно не вважає меншістю, дійшли висновку про те, що якщо ти не можеш здолати Клика в усі доступні способи: кримінальні справи, обшуки, договорняки і таке інше – настав час владу Кличка поділити або по суті, як говорив уже покійний мер Харкова Кернес, помножити Кличка на нуль.

Саме так я б охарактеризував підготовлений до другого читання проект Закону про місто Київ — столицю України (р.№ 2143-3 від 24.09.2019).

Я був би нещирим аби не обмовився, що повноваження Кличка в багатомільйонному Києві справді нічим та ніким необмежені, а ефективність його управління містом викликає більше запитань аніж відповідей. Його третій похід на посаду градоначальника нічим не відрізняється від попередніх, місто тоне в корках та хаотичній забудові, мости не просто стомлюються, а сипляться, про окремі об'єкти (як то Воскресінсько-Подільський міст) вже ходять легенди.

Втім повернемося до самого тексту законопроекту, аби зрозуміти його суть та наміри авторів.

Згідно діючого Закону про столицю мер у місті і цар і бог – він очолює усе, що лиш можна (в розрізі органів місцевого самоврядування), він є фактично єдиним розпорядником коштів. На ньому також і вся відповідальність за стан справ в місті. Але з бюджетом в 2 млрд.євро на рік Кличку вдається лавірувати та зберігати посаду. Жодних інших органів місцевої влади окрім мерії в Києві немає.

Офіс президента вирішив цю ситуацію кардинально змінити-повернути (бо так вже в Києві було) — на території міста Києва знову утворюються райони в місті Києві, які є адміністративно-територіальними одиницями, що входять до системи адміністративно-територіального устрою України. Але перелік та межі районів у місті Києві встановлюються та змінюються Кабінетом Міністрів України за поданням Київської міської ради з врахуванням пропозицій відповідних районних у місті Києві рад та результатів громадського обговорення.

Бюджет міста Києва також не буде єдиним. Він буде складатися з міського бюджету міста Києва та бюджетів районів у місті Києві. Доходи бюджету міста Києва формуються за рахунок власних надходжень та закріплених за бюджетом міста Києва частин загальнодержавних податків та зборів, а також трансфертів з державного бюджету, в тому числі для здійснення столичних функцій.

А от доходи бюджетів районів у місті Києві формуватимуться відповідно до обсягу повноважень шляхом закріплення за такими бюджетами часток доходів, що відносяться до доходів бюджету міста Києва, та трансфертів з міського бюджету міста Києва.

Бюджет Києва розділять на частини і розпорядників коштів буде стільки скільки буде районів і плюс Кличко. Але давайте розберемося що ж залишиться чинному меру.

Відповідно до статті 7 проекту закону представницькими органами місцевого самоврядування в місті Києві є Київська міська рада та районні в місті Києві ради. Київська міська та районні в місті Києві ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою та районними в місті Києві радами відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Виконавчий комітет Київської міської ради очолює Київський міський голова, виконавчі комітети районних у місті Києві рад очолюють голови відповідних рад.

Місцеве самоврядування в місті Києві буде тепер здійснюватися територіальною громадою міста Києва як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті Києві ради та їх виконавчі органи. Особливістю здійснення місцевого самоврядування в місті Києві є також і обов'язковий розгляд Київською міською радою пропозицій районних у місті Києві рад під час підготовки та прийняття рішень з окремих питань. І тут постає запитання – хто кому буде в Києві підпорядкований – райони меру, чи мер районам?

Насправді мер буде займатися такими питаннями:освіти, охорони здоров'я, культури, туризму та фізичної культури, спорту, соціального захисту населення, місцевої пожежної охорони, землеустрою, архітектури та містобудування (але з уточненням!!! затвердження містобудівних програм, затвердження генерального плану міста Києва, іншої містобудівної документації на місцевому рівні), соціально економічного розвитку, організації міського громадського транспорту, ведення міського архіву, будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг місцевого значення, відповідної вулично-дорожньої мережі (крім ремонту та утримання міждворових проїздів – цим займатимуться райвиконкоми)), організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, екологічних програм, утримання кладовищ, організації надання житлово-комунальних послуг – водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утилізації відходів – тобто усім тим, де не так багато можна «накосити».

Натомість відповідно до статті 10 законопроекту до компетенції районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів належить вирішення відповідно до закону питань: соціального захисту населення; містобудування та архітектури – надання пропозицій до Генерального плану міста Києва та іншої містобудівної документації на місцевому рівні, УТВОРЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОРГАНІВ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ, ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЯКИХ НАЛЕЖИТЬ ПИТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ МІСТОБУДІВНИХ УМОВ І ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ВИКОНАННЯ ІНШИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОМ; утримання та експлуатації житла; озеленення та благоустрою території; організації місць відпочинку, молодіжних програм; ремонту та утримання міждворових проїздів; організації паркування транспортних засобів; організації ярмарків та торгівлі на ринках. Фактично «найсмачніші» питання міста у Кличка забирають разом з бюджетом.

Київський міський голова залишається таким собі весільним генералом і в радою і з виконкомом але без повноважень та грошей: бере участь у підготовці проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста Києва; бере участь у вирішенні питань щодо проведення на території міста Києва заходів загальнодержавного та міжнародного значення etc.

І з усім цим новим порядком наглядатиме людина президента – голова КМДА. Районних дерджавних адміністрацій в місті віднині не буде

Здійснення державної виконавчої влади в місті Києві. У районах у місті Києві можуть створюватися структурні підрозділи апарату Київської міської державної адміністрації.

Голова Київської міської державної адміністрації попри свою церемоніальність забезпечуватиме відповідно до статті 15 законопроекту «законність в діяльності Київської міської та районних у місті Києві рад, їх виконавчих органів, Київського міського голови здійснюється відповідно до законів України „Про місцеві державні адміністрації“, „Про місцеве самоврядування в Україні“ з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Крім відповідних актів Київської міської та районних у місті Києві рад, їх виконавчих органів, забезпечення законності в діяльності органів місцевого самоврядування в місті Києві (далі – забезпечення законності) охоплює також рішення Київського міського голови, пов'язані зі здійсненням столичних функцій».

В перекладі на доступну мову – голова КМДА може зупинити будь яке рішення органів місцевого самоврядування Києва.

В прикінцевих та перехідних положення законопроекту зазначено, що «Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».  На повне введення його в дію втизанчається термін в 6 місяців. Ні про які можливі вибори-перевибори мова не ведеться.

Рада Європи днями надала Висновок до законопроєкту «Про місто Київ — столицю України», в якому міститься низка критичних зауважень. Рада Європи, зокрема, радить скоротити надмірне втручання держадміністрації у діяльність органів місцевого самоврядування.

Але коли це зупиняло українську владу? Ніколи!

Валерій Клочок

Політичний та економічний експерт

GrowfordInstitute