Реальна влада в суспільстві належить тим, хто володіє засобами виробництва і, відповідно, контролює грошовий обіг. Були часи коли одне і друге було в руках коронованого суверена. Але прийшли часи коли контроль грошового обігу перейшов в руки банкірів, які виросли з торгуючої еліти міст. Потім вони поступово усунули королів від влади (буржуазні революції) і впровадили демократію – влада народу через делегування законодавчо-виконавчих повноважень, але більше голосів завжди мав більший гаманець. Реальне досягнення народу – кількість людей, що приймали доленосні рішення в суспільстві збільшилась. Але уже на порозі час нової революції, де до прийняття рішень можуть долучитись і виробники суспільних благ, а не тільки "бухгалтера". І для цього необхідно ліквідувати приватну власність на грошово-платіжні системи. Такий фактор і виведе всіх на цілком новий виток розвитку.

Якщо глянути на теперішню ситуацію чисто прагматично то виходить, що людина громадянин являється базовим елементом капіталу в світі, а гроші всього на всього являються основним державним еквівалентом обміну. Сучасні гроші вже не опираються на забезпечення золотом та іншими дорогоцінними речами, а насправді підкріплені вашою життєвою енергією. Коли Ви берете кредит, Ви тратите вашу майбутню енергію, перекриваючи тим самим власний енергетичний, він же грошовий потік; ту своєрідну життєву енергію, яку ви взяли з майбутнього (енергія за допомогою якої Ви заробляєте гроші це і є ваша творча енергія). Виключно за допомогою творчої енергії і твориться конструктивна дійсність; за рахунок її потенціалу Ви виробляєте потрібне матеріальне та нематеріальне благо. Беручи кредит Ви тратите енергію, якої у Вас ще не має, таким чином стаєте рабами фінансової системи. Правильне заробляння грошей це перш за все правильна особиста реалізація, конструктивна творчість з результату якої Ви отримуєте грошовий еквівалент. Творчий енергетичний потік відкривається та розширюється з оволодінням майстерності у виробництві матеріального чи нематеріального блага та розпочинає власне становлення з освоєння будь якої майстерності згідно сродньої праці, де гроші являються тільки кількісним еквівалентом реалізації власної чи колективної творчої енергії. Сьогоднішня фінансова система являється мильною бульбашкою, яка надувається з вашої майбутньої творчої енергії і підкріплена вашою особистою життєвою силою. Незважаючи на вище перечислине гроші являються ідеальним винаходом еквіваленту взаємо обміну між людьми, але він повинен бути остаточно приведений до природніх норм.

Раз так склалось, що концептуальним підтвердженням грошей являється сама людина, а не золотовалютний запас, тоді ми сміло можемо переписати правила гри у свою користь. Але спершу потрібно визначити суть, яка дасть змогу правильно сконструювати альтернативну фінансову систему . Сакрально сказано, що судний процент і принципи відсоткової позики спалюють нашу майбутню творчу енергію за рахунок якої ми забезпечуємо власну життєдіяльність. Коли ми позичаємо і пускаємо в розхід позичений капітал у нас виникає дисбаланс енергії та здатності до творчої діяльності, тому що вагома кількість тої ж енергії іде на погашення боргу та збільшення обороту, таким чином ми попадаємо в "бісове колесо кабали", яке закручує наше життя на пекельному циклі; дім, робота, погашення старого та взяття нового боргу в банку в сусіда в рідні; життя пролітає, як бісові перегони. І це погано, як для окремої особистості так і для цілого соціуму, яке вивертається, як може, щоб якось залишитись на плаву і вижити.

Тому правила гри на фінансовому полі держави потрібно збалансувати та підвести правила гри під природній баланс енергій. Визначити ряд простих принципів; гроші не товар, а величина міри матеріалу і праці; судний процент заміняється виробничим. Вводиться простий принцип функціонування державного, або громадського корпоративного банку, де гроші, які інвестуються банком забирається банком з прибутку. І тут є два варіанти: гроші банк забирає поступово з своїм процентом з прибутку профінансованого підприємства, або банк стає співвласником даного підприємства і отримує свою частину з прибутку підприємства. Так же само і з кредитами населенню на розвиток власної справи.

Вводиться двохфункційна фінансова система з базовою щомісячною девідендною оплатою від використання національних багатств , яка здійснюється через відповідний фонд "громадського корпоративний банку", який необхідно створити для цих цілей.

Далі визначити процентне відношення мінімальної заробітної плати до споживчої цінової політики в процентах. Наприклад ; вартість комунальних послуг не може перевищувати 10 відсотків від мінімальної заробітної плати. Для цього розробляється цілісна збалансована система цінової політики з прив’язкою до мінімальної платні ; створюються необхідні розрахунки та похідний алгоритм, який згодом приймається у вигляді закону. Тільки правильно замкнувши фінансово - господарську систему ми зможемо змінити ситуацію на краще капіталізувавши власних громадян та їх приватні справи.

Рухаємось далі і для спрощення сприйняття включаємо образну систему мислення більш просту для сприйняття. Припустимо Ви член своєї громади та співвласник громадської корпорації у своїй громаді, яка має власну мережеву фінансову структуру, свій банк. Через цей банк Вам нараховується щомісячна дивідендна частина з прибутку громади, як підприємства; спочатку сума невелика і вистачає тільки на споживчий кошик для родини і це вже є в наших умовах досить добрим показником. У вас з’являється більше творчої енергії, яку раніше Ви затрачали на здобування хліба насушного, тоді ви можете підзаробляти або витратити час на благоустрій вашого господарства, що в результаті буде призводити до збільшення вашого загального добробуту та достатку. Якщо наша людина буде мати на споживчий кошик та комуналку з базового доходу то з’явиться колосальна творча енергія у всього народу, тому що прогресивний капітал творить колективна вільна творча енергія народу.

Йдемо далі, припустимо базовий прибуток тепер є , далі беремось за активний прибуток в рамках корпорації; ви придумали якийсь винахід чи бізнес і вам потрібні гроші, тоді ви як співвласник системи йдете у відділення банку в структурі громадської корпорації і спец відділ банку розглядає з вами реальність вашого задуму, якщо результат позитивний відділ включається вести супровід та фінансувати поетапно вашу справу, а після запуску підприємства чи справи банк ділить з вами прибуток, тим самим поступово повертаючи власну інвестицію та заробіток разом з вами (подібний принцип використовують деякі арабські банки та корпорація Мандрагон).

Резюме альтернативної фінансової системи: перше, гроші на державному рівні забороняються, як різновид вид товару та отримують власний чистий статус еквівалента міри; друге, заборона судного процента, натомість ввід виробничого. Це два базові принципи, які трансформують фінансову систему, а згодом, як наслідок і всю економіку.

Далі на рівні держави приймається доктрина громадського капіталізму для якого конструюється відповідні платформи і базовою платформою буде "єдина фінансово-фіскальна система".

Єдина цифрова система буде являтись новою парадигмою економічного мислення та квітестенцією інформаційної економіки, яка опирається на маркетингову статистицу , яка покликана забезпечити стабільність купівельної спроможності національних грошей та приріст купівельної активності населення. (за рахунок постійного зростання базового соціального забезпечення в грошовому еквіваленті)

Далі необхідно здійснити перехід до монетизації вигоди від суспільного володіння матеріальними благами в грошовому еквіваленті на одного громадянина України. Це буде реальний показник дійсного приросту добробуту, що має корелюватись з ростом продуктивних сил в країні в результаті реформи системи створення та розподілу суспільних благ в спільноті рівних можливостей і нової соціальної справедливості.

Концепт базового доходу, полягає в тому, що кожний громадянин України як співвласник всіх благ, має отримувати частку від доходу (суспільного пирога) в грошовому еквіваленті як базовий соціальний дохід. В системі Громадського ринкового господарства, замінити мету “Суспільний добробут” на “Добробут громадянина” плюс достаток. В подальшому розвивати тему “добробут домогосподарства” і “територіальної громади”. Додатковою умовою успішної реалізації проекту є ліквідація соціально паразитуючих структур, а також масштабна персоніфікація і відцифрування даних + монетизація + розподіл “влади” між домогосподарством, громадою і державою. Програмні підходи Уряду і місцевого самоврядування до розбудови інфраструктури інвестування спільної справи. Це плановий розвиток і вирішення проблеми зайнятості, а економічний планктон занурюється в повній свободі вільного ринку.

Через ЄФФС управління здійснюється регуляцією доступної для використання грошової маси, що детермінується станом і динамікою доступної товарної маси і рівнем споживання в реальному часі, в масштабі доби, місяця чи року. Сила держави полягає в порядку, справедливості і платоспроможності по своїх зобов’язаннях. Податок за використання землі, інших територій, зібраний виконкомами територіальних громад має бути розділений між всіма громадянами України і забезпечити базовий соціальний дохід , закриваючи тему бідності, незахищеності, субсидій тощо. Це продовження урядової теми про монетизацію субсидій. Використати ці кошти для життя можуть тільки ті, що не мають інших доходів. В решти ці кошти лягатимуть на персональні пенсійно-страхові рахунки в ЦПС, сумарно створюючи базу для кредитування як бізнесу так і споживача.

“Рівномірна роздача” сприятиме рівномірному розселенню. Додамо до цього і податковий тиск на мегаполіси. Державне управління економікою має зводитись до програмного і фінансового забезпечення Урядом і місцевим самоврядуванням розбудови соціальної і ринкової інфраструктури.

Консолідація платіжного засобу з "пенсійно - страховою системою" гарантовано забезпечить ці проекти надійним і дешевим кредитуванням. Запропонований біонічний підхід на базі "ПСС" – це поєднання планового розвитку, що вирішує проблеми зайнятості, зі свободою підприємництва.

Економічний планктон розвиватиметься в повній свободі вільного ринку, а держава (уряд) керуватиме макроекономічними процесами змінюючи параметри в автоматичній системі стабілізації купівельної спроможності національної валюти.

Фінансування громад і держави здійснюватиметься за рахунок податку на споживання в ритейлі (податок з покупок). При ЄФФС це колосальні надходження і повне унеможливлення “обійти” закон. Це суспільні кошти на розвиток загальнокорисних соціальних та інфраструктурних проектів.

Показник успішності території – грошовий потік в казну територіальної громади з покупок на ввіреній теритрорії. Ось ця “фішка” має задавати тренди стратегічного планування місцевого самоврядування. Розвивати споживання в частині “інфраструктура”. Фіксація – через територіальний фіскальний сервер.

Якщо ми йдемо до справжньої децентралізації то питання власного грошового потоку територіальної об’єднаної громади стає основним його завданням, громада повинна мати свою власну фінансову установу та об’єднуватись в цілісну фінансову громадську мережу в межах країни. І ще один секрет, як внутрішньої так і зовнішньої політики: якщо хочеш в нас продавати тоді виробляй у нас; на рівні країни, області, громади.

oleg.onats
Олег Онаць

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації