Геліанство ( дав.-гр. Ἠέλιος, «сонце») похідне визначення зі слова Геліон ( гелі - світло, он - форма) . Геліанство ("всепереможне сонце", або "Сфера Розуму") являється науково - філософською системою своєрідного, теперішнього часу.

Ідея "Сфери Розуму" являється точкою сингулярності філософії Геліанства. Вона стверджує, що філософське мислення самодостатньо, а світ має справу з розумом в різних формах його проявлення. Ідея розуму зберігає в ідеалістичній формі конкретні земні наміри, спрямовані на вільне і розумне упорядкування життя ... В основі філософії Геліанства лежить структура, ідеї якої - воля, суб'єкт, дух, являються похідними від ідеї розуму. Якщо ми зуміємо розкрити зміст і форму цих ідей та синхронізуватись зі "Сферою Розуму", то вони почнуть працювати в матеріальному прояві.

Геліанство також має власне вираження і в політичній площині та являє собою системний набір політ- економічних векторів, процесів і рухів, які генерують розум (логос) та похідну від нього волю, як основний принцип, спираючись на свободу вибору, добровільне об'єднання, індивідуальне судження і право власності. Геліанство включає в себе, як своєрідну філософську так і політ-економічну парадигму та новітні екотехнології. Геліанство це також ідеологія суспільства знань, яка базується на платформі громадського капіталізму.

Геліанство породжує визначення гелінізм - те що виходить із "Сфери Розуму", світла, закону...

Термін «Геліанство» охоплює ще й широкий спектр політичних, економічних, соціальних ідей; від консерватизму, що підтримує численні самообмеження поряд із заходами державного примусу, до розумної волі, що відкидає спотворені моральні обмеження. За геліанським світоглядом, всі людські відносини мають базуватися на добровільних засадах; законом мають бути обмежені тільки такі дії, що силою примушують інших проти їхньої волі — вбивство, пограбування, зґвалтування, викрадання за викуп та шахрайство... Термін "Гелійський" являється посередньою позицією між авторитарною та лібертаріанською крайностями. Термін зберігає баланс противажних сил. Геліанство оперує конуальністю - своєчасною дійсністю.

Конуальність являється своєчасною розумною дією та взаємодією:

1. Дійсність існує разом з людською свідомістю, людські бажання та наміри впливають на процес текучої дійсності.

2. Люди мають прямий контакт з дійсністю через свої сенсорні відчуття.

3. Людина може досягти знань за допомогою свого розуму.

4. Найвища ціль людини — досягти свого власного цілісного дозрівання та синхронізацію з "Сферою Розуму".

5. Соціальна система, яка відповідає Гелійській філософії та людським правам може бути лише при громадському капіталізмі.

Конуальність - конструктивна дійсність монади логосу( Сфери Розуму). Конструкція людини складена та синхронізована з позаатомарною монадою духу ( вище я, власна зоря), психіки або душі, біології та механіки. Дух являється частинкою монади Абсолюта (Сфери Розуму) та працює в людині через "Логос" - інтелект виражений в центральній нервовій системі та головному мозку. Людина являється не тільки тим, що вона про себе думає, вона ще являється духовною особистістю.

Думки людини виступають у формі інтегрованої вищої субстанції; користуватись можемо в свою користь тільки пізнаними ( перевіреними на практиці) та власними думками; чужі думки не приносять бажаної результативності. Коли в людини відсутнє знання та власне пізнання вона починає користуватись чужими думками і тоді вона попадає в паутину блукання.

Знання індукуються в посередництві духу кожній людині в розрахунку на степінь її готовності, дозрівання, дисципліни відповідності та рівня сприйняття дійсності. Чим вищий рівень відповідності тим вищий рівень дарованих знань. Знання приходять задля їх втілення в дійсність. Разом зі знаннями приходить сила в кількісному розрахунку для втілення відповідного знання. Знання може зчитувати тільки власний дух, який являється звязковим з вищим розумом "Сфери Розуму".

Дух, як невідємна частинка "Сфери Розуму" являється джерелом вашої сили. Дух вибудовує конструкцію людини зверху вниз, як в голові світу стоїть Бог, так в голові людини стоїть Дух Творця. За знання відповідає дух за спосібність відповідає душа ( психіка) . По жилах тече сила, сила має швидкість , швидкістю можна управляти; чим більша швидкість тим більша сила, вміння, майстерність та спосібність особистості. Конуальність спарено взаємодіє з явищем Долі.

Доля гласить , що розумний Світ завжди говорить одне тільки словосполучення і всім без винятку – «Хай стане ТАК». Індивід говорить , що все навкруг погано і світ відповідає йому так, і для нього дійсно буде все погано. Другий індивід каже , що все навкруг включаючи його самого прекрасно і світ скаже так, і дійсно сила обставин буде його виводити на благсні лінії долі. Давайте правельну адресну психоінформацію та задовільняєтесь дарами світу, який каже завжди ТАК.


Геліанство – це філософія свідомих особистостей, намірених до самовдосконалення, набуття універсальних знань, до самостійного, критичного мислення. Це шлях творчої, шляхетної частини людства його здорового проводу. Це шлях розпізнання та вдосконалення себе, практика набуття або відновлення образу і подоби вищого творця, шлях просвітлення та пробудження, знання і пізнання себе та оточуючої дійсності.

Гелійці працюють над створенням цілісної розумної особистості та прогресивного суспільства знань.

oleg.onats
Олег Онаць

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації