Про донорів. Кілька порад від ГО для ГО

Переважна більшість міжнародних донорських організацій притримується проектного принципу фінансування. Тобто фінансується не саме існування організації (оренда офісу, зарплати адміністрації та керівництва), а фактична діяльність (проекти) організації. Таким чином донор може бути впевненим, що його внесок принесе реальний результат та блага широкому колу осіб.

Інституційне фінансування полягає у забезпеченні приміщення, зарплат та поточних адміністративних витрат організації, тощо. Такі кошти міжнародні донори, як правило, виділяють організаціям, які відповідають певним критеріям, а саме:

1. Організація повинна проіснувати кілька років, демонструючи активну проектну діяльність;

2. Організація повинна мати досвід управління грантовими фондами;

3. Організація повинна мати бездоганну репутацію, підтверджену аудиторськими звітами;

4. Організація повинна мати опубліковані фінансові звіти за всі роки своєї діяльності у відкритому джерелі (на сайті);

5. Організація повинна мати чітко прописані правила, внутрішні інструкції, протоколи, які регулюють діяльність кожного працівника та волонтера в рамках кожного проекту організації.

Недотримання будь-яких з цих п'яти критеріїв означає високу імовірність того, що кошти виділені на діяльність організації НЕ зможуть бути витрачені доцільно через брак досвіду або процедурних механізмів.

Донори дуже уважно ставляться до тих, кого фінансують і не дають грошей, якщо не мають 200% впевненості щодо результатів своїх інвестицій. Державі варто взяти це правило до уваги.

Набагато поширенішим є фінансування окремих проектів. Виділення коштів на проекти окремих організацій передбачає наявність швидких результатів, направлених на вирішення суспільних проблем.

Основні критерії, якими керуються донори при виділенні коштів на проекти такі:

1. Цільова аудиторія проекту та кількість бенефіціарів (стейк холдерів), тобто скільком людям вдасться допомогти внаслідок реалізації проекту.

2. Форма звітності по проекту: наявність кількісних та якісних показників результативності.

3. Проект має містити не більше 30% витрат на адміністрування (зарплати менеджерам, бухгалтерами, офісні та адмін. витрати).

4. Наявність власних внесків та фінансування з інших джерел.

5. Публічність, тобто інформування громадськості про досягнення проекту, проведення круглих столів, прес конференцій тощо.

Перевага у фінансуванні надається, так званим, освітньо-просвітницьким проектам, завдяки яким можуть бути розповсюджені знання та інформація серед широкого загалу. Важливо щоб організації ділились досвідом одна з одною, з населенням, створюючи можливості для розвитку та досягнення поставлених цілей. Завдання донора (держави) забезпечити механізм для найшвидшого та найефективнішого шляху до такого розвитку.

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація