site.ua
sandbox

Глоссаріум. Термінологія 2Ж-науки і Макротехнічного дзену. Проста динамічна діалектика - протилежні полюси якостей, але з позначками + (янь) або -- (інь).

2Ж-наука оперує в основному динамічними величинами: потоками і провідними структурами цих потоків. Потік і провідна структура (труба) в динаміці - це як вміст і форма (посудина) у статиці. Потоки бувають неперервними, як ріка, як вітер, - і дискретними - як "потік людей" (окремих особистостей в натовпі), "потік" якогось товару окремими порціями (в окремих упаковках, окремим спеціалізованим транспорним засобом, який курсує за розкладом або за домовленостями). У випадку дискретних потоків будемо мати на увазі і розглядати, правильно трасувати перш за все "траєкторію руху", просторово-часовий слід переміщення, а потім вже - придумувати деяку тимчасову універсальну провідну структуру цього потоку. Щодо інших потоків і універсальної провідної структури (авто-, залізничних, повітряних, водних шляхів) у якій вони на певних відрізках руху суміщаються (вливаються) у загальне русло руху, а потім виходять з нього і розгалужуються до кінцевих точок розподілу - будемо мати на увазі, що теорія Дерева не любить універсальності, а любить спеціалізацію: чітке впорядкування провідних структур стосовно проводимих потоків, кожен з яких має свої характеристики і вимагає своїх умов транспортування. Якщо ми в уяві абстрагуємося від формального "перемішування" в загальному руслі, а прослідкуємо кожен спеціалізований потік окремо - від джерел сировини до виробника і від виробника до замовників (до кінцевих точок споживання - мікроструктурного перетворення) - то побачимо таку саму Ж-структуру траєкторій, яка характерна і для неперервних потоків, які вже отримали свою спеціальну трубу.

Зафіксуємо закон еволюції: дискретні потоки (окремими порціями) еволюціонують до неперервних - з виокремленим спеціалізованим 2Ж-руслом руху, із спеціалізованою провідною структурою і своїм несучим середовищем - саме для цього потоку призначеним, із трьома поверхами провідності: речовинним, енергетичним та інформативним, теж сформованими у провідні 2Ж-структури із швидкісними (вже практично миттєвими на інформаційному рівні) зворотніми зв'язками.

Зворотні зв'язки будемо розглядати не просто окремими відрізками - між замовниками і виконавцями, між постачальниками і виробниками, - а на всьому протязі горизонтального провідного дерева - між добувним корінням в природі - і синтезуючим гіллям 2Ж-структури в більш обжитому і комфортному просторі; між зовнішнім середовищем у природі, де добувається (з-між пластів породи, з більш розсипаного роззосередженого стану сировина для "збагачення", збільшення концентрації даного Ж1-потоку, і внутрішнім середовищем у більш впорядкованому, геометризованому, стабілізованому, щільніше обжитому середовищі "крони", в кінцевих елементах якої цей Ж1-потік використовується за призначенням, а не використані рештки разом з продуктами метаболізму повертаються Ж2-потоком назад у кореневе середовище на переробку, утилізацію і перевикористання за іншими потребами. Зворотніх Ж2-потоків зазвичай багато різних - і тара, і побічні продукти, і цілі блоки, запчастини на ремонт, і всякі гази, стружки, опилки, ошурки, пилюка різного калібру, які мають бути зібрані, компактно утрамбовані - і відправлені на переробку, щоб жодна деталь, жоден бічний потічок не попадав у природу і не псував екологію.

Все це разом працює як кровоносна система людини: в легенях і шлунку кров збагачується киснем і поживнми речовинами і розносить артеріями їх до головного мозку та інших клітин організму, а перероблені рештки і вуглекислий газ повертаються "антипаралельною" венозною системою (Ж2-структурою відносно Ж1-структури артерій). Артерії - Ж1-структура янь для Ж1-потоку інь - заховані всередині, біля кісток, вени - Ж2-структура інь для Ж2-потоку янь - прокладені ближче до поверхні, під шкірою; артерії - більш жорсткі, товстостінні, прямі, вени - м'які, тонкостінні, звивисті; артерії - в однині, вени - продубльовані кількома паралельними руслами, пов'язані перемичками, які перерозподіляють зворотні потоки крові так, щоб вона не застоювалася, коли деякі вени перекриті у тимчасових незручних позах. Це перекриття вен дублюється і нервовою системою і відображається "занімінням" кінцівок, "затіканням" рук, ніг, "запамороченням" голови, коли кров з якихось причин не доходила до потрібного місця (при перетисканні артерій - ділянок Ж1-структури), або навпаки там застоювалася (при перетисканні вен - ділянок Ж2-структури). Це схоже на тимчасові "об'їздні дороги", коли на основних провадяться ремонтні роботи, або коли виникло якесь дтп і тривають "розборки", а весь транспорт стоїть в пробці і чекає, коли вони закінчаться.

Так само протікають соки в деревах і будь-яких інших рослинах - є тік і протитік. Тік - прямий потік - рух неорганічних соків (вода і мінеральні солі) по внутрішній частині стовбура (ксилемі), гілок і жилок листка, Ж1-потік знизу вгору - від коріння до гілля. А протитік - зворотній потік - рух органічних соків, синтезованих із Ж1-потоків і газів повітря за участі енергії сонячних променів - по зовнішній частині стовбура (флоемі), гілок і жилок листка - Ж2-потік зверху вниз, від крони до коріння рослини. Будемо пам'ятати, що Ж1-структура янь проводить вгору Ж1-потік інь, а Ж2-структура інь опускає вниз Ж2-потік янь. Вони не перемішуються - вони акуратно розминаються, чого необхідно досягнути і в людському суспільстві - щоб опушені курвиві падла не перетиналися з натхненними високочастотними людьми, прагнучими принести користь собі і своїй країні. Щоб футуристичне (підйомне Ж1) розминалося з історичним (тяжко покладистим на душу Ж2), наукове (Ж1) з релігійним (Ж2), функціональне (Ж1) з театральним, вертикальне (індивідуальне Ж1) з горизонтальним (загальноприйнятим Ж2), високочастотне (темпераментне, швидкодіюче Ж1) з низькочастотним (загальмованим, туго мислячим, лабільним Ж2), і т.д. Бо зона їх перемішування автоматично перетворюється в зону конфліктів і смерті.

Осава - основоположник "Макробіотичного дзену" (з нього розвинувся мій макротехнічний дзен) позначав інь і янь трикутничками: інь - прозорим білим трикутником вершиною вгору, янь - чорним трикутником вершиною вниз. Ми теж можемо взяти ті позначення, але при глибшому аналізі будемо мати на увазі, що "висхідний" інь-ський духовний трикутничок - більш заокруглений, йде купотом вгору - як гриб з-під асфальту, а "низхідний" янь-ський вольовий трикутничок - навпаки більш загострений - вбивчим шипом вниз. Але це можемо використоваувати пізніше - в повітро-опорній чи повітро-каркасній (пневмо-трубчатій) архітектурі. А поки-що зауважимо, що навіть перемішування чи перетин тих трикутничків означає щось недобре - стилізоване "виноградне гроно" на першій металевій гривні, у якому дехто вбачав значок "радіації" - загрозу смертельного опромінення, або єврейську зірку - "знак Давида", який теж вміщає шестигранну "соту" - область перемішування протилежних стихій - зону смерті, і євреї часто вміють і люблять займати "положення арбітра" між двома конфліктуючими сторонами (як зараз у війні українців з москалями) - і мати з того свій чистий зиск, свій "бджолиний мед", видушуючи одне і друге, доводячи конфлікт до скрипу зубів і неминучого кровопролиття.

.. тут повертаємося до старого запису:

Так само мають бути організовані і суспільні 2Ж-структури різної спеціалізації та інтенсивності: щось свіже, чисте, збагачене поживними речовинами, потрібними в житлових і робочих клітинах суспільного організму, повинно рухатися "артеріями" - Ж1-структурами, добре захованими всередину суспільного організму, біля самого несучого каркасу його клітинної структури, а зворотні потоки - "перероблені і доповнені" неїстивними рештками, не потрібними тут, але корисними де-інде, для інших рівнів життя та інших видів живих істот, - виводяться із суспільного організму Ж2-структурами, більше схожими на вени - розпаралелені, продубльовані, доступні для інших схожих вливань - вони більш відкриті, мають провідну структуру інь, але потік в них - із знаком + (він вже не розкрадається, як Ж1-потік, а навпаки: туди, як до купи сміття, кожен додає щось своє).

Отож, 2Ж - це Ж1 + Ж2 - структура спареного дерева антипаралельних потоків: Ж1 - структура янь, потік інь, Ж2 - структура інь, потік янь.

Тепер: що таке інь-янь. Це якраз обіцяні на початку (в заголовку статті) протилежні полюси чи навіть тенденції кожної якості:

Інь - духовне (надихаюче), янь - вольове (примусове, змушуюче)

інь - потенційна енергія (спокою), янь - кінетична (дії, динамічної активності)

інь - спокійна енергія запасу, накопичення, висоти положення, внутрішнього тиску, заряду, вибухова сила, замкнута в надійну герметизуючу оболонку)

янь - кінетична енергія дії, поштовху, цілеспрямованого руху, пізніше побачимо, що вона частіше проявляється не як "прицільний вистріл", а як ритмічне Z-подібне зигзагоподібне сіпання: туди - робочий хід, назад - холостий. Таких "вольових робіт" дуже багато - і про них окрема тема - про організацію мікроструктурних реакцій всередині келтів - кінцевих елементів - спеціалізованих півзамкнутих капсул на закінченнях капілярів 2Ж-структури

Інь - неперервне, янь - дискретне

інь - кислотне, янь - лужне

інь - спиртове (спірітус - дух), янь - смолисте

інь - високочастотне, янь - низькочастотне

інь - прагне вгору, янь - прагне вниз

інь - легке, янь - важке

інь - гаряче, янь - холодне

інь - тихе, янь - звучне

інь - художнє, янь - музичне

інь - газоподібне, рідке, янь - тверде, дзвінке (між ними - ціла шкала в'язкості і твердості)

інь - ультрафіолетове, янь - інфрачервоне (між ними - цілий спектр кольорів - від "високодуховного" фіолетового до тілесного червоного)

інь - щирість, янь - скупість

інь - фонтанує, розповсюджує, розширяє, янь - збирає, стягує, звужує, конденсує, концентрує (між ними - цілий спектр газових законів Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля - про взаємодію температур, об'ємів, тисків і газово-молекулярних констант "пе-ве = ем на мю ер-те": висока температура, високий внутрішній тиск, великий об'єм запасу = високий інь - напір розширення, запас потужності, котел дихає парою, рветься вшир, ввись, в дорогу; і навпаки: холод, пониження тиску - викликають зменшення об'єму, конденсацію, концентрацію, зрідження, згущення, затвердіння, замерзання, дзвінкість,..

інь - підйомна сила пари, вибухова сила палива, виштовхувальна сила реактивного сопла; янь - сила стискання, заморожування, спресовування, кристалізації, важка чорна твердь, загострене дзвінке хиже лезо..

інь - кислотне, янь - лужне (легко запам'ятати: вдих - кисень, видих - вуглекислий газ). І дійсно: зливна Ж2-каналізація - переважно лужна, в ній розчинені миючі засоби, дощівка - теж лужна, гірка. А підйомні Ж1-води від джерел, з водопроводу - переважно "солодкі", кислі, з розчиненими солями - більше інь (одухотворюючі, напуваючі) порівно зі стічними гіркими лужними. (В Карпатах, особливо у Міжгірському районі - багато кислих джерел з окислами заліза різної валентності, їх називають "кваси" - вони зберігають прозорість пару десятків хвилин - потім випадають в осад, стають білими, як молоко. Тому їх використовують в лікувальних цілях преважно на місцях. Ну і при нагрівання солі розчиняються - на них готують перші страви.)

Звичайно, нема нічого абсолютно інь-ського чи абсолютно янь-ського (ну хіба гіркий тютюн чи гіркий полин),.. переважно різні якості комбінуються в поєднанні з різними знаками інших якостей. От пиво наприклад: по гіркоті воно янь, а от по бульках і спиртовому вмісту - інь (спірітус - дух, чистий інь.. правда, є ще ефір - він більш інь-ський, ніж спирт, але діє дуже короткочасно - зразу випаровується).. Або гаряча вода для купання : по температурі вона інь, а по кислотності - янь (з роз'їдаючими шампунями і милами), а по летких ароматах - знову інь..

Молодий, рвучкий, завзятий - інь, одухотворений, готовий на подвиги;

Старий, вимучений, дратівливий, сердитий, набурмосений - янь, знає певні правила і хоче заставити інших жити згідно з ними, бо вважає їх єдино правильними, і інших змушує "ущільнюватися", "янізуватися" (озлоблюватися аж до дрижання) і втискатися під їх "покровительство", хоча в інших можуть бути свої джерела духовної сили і піднесення, невідомі йому, старому, - і він теж десь схибив, загубив свій підйомний дух, не використав всього дарованого йому потенціалу..

Жінка переважно інь (духовна особа, викликає завзяття, натхнення), чоловік переважно янь - під його впливом відчувається притиск, примус, "вкладання в рамки повинностей", для того він використовує навіть погрози.. От сусід "наїхав" сьогодні: не дай бог я ще раз блимну зваркою - він мені всі дроти пообриває. Я на нього дивився скоса і нічого не відповів - "прийняв до уваги його побажання" і моє "вибачте за тимчасові незручності". Чим більше проявляється в людини пиха власних гонорів і зверхньої спєсі (арроганту) - тим менше хочеться з нею вітатися в майбутньому. Мене від нього навіть не тіпало, отак оцінив явище самовираження з ніг до голови - і по всьому.

Бувають, звичайно, янь-ські жінки-відьми, пиляючі чоловікові мозги, і біля них приживаються (за законами взаємодоповнення) чоловіки-пухирі - духи ходячі. Вони десь всередині трохи садюги і ловлять кайф від жіночого сказу і насміхаються з нього і почуваються великими акторами "житєйського театру", вміють дьоргати чи смикати за ниточки жіночих нервів певними накатаними сценаріями. Є жінки-диктаторші, які бісяться з чоловічої некерованості - самі себе накручують - також не вміють змінити риторику і методику впливів - зробити їх більш толерантними і згідливими..

Це ніби було взято з першоджерел - "Макробіотики" Осави, але значною мірою переосмислено і перероблено - ближче до фізичних законів, ніж до моральних критеріїв. Він там накрутив півмішка горохової вовни і воронячих дров (про "два крыла бесконечной пустоты" і все в такому бездоказово-патетичному дусі відкриття сокровенних істин про первинні енергії Космосу), але десь в чуттях, як спец по дієтах, - доволі правильно розподілив висхідний і низхідний вплив смакових якостей, в основному з упором на янь як більш поширений лікувальний фактор при більш поширених інь-ських захворюваннях. Причислив солодке-кисле-шипуче-спиртове до інь-ських продуктів, які збільшують "інь" організму - розширюють, підносять потенціал натхнення і самовираження, хоча й зменшують орпірність хворобам, а гірке-лужне-солоне-густо-смолисте - до янь-ських - затерпаючих, висушуючих.. (Якось там воно стикується на "послєвкусіях" і нейтралізує одне одного, якщо вже зовсім "нєвтєрпьож" і правда-матка не помагає.. Інь-ський шпірітус-дух нейтралізується янь-ською сигаретою - а після неї зазвичай хочеться ще випити.. "Погомоніли-погомоніли - і треба випити", як казав мій старий.. Або коли зранку "сушняк" - яньський, то щоб його нейтралізувати - помагають інь-ські квашені огірочки або сам росіл. Ну то таке, "битовуха", але "Макробіотику" Осави варто почитати і попробувати.)

Словом, питайте, що є що (по харчах я не спец, так що шукайте інші джерела, але по технічних питаннях можете звертатися), бо в методичках по інь-янь - повний хаос і відвертий фанатизм, а 2Ж-структура якраз вчить розуміти глибшу суть переплетення протилежностей і служить таким "лакмусовим папірцем", пробником, на якому можна дещо приміряти і оцінити по аналогіях і на живих прикладах, знайти недостаючі інгредієнти, швидше придумати методи компенсації небажаних впливів.. Особливо варто затямити (щоб позбавитися упередженого фанатизму, бо він часом дуже діє на нерви своєю відвертою тупістю), що "позитив" і "негатив" - як притягання і відштовхування - однаково потрібні природі, і якщо зло зберігати всередині - не виплескувати його даремно - то ним можна зробити більше добрих справ, ніж коли відштовхуватися від єлєйного показового "добра", самопроголошеного добром, а по суті безсилого. Навіть знати, що ненависть потребує більше затрат енергії, ніж любов, - і набагато швидше і продуктивніше приводить до якісних змін, ніж будь-які "доброчинні" законотворчі акти..

Також надто релігійним любителям церкви і томоса - теж варто більше звертати увагу на моменти "дерзання", обурення, збурення духу, яке творило чудеса, і на фразу "не мир я вам приніс, тільки меч" - і возвисити їх над моментами "покаяння", розкаяння, биття всохлим кулачком у впалі груди, поправляння килимочків в церкві і розвішування кольорових шматочок під образочками, жертвоприношення власного життя і часу заради якихось трудомістких "красівостей", які потім гнітуть душу, жеруть дух, намотують на себе енергію уваги і не знаєш, куди від них дітися..

Ж1-структура янь проводить всередину організму Ж1-потік інь; Ж2-структура інь виводить Ж2-потік янь. Це основне правило (перехресна формула) Макротехнічного дзену - дає підказки для правильної організації багатьох складних технологій.

Інь і янь - відносні величини. Кожна якість має свій більш янь-ський (жорсткий, твердий, вольовий) кінець діапазону і інь-ський - м'який, духовний. Дивно те, що високочастотне випромінювання ми називаємо "жорстким", а низькочастотне інфрачервоне - "м'яким", хоча принаймі по звукових частотах виходить навпаки: баси - наказові, вольові, янь-ські, а високі ноти - духовні, інь-ські

(Це був якийсь ювілейний запис 23.07.18 р., трохи перероблений і доповнений, доштукований в деяких місцях. Я не люблю перечитувати стару писанину, хоча часом в ній є деякі узагальнюючі моменти, які я випускаю з виду як давно відомі, але вони можуть бути тільки мені відомі, а не вам. Тож пишіть коментарі, задавайте наводящі питання, а я постараюся щось розтлумачити, вникаючи у ваше розуміння ситуації. Нагадаю, що 2Ж-наука виникла з мікро-систем біо-архітектури і служить функціональним каркасом макро-систем - просто переводить підмічене в біо- і мікро- на макро- і техно-масштаб , доводить їх спорідненість (а не макабричну монструозну відчуженість і віддаленість, і використовує його для організації соціальних макросистем і макротехнологій. На дайний час це єдина нормальна теорія майбутнього - послідовний шлях органічного, гармонійного розвитку нашого суспільного організму. В неї, правда, є одна жорстка вимога: заборона курива як душовбивчої наркоманії, котра неминуче веде до регресу і протистояння - виокремлення і протиставлення свого Его - собі подібним людям, і використовує підлі відьмацькі заборонені прийоми впливу на психіку: з одного боку вимагає чогось, а з другого - вбиває (спускає) дух, яким воно робиться, вбиває настрій і тонус, необхідний для швидкого активного виконання "поставлених завдань".., з одного боку "тягне за жаль", винуджує до співчуття, а з другого - робить всякі підлоти.., з одного боку формально підтримує "порядки, традиції , норми", вписує в рамки доброчесності, відповідальності, навантажує різних обов'язків, а з другого боку ставить підніжку і зраджує, спалює, знищує домовленості - зразу ж після їх "обоюдного затвердження" (ти вийшов за поріг - а він прекурив і тут же забув, про що з тобою домовлявся на завтра).. Отаке от курвиве падло переслідує мене все життя, і йому дуже до сраки мої сентенції і науки - воно взагалі нічого не визнає і не поважає крім власного Его, власних амбіцій і власної "спєсі". Навіть не варто йому нічого пояснювати - просто прибрати нахрен з нормального життя і розвивати без нього на повну потужність (без його наглої цинічної зверхньої пихи і підлої отрути в душу). Зрештою, пд Корея має мандалу інь-янь на своєму прапорі (навіть без очок протилежного кольору) - і прекрасно розвивається, а тут вона розжована - розшифрована як два дерева провідності і подана фактично на блюдечку для практичного використання - але чомусь ніхто (вже 40 років!) не хоче вникати в її чуттєву основу і використовувати її для впорядкування свого життєвого простору і організації нормального життя..

ipirano.net
Ipirano Net

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації