Єслі ви, дорогі чітатєлі, когда нібуть задавались вопросом, а чого у нас з мєдєциной всьо так плохо, і всьо нікак воно не робиться хотя б чють-чють лучше, то я вам повєдаю історію боротьби одного прімєчатєльного дєпутатського комітєта протів здорового глузду.

Як ви уж, мабуть, здогадалися, рєчь піде про комітєт з питань охорони здоров'я, возглавляє которий, уж второй год подряд обладатєльніца історіческой фамілії, а також учасніца історіческіх собитій на Майдані, пані Богомолець. Прі чом тут фамілія і собитія Майдану об'ясню попізже.

Ітак, за время свого полторагодічного существованія комітет сей особо реформами не отмєтілся, про шо краснорєчіво свідчить та жопа, в котору всьо больше погружається наша мєдєцина. Зато, всьо ето врємя, дєпутатский комітєт стрімілся попасти в топ-ньюз в якості борца за наші з вами життя, здоров'я, честь і гідність. Накал борьби нарастал сінхронно с отсутствиєм результатов реформ.
А начіналось все з одного безобідного засідання комітєту, коли галава комітєта рішила, шо нам у мєдєцині щя ну просто край як важно виіграть чемпіонат міра по футболу среді врачєй. Якшо врахувать, шо комітет цей відбувавсь наприкінці 2014 року, коли восточнососєдський карлік остєрвєнєло атакував Дебальцево, то анонс подготовкі до чемпіонату по мєдєцинскому футболу как-то остался нєзамєченим ні журналістами, ні неуважними гражданами, раді яких уся неістова боротьба (со слов авторов боротьби) і затєвається.
Дальше комітет уже фігньой не занімався, а рішив бороться по-взрослому. Спочатку визов був брошен грузінському міністру. Про етнічну приналежність останнього члєни комітєта згадували частєнько, а також приписали гордому горцу связі з мафією і желаніє пріватізіровать ВСЮ сістему здравоохраненія. Правда, со слов бдітельних борцов за наше здоров'я, действовав засланий міністр не сам, а в прєступном зговоре с особо прібліжонними заступніками і помошніками, а куріровал спєцоперацію по отжиманію у нас с вами медецини сам прім'єр-міністр Кулявлоб (цитіруя одного із помощьніков діпутата Мусія). Того самого Мусія, которий в поривє борьби с внешнім агресором мало не переіменував копійку в рубль. Да, нам не почуділось: человєк, которий іменував себе міністром по квоті Майдану, написав закон, яким пропонував переімєновать національну валюту у валюту агрєсора, аргумєнтіруючи се бєзуміє восстановлєнієм історіческой справєдлівості. Бо, відітє-лі, у Київській Русі рубльом звалась отрубана от гривни частіца. Добре, шо сіє начінаніє не получіло поддєржкі у решти народних: у протівном случає послє такого феєріческого законодательного бліцкріга їбанько би пішов бити щіт на врата Константінополя.

Шото ми отвлєклісь. Ітак, після того, як прєступний зговор Квіташвілі-Яценюка був мастєрскі раскрит і нейтралізірован, міністр с позором ізгнан із крєсла, члєни комітєта взялісь добівать заступників. По дорозі досталось і експєртам, котрі посмєлі согласіться со мненієм міністра і, шо вообщє не простітєльно, пєрєчіть самой галавє. Іх било названо грантоєдамі і заклєймлено іностраннимі пріхвостнямі, що відробляють госдєповскі піченькі. Далі комітєт рішив ставкі повисіть і об'явив борьбу з усією Верховною Радою. Угрози звучать не шуточні: борци готові блокіровать роботу парламенту.

Ось такий у нас неугамонний борєц: то з міністром по національному прізнаку, то з заступниками по ідеологічєскім, то з експертамі по класовому.

І всьо ето за нас - за лікарів і за граждан.

Ну, вроді, з ким і за кого борються понятно, непонятно, нахіба вони все це чюдять.


Тут я писать буду, переважно обращяясь к комітєту, тому трішки зміню стиль з повєствоватільного на обвєнітєльний.

Так от, шановнен народнодепуттатен!

Пока ваших аргументен касатєльно "нахіба" всього цвай.

Айн: "Ми лідери реформ, бо республіка у нас парламентсько-презідентська, і міністр нам вобщєм-то ні к чему. Пускай там в МОЗі тіхонько сидить і не отсвєчує, пока ми тут серйозними ділами занімаємся". На вопрос особливо любопитних "а шо ж ви раньше півтора роки робили?" отвєт однозначен: "боролись з міністром і його прєступной клікой". Якшо ж аргументи невєрующим кажуться недостаточними для аргументації пройобаних півтора роки жизні країни, тоді цвай: ви, як за духовность борці, обращяєтесь к скрєпам. В ход іде і фамілія прєдків, і "Майдан єднаймося", і "відповідальність перед Богом і людьми". Дальше логічєска цепочка така: раз ви за всьо хорошеє і протів всєго плохого, то і ошибаться ви не можете, бо за вами свєт, то єсть правда, а за ким правда - за тим і Бог. А хто з вамі не согласєн, то тот єретік, шо душу продав фарммафії. Так от нє пошлі би ви нахуй с такой логікой, бо реформи як не було, так і не прєдвідєтся. І всьо - по одній простій прічінє: она, реформа, без усіх тих, із ким ви боретесь, не взлєтіт! Бо тут не лідєри нужні, а кожен просто має арбайтен свій кусок роботи. А ви, мєжду прочім, свій кусок арбайтите херовєе за більшість інших комітєтов. Тобто ви, получається, одні із худших у херовій Раді. І вместо того, шоб дело делать, ви неістово боретесь із вашими партньорами і заважаєте їм робити свою часть, а страдають від того ті, за кого ви так усердно боретесь (напомню: лікарі і громадяни). І вихлоп от вашєй боротьби такий, що ті, з ким ви боретесь, з вами дела мати не хочуть, а ті, за кого ви боретесь, вам катєгорічєскі не вірять. І открию вам сєкрєт: міністром ніхто бути не хоче саме по переліченим вище прічінам, а ваша версія проісходящєго, мол "ми всьо так контроліруєм, шо у крєслі міністра тєпєрь украсть нєчєго" не витримує жодної критики. Потому шо, во-пєрвих, не надо судіть усіх по сєбє: якшо ви нє замєтілі, то в Україні є люди, які на крісла ходять не шоб там пиздить, а шоб там шото робить. А, во-вторих, із ваших же слов там дальше все так же пиздять.

А потім усі удівляються, що ніхто міністром буть не хоче. Останній вмєняємий заступник тікає від МОЗу, як від прокажонного, так ви замість того, щоб задуматись над очевидним, ще в нього в догонку гавном бросаїтесь і в тюрьму посадить грозітесь. Відітє-лі, закупкі не вовремя. А то, шо ви закон хєрово виписали і там дир більше, чєм в швейцарскому сирі, ви помалківаєте, бо святі мощі ошибаться не можуть... А потім не понімаєте, що з цим усім робить і грозітєсь трибуну блокувать. Відімо, шоб сорвать роботу і без того не работающєго парламенту. І опять же, нахіба? Ну, єслі з метою показать свій геніальний лідерскій план, тогда пожалуйста. От только з планамі у вас как-то хрєновато получається. Останній, да і, пожалуй, єдінственний план, який от вас проізошел, звався "25 кроків до щастя від О.Богомолець". Так от, план Барбаросса по масштабності і польоту мислі - це дєцкий лєпєт в сравнєнії з вашими пєрламі. Потому шо у Гітлера були танки і самальоти, а также генерали і єбіческа по масштабам армія, которой він планіровав задуманоє замутить. А яким хером ви собірались реформіровать суди, економіку і ше в предачу децентралізацію забацать - ніпанятна. І все це мало відбутись за сім, сіііім, С І М місяців. В який фантастичний спосіб мали проізойти сі грандіозні собитія, мабуть, тільки самому автору документа ізвесно. Но ви ж то, уважаємі борці, всю цю херь на комітеті слухали і даже питання ставили? Тільки почєму-то нікому не хватіло смєлості запитати в автора, чи вона, часом, не їбанулась. Нагадаю, шо щяс уже середина 2016, і шось ніхуя із вами запланірованого і рассмотрєнного не проізошло. Відать, ви нам просто пизділи. Піздєть, вєдь, можна і молча, просто роблячи вигляд, шо нічього не проісходить. Мушу визнати, канєшно, шо недавно план Барбаросса, то єсть план Богомолець, то єсть 25 шагов прєтєрпєл нєкоторі корекції. Тепер у вас в плані та же хуйня, тільки без першої сторінки, де реформа судів, економіки і децентралізація. Піздєть, конечно, в українській політиці дєло обичноє, но зачєм же щітать нас полнимі дібілами, котрі можуть воспрінімати цей брєд взаправду.

Я, канєшна, можу включіть фантазію на пєрву космічєску скорость і предположить, що ви здатні на реальний план реформ, но я бля катєгарічєскі отказиваюсь вєріть, шо його возможно осущєствіть, борючись со всємі, кого цей план касається. Так шо давайте перестанем друг другу піздеть і начнем казати правду, якою би горькою вона не була.

А горька правда жизні состоіт в том, шо люди з вами ведуть себе так, як люба уважающя себе лічность веде з псіхопатом, возомнівшим себе фюрером. З ним сначала нічого общєго іметь не хотять, а коли той совсєм бєрєга пускається, создають антифюрерську коаліцію. У наших східних сусідів наглядний прімєр, там тоже один з усіма бореться. У нього тоже імєєтся і манія лідєрства, і скрєпи, і дєди воєвали. З ним тепер на всьом цивілізованом шаріке ніхто дєла іметь не хоче. І коаліція уже создана по ізоляції шизіка, пока він савсєм ділов не наробив. А ті, за счастьє которих він якоби бореться, шось стають все нєщаснєє.

Так шо ви прєкращайте за нас бороться, а почніть дєлом заніматься. А то нас це вже подзаїбало порядком, і ми стоїм на пороге созданія антикомітетской коаліції.
На резоннний вопрос, а "зачем?" я це пишу, причина всього одна: ибо ЗАЇБЛО!

Заїбло то, шо ви сначяла на нашем горбу в Раду в'їхали, а потом там же з учорашніми ригоАНАЛАМИ в дружну кааліцію спєлісь по ніхуянедєланію, заїбло всьо то, шо било опісано више. Ми, українці, народ тєрпєлівий, та коли у нас включається режим "заїбло", то, рано чи пізно, те, шо заїбло, уходить в страну пройобаних вєщєй.


Щиро, Доктор З***ЛО

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація