Переконаний: коли якась неврівноважена особа нахабно влазить на чиюсь особисту сторінку у «Фейсбуку» й обзиває людину гидкими словами, то потрібно відповідати не на зразок «сама така», а просто її розвінчати.

Якщо особа не вміє належним чином вести спір, поводиться непристойно, перевищує допустимі межі — це ознака розумової обмеженості. Таких потрібно ставити на місце.

Після прочитання допису Ірини Фаріон «Двоголове дитя компромісу» («Слово Просвіти») у мене виникла сила-силенна різного роду зовсім не безпідставних зауважень. Водночас усі знають, що то дуже галаслива й зарозуміла пані. Видає себе за великого фахівця, бо філолог за освітою, але мови, правопису до пуття не знає, робить дитячі помилки. На жаль, наявність диплома й навіть «прохвесорського» звання — аж ніяк не ознака глибоких знань.

Доведемо це на прикладах із писанини пані Фаріон.

1. «Щойно запропонований 15 серпня проєкт Правопису—2018 — це кровозмісне двоголове дитя компромісу...»

То коли проект запропонований: щойно чи 15 серпня? Правильно: або «щойно запропонований», або «запропонований 15 серпня».

З якого дива слово «правопис» подано з великої букви? Людина просто не вивчила правил щодо вживання великої букви (§§ 34—39 чинного правопису).

Правильно: «проект правопису-2018». Тобто має бути дефіс, а не тире.

Українська мова не знає прикметника «кровозмісний». Є «кровозмішний».

2. «Це наслідок і узаконення так званої української совєцької мови...»

Мало би бути «совєтської мови».

Див. § 18, п. 2 правопису: «К, ць, ч + -ськ(ий), -ство(о) дають -цьк(ий), -цтв(о): гірник — гірницький, молодець — молодецький, молодецтво, парубок — парубоцький — парубоцтво, ткач — ткацький — ткацтво <...>. Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) на письмі зберігаються: багатий — багатство, брат — братський — братство...» Тому совєт — совєтський.

3. «Типова модель гібридного та розвоєного мислення».

Очевидно, йшлося про роздвоєне, а не «розвоєне» мислення.

А як мислення може бути «гібридним» — узагалі загадка. Людина просто не має чуття мови, не знає значень слів.

4. «Наголошено на "поживності" для української мови "язичія", себто суржика...»

Іменник «суржик» у родовому відмінку приймає закінчення -у: «суржику».

5. «На території спецоб’єкту НКВС...»

Іменник «об’єкт» у родовому відмінку має закінчення -а: «об’єкта».

6. «Актуальні не лише як історичні факти-пересторога, а й як сучасна мовна реальність, що складно піддається до зміни».

«Історичні факти — пересторога» — розширена прикладка. Тобто потрібно було поставити тире.

Замість «а й як» слід було написати «а і як». Див. § 12, п. 3, б правопису: «Чергування і — й не буває перед словом, що починається на й, є, ї, ю, я».

Замість неправильного керування «піддається до зміни» мало бути або «піддається зміні», або «дається до зміни».

7. «Значний сегмент українського суспільства і досі в колонізованому стані».

Колонізований — дієприкметник до «колонізувати». Колонізувати стан не можливо! Правильне словосполучення — «колоніальний стан».

8. «Чи не нагадує це сьогоднішню безпрецедентну англіїзацію освітньо-наукового простору?..»

У людини кепсько зі словотвором. Мало би бути не «англіїзація», а «англізація».

9. «Зауважив на правописній проблематиці...»

По-перше, знову негаразди з дієслівним керуванням. По-друге, бачимо черговий прояв нечуття мови. «Правописна проблематика» — це щось безглузде. Може бути «правописна проблема».

«Зауважувати» (у значенні «звертати на що-небудь увагу, помічати») — перехідне дієслово. Тому потрібно було написати: «Зауважив правописну проблему». Ще один можливий приклад слововживання: «Наголосив на правописній проблемі».

А тепер запитання: чи може щось путнє у справах мови, зокрема й у питаннях правопису, запропонувати особа, яка тієї самої мови та чинного правопису до пуття не знає?

viktor.radionov
Віктор Радіонов

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації