А тепер коротко про основне "особливий економічний стан".

В Україні у зв'язку з пандемією та частковим припиненням економічної активності, що може викликати глибоку економічну кризу, має запровадитись "Особливий Економічний Стан", який має мати чіткий термін дії та конкретні завдання.

Завдання :

- Заморозити ціни на продовольство, стратегічні товари і послуги та курси валют.

- Нарахувати та виплатити кожному громадянину України одноразову базову допомогу в грошовому еквіваленті в розмірі 30 тис. грн. Включити грошовий печатний станок. Це допоможе протриматись людям на період карантину в умовах низької ринкової активності.

- Запустити вексельний ринок для всіх видів підприємств: гарантувати державою векселі від 500тис. грн до 1000тис. грн і більше в залежності від стану та розміру господарської структури; включаючи стратегічні державні, комунальні та приватні підприємства. Запустити вексельний внутрішній ринок.

Такий тактичний хід дасть змогу не тільки стабілізувати економічний стан під час пандемії та світової економічної кризи, але й правельно перезапустити власну економіку операючись на внутрішній резерв, ожививши зайнятість, кількість трансакцій та особисту капіталізацію, як підприємств так і кожного громадянина зокрема. Якщо пересічний громадянин в достатку то в достатку і ціла держава.

Для одноразової цільової виплати не потрібно боятись включити печатний станок, це зробили вже всі передові держави світу для забезпечення стабільності власних економік.

Памятайте основне - вихід та перспектива завжди є. Ми являємось кінцевими бенефіціарами власної держави, тому і основна інвестиційна політика держави повинна бути направлена на власного громадянина.

Якщо влада включить печатний станок виключно для олігархів оминувши власних громадян в умовах кризи це призведе до інфляції, дефолту та остаточної руйнації національної економіки, в умовах світової кризи, де кожена нація вже буде сама за себе, а виживуть сильніші. Завжди пам'ятайте ворога в лице.

Наступний Крок.

Переживши пандемію створюється урядова або президентська цілісна програма «Український Стандарт» це цілісний курс держави спрямований на прогресивний стрибок української народу в країну майбутнього – організовану, сильну і прогресуючу у всіх аспектах життя.

Впровадження програми має відбуватись директивами та указами на вищому рівні. Вона має мати чіткі терміни, модель, алгоритми впровадження та прогнозовані результати. «Український Стандарт» це комплексна програма яка має перші два найважливіші, системні, поступові кроки, економічний та оборонний:

 • Економічний крок; спочатку утворюється перше – громадська корпорація, яка буде вирішувати питання економічного розвитку та господарського прогресу. Відштовхуючись від законодавчої бази оперативної та базової державної власності, яка забезпечує консолідований пакет законодавчих рішень.
 • Оборонний крок; з першого виходить друге – оборона держави за допомогою базової та оперативної Армії (про армію стаття нижче).

Громадська Корпорація включає в себе:

 • Державні базові підприємства та господарські структури.
 • Комунальні господарства громад.
 • Приватні підприємці та підприємства.
 • Кооперативи громад.
 • Громадський Банк.
 • Громадський Університет «Універсум»
 • Мережеві оптовий та роздрібні магазини та склади.
 • Інформаційно-комунікаційна мережа (корпоративна).

Згідно статуту акціонером та одержувачом базової виплати громадської корпорації стає особа, яка пройшла курс навчання базового економічного рівня, стала на облік у базову чи оперативну армію, здала іспит на базовий ранг «Українського Громадянина». Потенційно акціонерами підприємства в рамках 30 відсотків від цілого має стати кожен учасник територіальної громади. Структуризація підприємства відбувається строго по територіальному імперативу включаючи розрахунок кількості населення та наявних природних ресурсів. Земля як базова одиниця знаходиться виключно у власності територіальної громади та приватній власності громадян України. Дольова участь підприємства в розрахунку на громаду; базова державна власність: землі, підприємства (власність громади)-30%, оперативна державна (30 громада(базова державна власність), 30 приватні інвестори чи підприємства, 30 – працівники акціонери, 10 фонд базової оплати іншим членам територіальної громади не входячої в корпорацію, на оперативну частину (податок) влади корпорація здійснює оплату 10 відсотків з усього прибутку).

Урядом запроваджується «особливий економічний стан»:

 • Створюється «Громадська Корпорація», як швидка програма виходу з кризи,
 • заморожування цін на продукти першої необхідності,
 • заборона на вивіз капіталу за кордон,
 • повне податкове звільнення дрібного бізнесу ,
 • націоналізація валютних резервів Нацбанку,
 • гривневий експорт / валютний імпорт,
 • скасування ПДВ.
 • Тотальна зайнятість громадян країни.
 • Базова інвестиція в кінцевого бенефіціара – учасника корпорації громадянина держави.
 • Корпоративний фінансово-товарний-послуговий зворотній зв'язок. Фінансове коло замикається внутрішній системі корпорації.

Три економічних первинних принципи уряду:

Порядок становлення здійснюється за основним принципом теріторіального імперативу.

Економічна реформа розпочинається із запуску корпорацією цілісної системи альтернативного громадського господарства.

Алгоритм.

1. Крок. Створюється державна консалтингова управляюча компанія з юридичним, фінансовими та менеджерськими відділами, яка буде займатись утворенням та керівництвом корпорації(на первинному етапі становлення) на основі урядового або президентського указу. Базова команда готує базову документацію, структуру, алгоритми взаємодії, робочу модель, план дій, робочу дорожню карту та законодавчу базу. Далі вона згідно тереитріального імперативу розприділеного чітко по громадах набирає на роботу та навчання менеджерський штат – по одному менеджеру з громади, створюється сайт, єдина інформаційна база даних та інші необхідні технологічні та організаційні структури. Розробляються правила гри та договірна база.

2. Крок. Після навчання та набуття повноважень кожен менеджер повертається в свою громаду та відкриває відокремлений підрозділ консалтингової компанії. В термін три місяці в громаді йдуть громадські слухання, консультації з підприємцями, створення бази даних ресурсів, підприємств та інших необхідних для запуску корпорації дій. Готується платформа для створення закритих та відкритих акціонерних товариств, кооперативів та приватних компаній різних форм власності.

3. Крок. В громадах утворюється кооперативи, акціонерні товариства та інші необхідні господарські структури. ( консалтингова компанія стає співзасновником підприємства, яке в стагнації, реанімує його фінансуванням тим самим вносячи свою частку, або створює в рамках корпорації кооператив, або інше спільне підприємство, підприємець входить в корпорацію реанімовує власне виробництво та розвивається далі але вже в рамках корпорації, яка допомагає йому з ринком збуту, фінансами та іншим.

4. Крок. Консалтингова компанія разом з представленим підприємством з кожної громади створюють «Гром Банк», власну фінансову установу з особливим договором з нацбанком та «Мандрагонським» та «Арабськими» модельями функціонування.

5. Крок. Консалтинговою компанією разом з усіма вищесказаними підприємствами утворюється «Громадська Корпорація».

6. Крок. «Громадська Корпорація» внутрішній базовий громадський фонд, який включить в себе, пенсійний, страховий та накопичувальний фонди тим самим вирішить болюче пенсійне питання, для власних учасників.

7. Крок. Громадська Корпорація створює власний університет (лабораторії, кампоси, наукові центри) з власним венчурним фондом( інноваційні розробки, дослідження) та на виході не тільки спеціалістів, але цілі інноваційні підприємства, компанії, фірми, фільми та ін.

Громадська Корпорація має два незмінних принципи це праця на внутрішній господарський цикл та інвестиція у власного учасника; вища освіта, базова корпоративна виплата, девіденди, банківська допомога, комплексна страхівка, працевлаштування, житло та інші матеріальні і не матеріальні блага. Та базується на двохфункційній економічній моделі.

Основний показник в громаді це впорядкована та якісна зайнятість, яка призводить до збільшення ділової активності та споживання в середині громади товарів і послуг, а зростання фінансових трансакцій (купівля-продаж) збільшить капіталізацію кожного учасник. Багатий громадянин – багата держава. Громадська Корпорація може стати єдино можливим інструментом вирівнювання економічної ситуації та тою українською формулою, яка здатна створити «Українське Економічне Диво».

oleg.onats
Олег Онаць

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації