Мета Гелійської Людини (людини майбутнього) - бути самим собою, а умова досягнення цієї мети - бути людиною спочатку для себе, а уже потім до інших. Жити не самозреченням чи себелюбством, а любовю і благістю до себе, бо любов до ближнього похідна від любові до себе. Людина повинна відкрити для себе власну справжню самість індивідуального(гелійська самість) та власне людське «благісне его» настояще «Я»: ось це первинна вища цінность гелійської етики. «Гелійське Его» являється справжнім «Я» особистості, яке має корінь у благісному ядрі всесвіту, яке основне в здійсненні всього живого і неживого гармонійного і творчого руху.

У житті немає іншого сенсу крім розкриття, розвитку і застосування в творчості та праці справжнього власного «Я», яке дає людині справжню можливість розкрити власні сили та творчий потенціал, для плідного та гармонійного життя. Усвідомивши себе, як активну творчу особистість людина розуміє, що у житті є лише один сенс - саме життя. А само Щастя являється досягненням, яке здобувається працею над власною внутрішньою сутністю, яка генерує корисні плоди.

Для «гелійської особистості» найважливішим фактором являється власне правильне життя та мистецтво його здійснення. Паразитарним явищем являється існуванням для чого завгодно, але тільки не для самого себе.

Нещаслива доля багатьох людей являється наслідком невчасного та помилкового зробленого вибору, або взагалі відсутністю спосібності прийняття рішення та використання права особистого вибору. Такі люди ні живі, ні мертві. Для таких людей життя виявляється тягарем, безцінним заняттям, а справи - лише засобом захисту від мук буття в царстві тіней. Гелійська Особистість завжди слідкує за можливістю здійснити правильний вибір та робить крок вперед в унісон з волею всесвіту згідно чіткої свідомої позиції власного благісного «Я».

Життя являється не статикою, а динамікою з актуалізацією творчих потенційних сил - це вроджена властивість всіх організмів. Тому розкриття потенціалів людини відповідно до законів його природи слід розглядати, як основну ціль людського життя; не доживи, «а визрій в повній мірі» - базовий гелійський принцепс. Гелійська Особистість співпереживає з усім живим і неживим світом, вона відчуває його та дихає з ним в унісон.

Геліанець завжди генерує благість в оточуючий простір;якщо людина здатна повноцінно любити, то вона любить і себе саму – каже він; якщо вона здатна любити тільки інших, то вона не може любити в принципі. Випадково коханими не стають; закоханість завжди ініційована власною здатність любити та викликає взаємну любов так само, як і зацікавленість робить людину цікавим. Спосібність перебувати в самості та не чіплятись в принципі за інших являється головною умовою здатності любити.

Гелійська особистість завжди і виключно займається улюбленою справою, в якій вона розкриває власний творчий потенціал. Праця на яку потрібно пренести себе в жертву являється для неї деструктивною.

Гелійська Людина являється центром, цілью і метою власного життя. Розвиток своєї особистості, реалізація всього внутрішнього потенціалу є найвищою метою, яка не може змінюватися або залежати від інших «вищих» цілей. Сама більша етична проблема сьогодення - це байдужість людини до самої себе.

Гелійська особистість комунікує та тісно взаємодіє з собіподібними та уникає товариства та суспільства «зомбі», чия душа мертва, хоча тіло жваво; людей з порожніми думками і словами, людей, які не розмовляють, а базікають, не думають, а висловлюють розхожі думки.

Геліонізм або «Гелійський Стандарт» являється науково-філософською концепцією розвитку людини, яка розкриває технологію генерації внутрішнього іманентного блага, яке транслюється з абсолютного трансцедентного(бог,любов,закон,космос), де основне життєве завдання людини полягає у здатності давати життя самому собі та спосібності розвивати максимально особисту, творчу потенціальну енергію з максимальним розвитком власної особистості.

Гелійський Стандарт розкриває ідею «Універсального Блага», заключеного та сокритого у кожному їз нас та наголошує, що немає іншого методу пізнання божественного крім становлення божественного в собі.

Гелійська філософія в майбутньому може трансформуватись в Універсальну Філософію, Універсологію, яка може замінити панівні релігії , які вже увійшли в активну фазу деструктивної дії згідно вібрацій нового часу.

oleg.onats
Олег Онаць

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації