• 9 місяців тому
  • Авто
  • 3 465
  • 46
  • 1
  • 10

Петро І реально знаходився при владі з 7 (17) вересня 1689 року до 28 січня (8 лютого) 1725 року. Наявність царя Івана V можна не брати до уваги, оскільки останній, внаслідок хворобливого стану, не приймав участі в державних справах.

Таким чином, Петро І правив 34 роки 8 місяців 4 дні.

За цей час Московія, а потім Російська імперія провела 4 війни. Одна війна дісталася Петру у спадок від правительки Софії (Велика Турецька війна), одну війну оголосив Петро (Велика Північна війна), одну війну оголосили Петру (московсько-турецька війна 1710-1713рр.), плюс одна неоголошена (гібридна, як зараз прийнято казати), але розпочата Росією (Перський похід 1722-1723рр.). Повстання на території країни не враховуємо. У 3-х випадках Московія (Російська імперія) виступала агресором. Але усі 4 війни Московія (Російська імперія) вела наступально.

З 4-х війн тільки одну було програно (московсько-турецька війна 1710-1713рр.). За результатами ще однієї війни (Перський похід 1722-1723рр.), Росія просто не змогла втримати завойовані території і через кілька років сама повернула їх стороні, що програла.

У стані війни із зовнішніми ворогами Московія, а потім і Російська імперія, за часів царювання Петра І, знаходилась 33 роки 2 місяці і 1 день. Тривалість московсько-турецької війни 1710-1713 років не враховуємо, оскільки паралельно йшла триваліша Велика Північна війна. Таким чином, усі ці 33 роки 2 місяці і 1 день Московія (Російська імперія) вела агресивні війни.

І що ми маємо? А в сухому залишку ми маємо 1 рік 6 місяців і 1 день миру за весь час царювання Петра І.

Так, росіяни сама миролюбива нація.

_______________________________________________________________________________

Немного истории

Пётр I реально находился у власти с 7 (17) сентября 1689 года по 28 января (8 февраля) 1725 года. Наличие царя Ивана V можно не брать во внимание, поскольку последний, из-за болезненного состояния, не принимал участия в государственных делах.

Таким образом, Пётр I правил 34 года 8 месяцев 4 дня

За это время Московия, а затем Российская империя провела 4 войны. Одна война досталась Петру в наследство от правительницы Софьи (Великая Турецкая война), одну войну объявил Пётр (Великая Северная война), одну войну объявили Петру (московско-турецкая война 1710-1713гг.), плюс одна необъявленная (гибридная, как сейчас принято говорить), но начатая Россией (Персидский поход 1722—1723гг.). Восстания на территории страны в учёт не берём. В 3-х случаях Московия (Российская империя) выступила агрессором. Но все 4 войны Московия (Российская империя) вела наступательно.

Из 4-х войн только одна была проиграна (московско-турецкая война 1710-1713гг.). По результатам ещё одной войны (Персидский поход 1722—1723гг.), Россия просто не смогла удержать завоёванные территории и через несколько лет сама возвратила их проигравшей стороне.

В состоянии войны с внешними врагами Московия, а затем Российская империя, во время царствования Петра I, находилась 33 года 2 месяца и 1 день. Длительность московско-турецкой войны 1710-1713 годов не учитываем, так как параллельно шла более длительная Северная война. Таким образом, все эти 33 года 2 месяца и 1 день Московия (Российская империя) вела агрессивные войны.

И что мы имеем? А в сухом остатке мы имеем 1 год 6 месяцев и 1 день мира за всё время царствования Пера І.

Да, русские самая миролюбивая нация.

mikola.rudyak
Микола Рудяк

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації