site.ua
член клубу

Події останніх днів, а саме призначення Генерального прокурора шляхом чергової дискредитації Верховної Ради; очевидна неспроможність сформувати реформаторський, стратегічно орієнтований Уряд; активізація "Мінських процесів", свідчать про прискорення руйнування старої системи управління в Україні. Проте затягування об'єднання демократичних сил, відсутність єдиного узгодженого плану дій, тактика "дрібних перемог" замість стратегіювання віддаляє початок модернізації і з боку громадянського суспільства.

Очевидною стає необхідність формування консолідованої групи громадян, що готові взяти на себе відповідальність за модернізацію України, стати новою політичною елітою.

Для цього необхідна реалізація принаймні наступних проектів:

1. Формування ядра політичної платформи: лідери політичної сили (або ряду політичних сил), що має отримати перемогу на виборах до ВР.

2. Формування Команди непартійного професійного уряду з програмою дій по запуску модернізації України згідно узгодженого стратегічного бачення.

3. Консолідація прогресивної проукраїнської бізнес-спільноти ресурсного забезпечення і сприяння приведення до влади нової політичної еліти і непартійного професійного уряду.

4. Консолідація проукраїнської спільноти силовиків - ветеранів АТО, збройних сил; забезпечення мирної передачі влади від старих до нових еліт.

5. Консолідація громадських рухів навколо єдиного стратегічного бачення України і сприяння його реалізації.

Зважаючи на те, що події можуть розвиватися за різними сценаріями (наприклад, політичний колапс, що призводить до перевиборів найближчим часом або продовжувана неспроможність Президента та ВР до формування дієвого уряду реформ) в якості відправної точки пропонується напрям 2 у згаданому вище списку. Проекти 1, 3, 4, 5 ведуться на поточний момент різними спільнотами і проект 2 може стати додатковим інструментом консолідації.

Базуючись на досвіді нашої ініціативи жовтня 2014 року "Перший професійний уряд реформ", пропонується для обговорення проект "Команда 100" формування непартійного професійного уряду.


«Команда 100» - Програма формування Професійного Уряду

Резюме проекту

1. Завдання і обґрунтування

1.1. Завдання

Формування якісно нового позапартійного професійного Уряду України для проведення інтегральних реформ у відповідності до Стратегічної Візії України (Маніфест "Реформи мають бути справжніми"; Візія "Нова Країна").

1.2. Обґрунтування

Вибір Україною Європейського модернізаційного вектору розвитку базується на фундаментально новій системі цінностей: від стабільності та патерналізму - до розвитку та відповідальної свободи.

З'явилися нові обличчя в українській політиці та органах державної влади. Втім, на заваді справжніх інтегральних безповоротних реформ стає стара система влади і урядування, політична криза.

Одним з варіантів виходу з політичної кризи є формування непартійного професійного (технократичного) Уряду з мандатом і за підтримки Верховної Ради і Президента України і його концентрація на питаннях економічного зростання, реформи системи державного управління та відновлення системи справедливості.

В основу плану дій Уряду має бути покладене кардинальне економічне зростання (7%+ ВВП на рік протягом найближчих років). Економічне зростання означає подолання пастки бідності, що стає підґрунтям для вирішення інших завдань: боротьба з корупцією, зміцнення обороноздатності, подолання патерналізму, розвиток людського капіталу тощо.

2. Суть ідеї проекту та критерії успіху

Підготовка Команди позапартійного професійного Уряду України та забезпечення формування на основі Команди Кабінету міністрів та керівництва ЦОВВ.

2.1. Критерії успіху проекту

1. Уряд має бути позбавлений впливу олігархічних і політичних груп, бути "рівновіддаленим".

2. Члени Уряду мусять мати бездоганну репутацію, бути досвідченими кризовими менеджерами та мати досвід успішного управління організаціями, реорганізації та управління зростанням.

3. Нульова толерантність всіх учасників Проекту до корупції та політичного втручання в роботу державних органів виконавчої влади.

4. Підтримка більшості у ВР та Президента.

5. Підтримка партнерів - іноземних держав, ЄС, міжнародних організацій.

6. Підтримка бізнес-спільноти (список організацій формується).

7. Підтримка громадських професійних середовищ (список організацій формується).

8. Підтримка Громадських організацій (список організацій формується).

9. Готовність членів Команди 100 після роботи в Професійному Непартійному Уряді не займатися політичною діяльністю протягом (мінімум) 5 років після відставки.

10. Залучення фахових організацій, громадських організацій до Проекту у фазі складання широкого списку кандидатів.

3. Очікуваний результат проекту

В 2016 році (або в першій половині 2017 року) в результаті політичної кризи, клінчу фракцій (неспроможності домовитися про формування Уряду), тиску міжнародних партнерів та громадських організацій або в результаті перевиборів, формування нового Уряду має бути здійснене на основі Команди 100 із програмою дій.

Сформований позапартійний професійний Уряд має забезпечити реалізацію інтегральних реформ для реалізації узгодженого стратегічного бачення (наприклад, Маніфесту "Реформи мають бути справжніми" протягом 1,5-2 років).

4. План проекту

В основу плану проекту покладено широкий пошук, фільтрацію і рейтингування членів Команди 100.

На етапі пошуку список кандидатів може сягати декількох сотень осіб. В результаті формується Команда людей із спільним баченням і цінностями, єдиною програмою дій, що потенційно закриває всі вакансії першого та другого рівня управління в Уряді.

Рисунок 1. План дій і чисельний склад групи

0.Формування Проектної групи

До Проектної групи включаються представники об'єднання "Реформи мають бути справжніми" та інших співорганізаторів Проекту та залучені експерти з державного управління, реформ, управління людським капіталом та ін.

Проектна група деталізує план проекту і управляє його реалізацією.

1.Формування структури Виконавчої влади

1.1. Попереднє бачення структури КабМіну і ЦОВВ

Проектна група Формує структуру Уряду із визначенням функціональних позицій керівництва урядом (КабМін, ЦОВВ, ключові державні підприємства тощо).

На основі переліку функціональних позицій формується завдання на пошук фахівців до участі в Команда 100.

1.2. Фіналізація структури

В процесі формування Команди і Програми можлива оптимізація організаційної та функціональної структури Уряду.

2.Складання Long-list у відповідності до профілів фахівців

Проектна команда забезпечує "сніговий ком" для відбору фахівців.

Для цього залучаються бізнес- та фахові спільноти. Початковим списком спільнот є учасники Ініціативи "Перший професійний уряд реформ" та співорганізатори Проекту.

Проектна команда забезпечує пошук кандидатів під всі функціональні вакансії із мінімум 5 альтернативних кандидатів на кожну позицію.

Попередній відбір проводиться паралельно із пошуком кандидатур.

3.Попередній відбір. Складання Short-list

Попередній відбір базується на таких позиціях:

- люстраційні критерії (в розробці)

- професійні критерії (розробляються в рамках шагу 1)

- тестування на відповідність цінностям і спроможність до командної роботи (в розробці)

- рекомендації від різних спільнот.

В результаті складається рейтинговий список.

4.Camp 1. Формування остаточного списку Команди 100

Протягом 2 днів проводиться ділова гра завданням якої є відбір потенційних лідерів, ціннісне фільтрування учасників Команди 100, відбір фахівців, що спроможні сформувати єдину команду.

Результатом є відбір 50-100 осіб, мінімум 3 кандидата на кожну функціональну позицію (можлива ситуація, при якій один кандидат може претендувати на декілька позицій).

5.Camp 2. Робота над Програмою і розподіл ролей в Команді

Протягом 5 днів в виїзному Аспен-форматі відібрана група людей працює над створенням команди, розподілом ролей, обранням лідерів і формуванням Програми дій.

6.Доопрацювання Програми з експертними групами

Паралельно із формуванням Команди, формується think tank, що консолідує роботу різних експертних груп для забезпечення фахового доопрацювання Програми дій.

7.Промо-кампанія Команди 100 із Програмою

Завданням Промо-кампанії є забезпечення інформованості цільових аудиторій про сутність Проекту, залучення фахових організацій до співпраці, розповсюдження суспільної думки про необхідність формування професійного непартійного уряду.

8.Перемовини із політичними партнерами

До політичних партнерів відносяться парламентські і перспективні позапарламентські партії, впливові організації, міжнародні партнери України.

Календарний план проекту

Етап 1. Підготовка Команди із Програмою дій

Рисунок 2. План Проекту

Етап 2. Забезпечення формування КабМіну на основі Команди

План дій по Етапу 2 розробляється в ході підготовки Команди та перемовин із політичними партнерами.

5. Організаційна підтримка проекту

Для реалізації проекту формується:

1. Проектна група - управління реалізацією Проекту

2. Експертна група - забезпечення фахової експертизи при доопрацюванні Програми дій Команди 100.

Окремо можуть залучатися модератори для проведення виїзних заходів із формування команди.

-----

Розраховую на коментарі та пропозиції.

P.S. На фото - балансуючі скульптури Майкла Граба

dligach
Андрій Длігач

Коментарі доступні тільки зареєстрованим користувачам

вхід / реєстрація

Рекомендації